×

Docly

SKKN Chuyên Đề Phương Trình Bậc Hai Có Chứa Tham Số Có Đáp Án

>>> Mọi người cũng quan tâm:

Đề Thi Chuyên Sinh Vào Lớp 10 Sở GD Quảng Nam 2021-2022 Có Đáp Án
Đề Thi Chuyên Sinh Vào Lớp 10 Sở GD Quảng Nam – Đề 1
Đề Thi Chuyên Sinh Vào Lớp 10 Sở GD Quảng Nam – Đề 2
Đề Thi Chuyên Sinh Vào Lớp 10 Sở GD Quảng Nam 2020-2021 Có Đáp Án – Sinh Học 9
10 Đề Kiểm Tra Học Kì 2 Môn Sinh 9 Có Đáp Án – Sinh Học 9

SKKN Chuyên Đề Phương Trình Bậc Hai Có Chứa Tham Số Có Đáp Án – Tài Liệu Toán là tài liệu học tập được Trang Tài Liệu biên soạn và sưu tầm từ những nguồn dữ liệu mới nhất hiện nay. Tài liệu này sẽ giúp các em luyện tập, củng cố kiến thức từ đó nâng cao điểm số cho môn học. Ngoài ra, cũng giúp các thầy cô giáo có nguồn tài nguyên phong phú để giảng dạy.

Dưới đây là bản đọc trực tuyến giúp thầy cô và các em học sinh có thể nghiên cứu Online hoặc bạn có thể tải miễn phí với phiên bản word để dễ dàng in ấn cũng như học tập Offline.

 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lí do chọn đề tài

Luật Giáo dục điều 24 khoản 2 đã ghi “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy được tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc điểm từng lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”.

Đặc biệt, đối với môn Toán thì yếu tố sáng tạo là vô cùng cần thiết, nó không những đòi hỏi phải nắm vững kiến thức mà trên cơ sở đó người học còn phải biết tổng hợp các kiến thức để tìm ra kiến thức mới, chưa có sẵn trong sách giáo khoa cùng như sách bài tập.

Tuy không phải là giáo viên trực tiếp tham gia ôn thi THPT tại trường sở tại nhưng qua tìm hiểu tài liệu và những năm đã bồi dưỡng, ôn luyện thi THPT những năm trước tôi nhận thấy cần phải có một hệ thống kiến thức về chuyên đề phương trình bậc hai có chứa tham số. Qua chuyên đề “ phương trình bậc hai chứa tham số” phần nào giúp các em học sinh có kĩ năng làm các bài tập liên quan.

 1. Mục đích nghiên cứu

Giúp học sinh có kỹ năng giải một số dạng bài toán “ phuơng trình bậc hai chứa tham số” thường xuất hiện trong đề thi THPT của Bắc Giang và các tỉnh bạn.

 1. Nhiệm vụ nghiên cứu

Nghiên cứu hệ thống các dạng bài tập về “ phương trình bậc hai chứa tham số” giúp

 1. Phạm vi nghiên cứu

Đưa ra cách giải một số dạng bài tập liên quan tới phương trình bậc hai có chứa tham số.

 1. Phương pháp nghiên cứu

 • Nghiên cứu tài liệu.

 • Qua kinh nghiệm giảng dạy ôn thi THPT với các đối tượng học sinh. 1. NỘI DUNG

 1. Những thuận lợi và khó khăn

  1. Thuận lợi

 • Đây là một dạng toán quan trọng và đặc trưng của chuyên đề phương trình bậc hai.

 • Các bài toán về phương trình bậc hai chứa tham số thường xuất hiện trong đề thi THPT ở các năm gần đây nên được học sinh chú ý và ôn luyện.

 • Học sinh có kiến thức về phương trình bậc hai và hệ thức Vi-et nên không bỡ ngỡ nhiều vói dạng toán này.

  1. Khó khăn

 • Một số học sinh gặp khó khăn trong việc biến đổi các biểu thức liên quan tới hệ thức Vi-et.

 • Kĩ năng lập luận và biến đổi của các em còn hạn chế.

