Docly

Chính sách bảo mật

Trangtailieu.com tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Nội dung này sẽ cho bạn biết về cách chúng tôi quản lý dữ liệu cá nhân khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi (Trangtailieu.com và các trang liên quan). Ngoài ra sẽ cung cấp thông tin về quyền riêng tư cũng như cách mà pháp luật bảo vệ bạn.

Nôi dung này được chia thành nhiều mục nên bạn có thể bấm vào từng mục cụ thể ở bên dưới. Ngoài ra, vui lòng sử dụng Bảng chú giải thuật ngữ để hiểu ý nghĩa của một số thuật ngữ được sử dụng trong nội dung thông báo về quyền riêng tư này.

Chúng tôi là ai và những thông tin quan trọng 

Thông báo về quyền riêng tư này nhằm mục đích cung cấp thông tin về cách Trangtailieu.com thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong quá trình bạn sử dụng Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi, bao gồm mọi dữ liệu bạn có thể cung cấp thông qua Trang web hoặc Ứng dụng khi bạn đăng ký bản tin, mua hàng hoặc thiết lập tài khoản người dùng.

Để biết đầy đủ về cách thức và lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn, bạn cần phải đọc kỹ các thông tin này cùng với bất kỳ thông báo nào khác mà chúng tôi có thể cung cấp trong những trường hợp cụ thể. Thông báo về quyền riêng tư này bổ sung cho các thông báo khác mà chúng tôi đưa ra và không nhằm mục đích thay thế chúng.

Dữ liệu cá nhân là gì?

Dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin nào về một cá nhân mà từ đó có thể nhận dạng được người đó. Nó không bao gồm dữ liệu mà danh tính đã bị xóa vĩnh viễn (tức là dữ liệu ẩn danh).

Dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập như thế nào?

Chúng tôi sử dụng các phương pháp khác nhau để thu thập dữ liệu từ và về bạn, bao gồm thông qua các tương tác Trực tiếp, Công nghệ hoặc tương tác tự động, các bên thứ ba hoặc các nguồn có sẵn công khai.

Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn khi luật pháp cho phép. Tôn chỉ của chúng tôi là sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn một cách có đạo đức, minh bạch và sẽ không bao giờ bán dữ liệu đó. Thông thường nhất, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong những trường hợp sau:

  • Khi tiến hành ký kết hợp đồng 
  • Sau khi chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn
  • Trường hợp các thông tin này cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (hoặc của bên thứ ba) và chúng không ảnh hưởng đến lợi ích hoặc quyền và tự do cơ bản của bạn
  • Trường hợp chúng tôi cần tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định

Từ chối nội dung và quảng cáo được cá nhân hóa

Để có thể cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng tuyệt vời, chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu danh tính, Thông tin liên lạc, Kỹ thuật, Hướng dẫn sử dụng và Hồ sơ của bạn để hình thành quan điểm về những gì chúng tôi nghĩ bạn có thể muốn hoặc cần. Đây là cách chúng tôi quyết định quảng cáo và nội dung nào có thể liên quan cho bạn.

Chúng tôi cố gắng cung cấp cho bạn các lựa chọn liên quan đến việc sử dụng dữ liệu cá nhân nhất định, đặc biệt là về tiếp thị và quảng cáo cũng như cung cấp cho bạn nội dung được cá nhân hóa.

Tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi có thể phải chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên được nêu bên dưới vì các mục đích được nêu trong phần ‘Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn’ ở trên:

  • Bên thứ ba nội bộ như được nêu trong Bảng thuật ngữ.
  • Các bên thứ ba bên ngoài như được nêu trong Bảng thuật ngữ.
  • Các bên thứ ba mà chúng tôi có thể chọn bán, chuyển nhượng hoặc hợp nhất các bộ phận kinh doanh hoặc tài sản của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi có thể tìm cách mua lại các doanh nghiệp khác hoặc sáp nhập với họ. Nếu có thay đổi xảy ra với doanh nghiệp của chúng tôi thì chủ sở hữu mới có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo cách tương tự như được nêu trong thông báo về quyền riêng tư này.

Chúng tôi yêu cầu tất cả các bên thứ ba tôn trọng tính bảo mật của dữ liệu cá nhân của người dùng và xử lý dữ liệu đó theo quy định của pháp luật. Chúng tôi không cho phép bộ xử lý dữ liệu bên thứ ba sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích riêng của họ và chỉ cho phép họ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích cụ thể và theo hướng dẫn của chúng tôi.

Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn dữ liệu cá nhân của bạn vô tình bị mất, sử dụng hoặc truy cập một cách trái phép, bị thay đổi hoặc tiết lộ. Ngoài ra, chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn đối với những nhân viên, đại lý, nhà thầu và các bên thứ ba khác có nhu cầu kinh doanh cần biết. Họ sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi và họ có trách nhiệm bảo mật.

Chúng tôi đã áp dụng các quy trình để giải quyết mọi trường hợp nghi ngờ vi phạm dữ liệu cá nhân và sẽ thông báo cho bạn cũng như bất kỳ cơ quan quản lý hiện hành nào về vi phạm.

Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành các mục đích mà chúng tôi đã thu thập dữ liệu đó, bao gồm cả mục đích đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý, kế toán hoặc báo cáo.

Quyền hợp pháp của bạn?

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có các quyền theo luật bảo vệ dữ liệu liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về Chính sách quyền riêng tư này hoặc các vấn đề bảo vệ dữ liệu nói chung, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: lienhe.trangtailieu@gmail.com