Docly

Khoa học – Đời sống

89 Lượt xem
Array
(
  [0] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 208
      [name] => Công nghệ
      [slug] => cong-nghe
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 208
      [taxonomy] => doc_tag
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 10
      [filter] => raw
    )

  [1] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 217
      [name] => Đầu tư kinh doanh
      [slug] => dau-tu-kinh-doanh
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 217
      [taxonomy] => doc_tag
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 2
      [filter] => raw
    )

  [2] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 211
      [name] => Địa lý
      [slug] => dia-ly
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 211
      [taxonomy] => doc_tag
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 1
      [filter] => raw
    )

  [3] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 218
      [name] => Giáo dục - Đào tạo
      [slug] => giao-duc-dao-tao
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 218
      [taxonomy] => doc_tag
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 1
      [filter] => raw
    )

  [4] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 207
      [name] => Hóa học
      [slug] => hoa-hoc
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 207
      [taxonomy] => doc_tag
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 16
      [filter] => raw
    )

  [5] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 215
      [name] => Hôn nhân - Gia đình
      [slug] => hon-nhan-gia-dinh
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 215
      [taxonomy] => doc_tag
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 1
      [filter] => raw
    )

  [6] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 216
      [name] => Lịch sử
      [slug] => lich-su
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 216
      [taxonomy] => doc_tag
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 2
      [filter] => raw
    )

  [7] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 209
      [name] => Mĩ thuật
      [slug] => mi-thuat
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 209
      [taxonomy] => doc_tag
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 1
      [filter] => raw
    )

  [8] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 206
      [name] => Ngữ văn
      [slug] => ngu-van
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 206
      [taxonomy] => doc_tag
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 101
      [filter] => raw
    )

  [9] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 213
      [name] => Sinh học
      [slug] => sinh-hoc
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 213
      [taxonomy] => doc_tag
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 1
      [filter] => raw
    )

  [10] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 214
      [name] => Thủ tục hành chính
      [slug] => thu-tuc-hanh-chinh
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 214
      [taxonomy] => doc_tag
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 1
      [filter] => raw
    )

  [11] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 204
      [name] => Tiếng Việt
      [slug] => tieng-viet
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 204
      [taxonomy] => doc_tag
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 33
      [filter] => raw
    )

  [12] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 212
      [name] => Tin học
      [slug] => tin-hoc
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 212
      [taxonomy] => doc_tag
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 2
      [filter] => raw
    )

  [13] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 205
      [name] => Toán
      [slug] => toan
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 205
      [taxonomy] => doc_tag
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 16
      [filter] => raw
    )

  [14] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 210
      [name] => Vật lý
      [slug] => vat-ly
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 210
      [taxonomy] => doc_tag
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 6
      [filter] => raw
    )

  [15] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 219
      [name] => Xây dựng - Nhà đất
      [slug] => xay-dung-nha-dat
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 219
      [taxonomy] => doc_tag
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 1
      [filter] => raw
    )

)

Bài viết

Share this Doc
CONTENTS