 • Một số dạng toán trong chuyên đề còn mới mẻ nên không tránh khỏi sự bỡ ngỡ của các em học sinh.

2. Các bài toán về phương trình bậc hai chứa tham số

Bài toán 1: Tìm điểu kiện của m để phương trình có nghiệm, có nghiệm kép, vô nghiệm, có 2 nghiệm phân biệt.

Phương pháp giải:

Bước 1: Xác định các hệ số a, b, c ( hoặc a, b, c, b') (nếu chưa thành thạo).

Bước 2: Tính hoặc

Bước 3. Kiểm tra các điều kiện

+ Nếu <0 ( hoặc <0) thì phương trình vô nghiệm.

+ Nếu =0 ( hoặc = 0) thì phương trình có nghiệm kép

+ Nếu >0 ( hoặc > 0) thì phương trình có 2 nghiệm phân biệt.

+ Nếu ( hoặc ) thì phương trình có nghiệm.

+ Lưu ý:

- Trong một số bài toán tìm điều kiện để phương trình có nghiệm mà hệ số a chứa tham số ta phải xét trường hợp a = 0. Sau đó xét trường hợp và làm như các bước ở trên.

- Trong một số bài toán tìm điểu kiện của m để phương trình có nghiệm, có nghiệm kép, vô nghiệm, có 2 nghiệm phân biệt ma hệ số a chứa tham số ta phải tìm điều kiện để phương trình đó là phương trình bậc hai ( )

Ví dụ 1: Cho phương trình (m-1)x2 + 2.(m+2)x+m = 0 (1).

a, Tìm điều kiện của m để phương trình có nghiệm

b, TÌm điều kiện của m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt.

Giải

a,

+ Khi m-1 = 0 hay m =1, phương trình (1) trở thành: 6x + 1 = 0.

Đó là phương trình bậc nhất và có nghiệm .

+ Khi hay . Ta có

Để phương trình có nghiệm thì , tức là:

Kết hợp 2 trường hợp ta được khi thì phương trình 1 có nghiệm.

b, Để phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt thì , tức là:

Vậy với thì phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt.

Bài tập áp dụng

Bài 1: Tìm điều kiện của m để các phương trình sau có nghiệm

a, x2 - x - 2m = 0 b, 5x2 + 3x + m-1 = 0

c, mx2 - x - 5 =0 d, (m2 + 1)x2 - 2(m+3)x + 1 = 0Bài 2: Tìm điều kiện của m để các phương trình sau có 2 nghiệm phân biệt

a, 3x2 - 2x + m =0 b, x2 + 2(m-1)x - 2m+5 = 0

Bài 3. Tìm điều kiện của m để phương trình vô nghiệm

a, ( m-1)x2 + 2x + 11 = 0 b, x2 + (m-1)x+m-2=0

Bài toán 2: Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm, 2 nghiệm phân biệt với mọi m.

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính hoặc

Bước 2:

+ Chứng minh thì phương trình luôn có nghiệm với

+ Chứng minh thì phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với .

( Chú ý sử dụng hằng đẳng thức ta tách các biểu thức thành bình phương của một biểu thức cộng với một số thực dương; Các biểu thức sau luôn không âm: ; A2, ...)

Lưu ý: Ta có thể chứng minh phương trình có 2 nghiệm phân biệt với bằng cách chứng minh a.c < 0 ( a, c trái dấu).

Ví dụ 1: Cho phương trình x2 - (m+1)x +m =0 (1) ( x là ẩn số, m là tham số)

Chứng minh rằng phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi m

Giải

Ta có

Nhận thấy

Suy ra, phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi m.

Ví dụ 2: Cho phương trình x2 - 2.(m-1)x + m-3 = 0 (1) ( x là ẩn số, m là tham số)

Chứng minh rằng phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt.

Giải

+ Ta có

Ta có m2 - 3m+ 4 =

Suy ra

Vậy phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt.

Bài tập áp dụng

Bài 1: Chứng minh phương trình ẩn x sau luôn có nghiệm hoặc có 2 nghiệm phân biệt.

a, x2 - 2.( m+1)x + 2m+1 = 0 b, x2 - 3x + 1-m2 = 0

c, x2 + ( m+3)x + m+1 = 0

Bài toán 3: Xác định m để phương trình có 1 nghiệm bằng cho trước. Với m vừa tìm được hãy tìm nghiệm còn lại

Phương pháp giải:

Bước 1: Thay vào phương trình bậc 2, sau đó giải phương trình ẩn m để tìm ra giá trị của m.

Bước 2: Thay giá trị m vừa tìm được vào phương trình, sau đó dùng hệ thức viet để tính nghiệm còn lại bằng cách x2 = S-x1 (S: là tổng 2 nghiệm của phương trình).Ví dụ: Cho phương trình: x2 - 2.(m-1)x+2m-3 = 0 (1)

Xác định m để phương trình có 1 nghiệm bằng -1 và khi đó hãy xác định nghiệm còn lại của phương trình.

Giải:

+ Thay x = -1 vào phương trình (1), ta có

(-1)2 - 2.(m-1).(1) + 2m-3 = 0

+ Thay m = 1 vào phương trình (1) ta được phương trình:

x2 - 1 = 0

Vậy với m=1 thì phương trình có 1 nghiệm là x = -1 và nghiệm còn lại là x = 1.

Bài tập áp dụng

Bài 1: Tìm m để các phương trình sau có một nghiệm số cho trước (...). Tìm nghiệm còn lại.

a, x2 - (m+2)x + m+1 =0 ( x=1)

b, x2 + 2x + m2 - 2m =0 ( x=-3)

c, mx2 + 2x + 1-m = 0 ( x=2)

Bài toán 4: Tìm điều kiện của m để phương trình bậc 2 có 2 nghiệm x1, x2 thoả mãn điều kiện: mx1 + nx2 = p (1). (m, n, p là các số cho trước).

Phương pháp giải:

Bước 1: Tìm điều kiện của m để phương trình có 2 nghiệm x1, x2 ( hoặc ) (*)

Bước 2: Lập hệ thức vi-et về tổng, tích 2 nghiệm của phương trình

Bước 3: Giải hệ phương trình sau để tìm ra x1, x2

Bước 4: Thay x1, x2 vào (3) --> m cần tìm.

Bước 5: Đối chiếu giá trị m vừa tìm được với điều kiện ở bước 1 --> kết luận.

Lưu ý: Cũng có thể kết hợp (1) với (3) để có hệ phương trình như ở bước 3. Tìm được x1, x2 rồi thì tiếp tục làm bước 4 và bước 5.

Ví dụ: Cho phương trình x2 - 8x + m = 0. Tìm giá trị của m để phương trình đã cho có 2 nghiệm thoả mãn x1- x2 = 2 (1).

Giải:

Ta có: .

Để phương trình có 2 nghiệm x1, x2 thì , tức là: (*).

Theo hệ thức vi-et ta có: x1 + x2 = 8 (2); x1.x2 = m (3).

Kết hợp (1) với (2) ta có hệ phương trình

Thay x1 = 5, x2 = 3 vào (3) ta có: m=5.3=15 (thoả mãn đk *)

Vậy với m = 15 thì phương trình trên có 2 nghiệm x1,x2 thoả mãn x1-x2=2.

Lưu ý: Các bài toán tìm m để phương trình bậc 2 ( chứa tham số m) có 2 nghiệm đối nhau ( x1 = -x2), có nghiệm này bằng k lần nghiệm kia ( x1 = kx2), có nghiệm này lớn hơn nghiệm kia k đơn vị ( x1 = x2 + k hay x1-x2 =k),...ta có thể quy về bài toán 4.

Bài toán 5: Tìm điều kiện của m để phương trình bậc hai có 2 nghiệm thoả mãn một biểu thức về x1, x2 ( sử dụng hệ thức vi-et)
Phương pháp giải

Bước 1: Tìm điều kiện của m để phương trình bậc hai có 2 nghiệm x1, x2 ( hoặc ) (*).

Bước 2: Lập hệ thức vi-et về tổng, tích 2 nghiệm của phương trình

Bước 3: Biến đổi các biểu thức ở đầu bài về dạng tổng 2 nghiệm, tích 2 nghiệm, sau đó thay kết quả ở bước 2 vào biểu thức rồi giải phương trình ẩn m thu được.

Các biểu thức thường gặp:

a,

b,

c,

d,

Bước 4: Đối chiếu kết quả vừa tìm được ở bước 3 với điều kiện ở bước 1--> kết luận.

Lưu ý: Các biểu thức khác chúng ta cũng làm tương tự, sử dụng phương pháp hằng đẳng thức, đặt nhân tử chung, quy đồng phân thức, ... để đưa về dạng tổng, tích các nghiệm.

Ví dụ: Cho phương trình x2 - 4x + m-1 = 0 (1). Tìm điều kiện của m để phương trình có 2 nghiệm x1, x2 thoả mãn: x12 + x22 = 12.

Giải:

Ta có

Để phương trình (1) có 2 nghiệm x1, x2 thì , tức là: (*)

Theo hệ thức vi-et ta có:

Ta có:

Nhận thấy m = 3 thoả mãn điều kiện (*).

Vậy với m = 3 thì phương trình (1) có 2 nghiệm x1, x2 thoả mãn: x12 + x22 = 12.

Bài toán 6: Lập phương trình bậc hai khi biết 2 nghiệm x1, x2

Trường hợp 1: 2 nghiệm x, x2 là 2 số cụ thể:

Bước 1: Tính tổng S = x1 + x2, tích P = x1x2.

Bước 2: Lập phương trình: x1, x2 là nghiệm của phương trình x2 - Sx + P = 0

Trường hợp 2: x1, x2 là nghiệm của phương trình ban đầu. Lập phương trình có nghiệm là biểu thức chứa x1, x2

Phương pháp giải:

Bước 1: Lập tổng (S) 2 biểu thức chứa x1, x2; tích (P) 2 biểu thức chứa x1, x2 ( biến đổi như bài toán 5)

Bước 2: Lập hệ thức vi-et cho phương trình ban đầu.

Bước 3: Lập phương trình x2 - Sx + P = 0. Đây là phương trình cần tìm

Ví dụ:

a, Lập phương trình bậc hai biết 2 nghiệm của nó là: x1 = 7, x2 = 10

b, Cho x1, x2 phương trình x2 - 2(m-1)x-1=0 (1). Hãy lập phương trình có 2 nghiệm

Giải:

a, Ta có: S = x1 + x2 = 7+10 =17

P = x1x2 = 7.10 =70

--> x1, x2 là nghiệm của phương trình x2 - 17x +70 =0

b, Nhận thấy a = 1, c = -1 --> a.c = -1 < 0 --> phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt x1, x2.

Theo hệ thức vi-et ta có:

Ta có:

Phương trình cần lập là: x2 - 2.(2m2 - 4m + 3)x + 1 = 0

Bài tập áp dụng

Bài 1: Lập các phương trình có 2 nghiệm

a, x1 = 7, x2 = 10; b, x1 = -3, x2 = 8

c, d,

Bài 2: Cho phương trình -3x2 + 8x - 2 = 0. Lập phương trình có 2 nghiệm mà mỗi nghiệm gấp đôi mỗi nghiệm của phương trình đã cho.

Bài 3: Cho x1, x2 là nghiệm của phương trình x2 - 12x + 11 = 0. Lập phương trình có 2 nghiệm

Bài 4: Cho phương trình x2 + 20042003x + 1 = 0 có 2 nghiệm x1, x2. Lập phương trình bậc hai ẩn y có 2 nghiệm là: y1 = x12 + 1, y2 = x22 + 1.

Bài 5: Cho phương trình x2 - 6x + 4 =0. Lập phương trình có 2 nghiệm bằng bình phương mỗi nghiệm của phương trình đã cho

( Các bài toán trên yêu cầu chung là không giải phương trình)

Bài toán 7: Tìm m để phương trình bậc hai có 2 nghiệm x1, x2. Sau đó tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của một biểu thức qua x1, x2.

Phương pháp giải

Bước 1: Tìm điều kiện của m để phương trình bậc hai có 2 nghiệm x1, x2 ( hoặc ) (*).

Bước 2: Lập hệ thức vi-et

Bước 3: Biến đổi biểu thức về dạng tổng và tích 2 nghiệm để có thể áp dụng hệ thức vi-et --> ta thu được biểu thức bậc 2 của m.

Các biểu thức thường gặp

a,

b,

c,

d,

Bước 4: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

+ Nếu hệ số a của biểu thức m >0 ta có giá trị nhỏ nhất. Để tìm giá trị nhỏ nhất ta biến đổi biểu thức chứa m về dạng A2 + a , khi đó giá trị nhỏ nhất là a ( phải chỉ rõ đạt được tại giá trị của m bằng bao nhiêu --> so với điều kiện ở bước 1 rồi kết luận).

+ Nếu hệ số a của biểu thức m < 0 ta có giá trị lớn nhất. Để tìm giá trị lớn nhất ta biến đổi biểu thức chứa m về dạng a - A2 , khi đó giá trị lớn nhất là a (phải chỉ rõ đạt được tại giá trị của m bằng bao nhiêu --> so với điều kiện ở bước 1 rồi kết luận).

Ví dụ: Cho phương trình x2 - (m+1)x+m=0 (1)

Gọi x­1, x2 là 2 nghiệm của phương trình (1).

Tìm giá trị của m để A = x12x2 + x1x22 + 2007 đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất đó.

Giải:

+ Ta có:

phương trình luôn có nghiệm với

+ Theo hệ thức vi-et ta có: ;

+ Ta có A = x1x2.(x1 + x2) + 2007 = m.(m+1)+2007 = m2 + m + 2007

= m2 + 2.m. + =

Dấu " = " xảy ra

Vậy với m = thì biểu thức A đạt giá trị nhỏ nhất làVí dụ: Cho phương trình x2 + 2mx + 2m-1 = 0 (1) có 2 nghiệm x1, x2

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A = x12x2 + x1x22

Giải:

+ Ta có

, phương trình luôn có nghiệm

+ Theo hệ thức vi-et ta có: x1 + x2 = -2m; x1x2 = 2m-1

+ Ta có: A = x1x2.(x1 + x2) =-2m.(2m-1)= -4m2 + 2m

= - ( 4m2 - 2m) = - [ (2m)2 - 2. 2m. + ] = - [(2m- )2 - ]

= - (2m- )2

Dấu "=" xảy ra

KL:Vậy với m = thì biểu thức A đạt giá trị lớn nhất là

Bài tập áp dụng

Bài 1: Cho phương trình x2 - 2mx + m-1 = 0 có 2 nghiệm x1, x2

Tìm giá trị của m để A = x12 + x22 + 1945 đạt GTNN. TÌm giá trị đó.

Bài 2: Cho phương trình

a, x2 - 2mx + m2 + m - 1 = 0 có 2 nghiệm x1, x2

b, x2 - 2.(m+1)x + m2 - 6m +5 = 0 có 2 nghiệm x1, x2

Tìm giá trị của m để tích 2 nghiệm của phương trình đạt GTNN

Bài 3: Cho phương trình x2 - (a-1)x - a2 + a - 2 =0

a, Tìm a để tích 2 nghiệm của phương trình đạt GTLN

b, Tìm a để A = x12 + x22 + 2010 đạt GTNN

Bài toán 8: Cho x1, x2 là 2 nghiệm của phương trình bậc 2. Tìm hệ thức liên hệ x1, x2 độc lập với m ( không phụ thuôc vào m).

Phương pháp giải:

Bước 1: Tìm điều kiện của m để phương trình bậc hai có 2 nghiệm x1, x2 ( hoặc ) (*).

Bước 2: Lập hệ thức vi-et

Bước 3: Rút m từ (1) thế vào (2) ( hoặc ngược lại) ta sẽ được hệ thức liên hệ.

( Lưu ý: Trong một số bài ta có thể cộng hoặc trừ 1 cho 2 --> ta thu được hệ thức cần tìm. Tuỳ bài toán vận dụng một cách linh hoạt để tìm được kết quả nhanh nhất).

Ví dụ: Cho phương trình x2 + 2mx + 2m - 1 = 0

Tìm hệ thức liên hệ giữa x1, x2 độc lập với m

Giải:

+ Ta có:

--> Phương trình luôn có nghiệm với mọi m

+ Theo vi-et ta có: x1 + x2 = -2m (1); x1x2 = 2m-1 (2)

Từ (1) --> . Thế vào (2), ta được: x1x2 = 2. -1

Vậy hệ thức cần tìm là:

Bài tập áp dụng

Bài 1: Cho phương trình: x2 - ( 2m - 3)x + m2 - 3m = 0 (1)

a, Chứng minh rằng phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi m.

b, Tìm hệ thức liên hệ giữa x1, x2 độc lập với m.

Bài 2: Cho phương trình: x2 + ( 2m - 1)x + m- 1 = 0 (1)

a, Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1, x2 thoả mãn 3x1 - 4x2 = 11.

b, Tìm hệ thức liên hệ giữa x1, x2 độc lập với m.

Bài toán 9: TÌm m để phương trình bậc hai có 2 nghiệm thoả mãn:

x1 < < x2 ( là số cho trước).

Phương pháp giải:

Bước 1: Tìm điều kiện của m để phương trình bậc hai có 2 nghiệm x1, x2 ( hoặc ) (*).

Bước 2: : Lập hệ thức vi-et

Bước 3: Từ giải thiết x1 < < x2

(3)

Bước 4: Thay (1), (2) vào (3) ta được bất phương trình ẩn m

Bước 5: Giải bất phương trình ẩn m vừa tìm được --> đối chiếu kết quả với điều kiện ở bước 1 ---> Kết luận.

Ví dụ: Cho phương trình x2 - 2(m-1)x+2m-5 = 0 (1)

a, Chứng minh rằng phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m.

b, Tìm giá trị của m để pt có 2 nghiệm x1, x2 thoả mãn x1 < 1 < x2.

Giải:

a, HS tự chứng minh.

b, Theo hệ thức vi-et ta có:

Từ giải thiết x1 < < x2

(3)

Thay (1), (2) vào (3) ta có:

2m - 5 - (2m-2)+1 < 0 --> 0m - 2 < 0 ( đúng với mọi m)

Vậy với mọi m thì phương trình trên có 2 nghiệm x­1, x2 thoả mãn x1 < 1 < x2.

Bài toán 10. Cho phương trình bậc hai ax2 + bx +c =0 có chứa tham số m.

a, Tìm điều kiện của m để phương trình có 2 nghiệm trái dấu.

b, Tìm điều kiện của m để phương trình có 2 nghiệm cùng dấu

c, Tìm điều kiện của m để phương trình có 2 nghiệm dương

d, Tìm điều kiện của m để phương trình có 2 nghiệm âm.

Phương pháp giải:

* Sử dụng các điều kiện dưới đây để hoàn thành bài toán

a, Phương trình có 2 nhiệm trái dấu

b, Phương trình có 2 nghiệm cùng dấu

c, Phương trình có 2 nghiệm dương

d, Phương trình có 2 nghiệm âm

(Trong đó: S là tổng 2 nghiệm, P là tích 2 nghiệm của phương trình

ax2 + bx +c =0)

Bài tập áp dụng

Bài 1: Cho phương trình x2+ 3x - 2m+1 = 0

Tìm m để phương trình có 2 nghiệm cùng dấu.

Giải

Để phương trình trên có 2 nghiệm cùng dấu thì , tức là:

Vậy với thì phương trình trên có 2 nghiệm cùng dấu.

BÀI TẬP TỔNG HỢP

Bài 1: Cho phương trình x2 - 2(m-1)x + m2 + 3m + 2 = 0

a, Tìm m dể phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt

b, Tìm giá trị của m thoả mãn x12 + x22 = 12 ( x1, x2 là nghiệm của phương trình)

c, Tìm giá trị của m để tích 2 nghiệm đạt GTNN. Tìm giá trị đó.

( Đề thi tỉnh Hải Dương năm học 1999- 2000)

Bài 2: Cho phương trình x2 - 2mx + 2m -5 =0

a, Chứng minh rằng phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m.

b, Tìm m để phương trình luôn có 2 nghiệm trái dấu.

c, Gọi 2 nghiệm của phương trình là x1, x2, tìm giá trị của m để:

x12(1-x22) + x22 (1-x12) = -8. ( Hải Dương năm 2000-2001)

Bài 3: Cho phương trình x2 - 2(m+1)x+2m-15 = 0

a, Giải phương trình với m =0

b, Gọi 2 nghiệm của phương trình là x1, x2. Tìm giá trị của m thoả mãn 5x1+x2=4

( Hải Dương năm 2001-2002)

Bài 4: Cho phương trình (1)

a, Tìm m để (1) có 2 nghiệm phân biệt.

b, Tìm m để phương trình có 2 nghiệm x1, x2 thoả mãn x12 +x22+20=x12x22.

(Hải Dương năm 2002-2003)

Bài 5: Cho phương trình x2 - 6x + 1 = 0. Không giải phương trình, hãy tính

a, x12 + x22 b, c,

(Hải Dương năm 2002-2003)

Bài 6: Cho phương trình x2 - (m+4)x+3m+3 = 0

a, Xác định m để phương trình có 1 nghiệm bằng 2. Tìm nghiệm còn lại

b, Xác định m để phương trình có 2nghiệm thoả mãn x13 + x23

c, Lập hệ thức liên hệ giữa x1, x2 độc lập với m.

(Hải Dương năm 2003-2004)

Bài 7: Cho phương trình (m-1)x2 + 2mx + m-2 = 0

a, Giải phương trình với m=1.

b, Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt.

Bài 8: Cho phương trình x2 - (2m+1)+m2 + m - 1 =0

a, Chứng minh phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m

b, Chứng minh có một hệ thức liên hệ giữa 2 nghiệm số không phụ thuộc m.

Bài 9: Cho phương trình x2 + 2(m+3)x + m2 + 3 =0

a, Tìm giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt

b, Tìm giá trị của m để phương trình có 1 nghiệm lớn hơn nghiệm kia là 2.

c, Lập hệ thức liên hệ giữa x1, x2 độc lập với m.

Bài 10: Lập phương trình biết nghiệm của chúng lần lượt là:

a, x1 = 7; x2 = 12; b, x1 = -2, x2 = 5 c, x1 = -3, x3 = -4

Bài 11: Cho phương trình x2 - 5x + 4=0 có 2 nghiệm x1, x2. Không giải pt hãy lập phương trình bậc hai có 2 nghiệm là:

3. Bài học kinh nghiệm

Trong quá trình dạy học và ôn thi, tôi nhận thấy để làm được thành thào các dạng toán thì học sinh bên cạnh việc nắm vững các kiến thức cần sáng tạo trong giải toán. Trong quá trình học cần nhìn nhận bài toán ở nhiều góc độ, nhiều khía cạnh khác nhau. Bên cạnh đó, việc quan sát, nhận xét để tìm lời giải nhanh cũng rất quan trọng. Học sinh cần luyện tập nhiều để rèn kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm giải toán cho bản thân.

4. Kiến nghị, đề xuất

Nhà trường nên tổ chức các lớp bồi dưỡng cho học sinh theo các khối lớp để giúp các em thêm tự tin, tăng thêm sự hứng thú, niềm say mê qua đó áp dụng vào bài thi để đạt kết quả cao.

C. KẾT LUẬN

Trên đây chỉ là một số dạng bài tập về phương trình bậc hai chứa tham số. Học sinh phải nắm vững, hiểu rõ, hiểu sâu các kiến thức lí thuyết đã được học trong phạm vi chương trình; đồng thời, phải có những kinh nghiệm đã được tích lũy trong quá trình luyện tập giải toán; có khả năng phân tích linh hoạt, sáng tạo các tình huống toán học thường gặp.Trong quá trình nghiên cứu sáng kiến không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các đồng nghiệp để sáng kiến của tôi được hoàn thiện hơn.

D. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sách giáo khoa Toán 9, tập 2

2. Sách bài tập Toán 9, tập 2

3. Một số dạng toán ôn thi THPT.

Xuân Cẩm, ngày

Người viết

Tạ Văn Sáng

Ngoài SKKN Chuyên Đề Phương Trình Bậc Hai Có Chứa Tham Số Có Đáp Án – Tài Liệu Toán thì các tài liệu học tập trong chương trình 9 sẽ được cập nhật liên tục và nhanh nhất có thể sau khi kỳ thi diễn ra trên Danh mục Tài Liệu Học Tập nhằm giúp các bạn đọc thuận tiện trong việc nghiên cứu tài liệu. Quý thày cô và các bạn đọc có thể chia sẻ thêm những tài liệu học tập hữu ích đến địa chỉ email của chúng tôi, nhằm xây dựng nên kho đề thi phong phú, đa dạng cho các em học sinh tham khảo và rèn luyện.

Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) Chuyên đề về Phương trình bậc hai có chứa tham số có đáp án là một tài liệu giáo dục đặc biệt, nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập trong lĩnh vực phương trình bậc hai. SKKN này tập trung vào việc khám phá và giải quyết các phương trình bậc hai có chứa tham số.

SKKN bao gồm các bước thực hiện như sau:

 1. Tổng kết kiến thức: Tổng kết và trình bày kiến thức về phương trình bậc hai và các khái niệm liên quan, bao gồm công thức, tính chất và quy tắc giải.
 2. Xây dựng bài tập và bài toán có chứa tham số: Tạo ra các bài tập và bài toán có chứa tham số, trong đó học sinh phải áp dụng kiến thức về phương trình bậc hai để giải quyết và tìm ra giá trị của tham số.
 3. Giải và phân tích bài tập và bài toán: Hướng dẫn học sinh giải quyết các bài tập và bài toán có chứa tham số. Đưa ra các phương pháp giải quyết và cung cấp các bước cụ thể để tìm giá trị của tham số.
 4. Đánh giá và thảo luận kết quả: Kiểm tra và đánh giá kết quả của học sinh sau khi giải quyết các bài tập và bài toán. Tổ chức các hoạt động thảo luận nhóm để học sinh chia sẻ phương pháp giải quyết và cùng nhau phân tích kết quả.
 5. Tổng kết và đánh giá SKKN: Tổng kết lại quá trình thực hiện SKKN và đánh giá hiệu quả của nó trong việc nâng cao kiến thức và kỹ năng giải quyết phương trình bậc hai có chứa tham số của học sinh.

SKKN Chuyên đề: Phương trình bậc hai có chứa tham số có đáp án không chỉ giúp học sinh nắm vững kiến thức về phương trình bậc hai mà còn khuyến khích họ áp dụng kiến thức đó vào giải quyết các bài tập và bài toán thực tế. SKKN cung cấp các đáp án chi tiết, giúp học sinh tự kiểm tra và cải thiện kỹ năng giải quyết phương trình bậc hai có chứa tham số.

>>> Bài viết có liên quan:

Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Sinh 9 Huyện Thanh Oai 2021 Vòng 1 Có Đáp Án
20 Đề Thi Sinh 9 Học Kì 1 Có Đáp Án – Sinh Học 9
Đề Thi Giữa Kì 2 Môn Sinh 9 Năm 2021-2022 Có Đáp Án Và Ma Trận
Đề Thi Giữa HK2 Môn Sinh 9 Năm 2022 Có Đáp Án – Sinh Học 9
Đề Kiểm Tra Học Kì 2 Môn Sinh Năm 2022 Có Đáp Án Và Ma Trận
Đề Kiểm Tra Lịch Sử 9 Giữa Học Kì 1 Năm 2022-2023 Có Đáp Án-Đề 1
Trắc Nghiệm Sử 9 HK1 Quảng Nam 2021-2022 Có Đáp Án – Lịch Sử 9
Trắc Nghiệm Sử 9 HK1 Tỉnh Quảng Nam Có Đáp Án – Vòng 1
Đề Thi Sinh 9 Học Kì 1 Tỉnh Quảng Nam Có Đáp Án – Vòng 1
Đề Thi Sinh 9 Học Kì 1 Tỉnh Quảng Nam Có Đáp Án – Vòng 2