Docly

Đề Cương Trắc Nghiệm Toán 9 Học Kì 1 Năm 2023 Có Đáp Án

>>> Mọi người cũng quan tâm:

Bài Tập Tiếng Anh 9 Unit 4 Life In The Past Có Đáp Án
Trắc Nghiệm Bài Tập Vật Lí 9 Bài 8: Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Tiết Diện Dây Dẫn
Kế Hoạch Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cả Năm Có Đáp Án
Đề Thi Tiếng Anh 9 Giữa Kì 1 Năm 2022-2023 (Đề 2) Có Đáp Án
Trắc Nghiệm Vật Lí 9 Bài 7: Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Chiều Dài Dây Dẫn

Đề Cương Trắc Nghiệm Toán 9 Học Kì 1 Năm 2023 Có Đáp Án – Toán 9 là tài liệu học tập được Trang Tài Liệu biên soạn và sưu tầm từ những nguồn dữ liệu mới nhất hiện nay. Tài liệu này sẽ giúp các em luyện tập, củng cố kiến thức từ đó nâng cao điểm số cho môn học. Ngoài ra, cũng giúp các thầy cô giáo có nguồn tài nguyên phong phú để giảng dạy.

Dưới đây là bản đọc trực tuyến giúp thầy cô và các em học sinh có thể nghiên cứu Online hoặc bạn có thể tải miễn phí với phiên bản word để dễ dàng in ấn cũng như học tập Offline.

ĐỀ CƯƠNG TRẮC NGHIỆM

KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 9

Câu 1. Ta có

A. B. C. 5 D.

Câu 2. Cho đường tròn tâm O và hai dây AB và AC (AB > CD). Gọi H và K lần lượt là trung điểm của AB và CD. Ta có

A. OH<OK B. OH>OK C. OH = OK D. OH = 2OK

Câu 3. Phương trình có nghiệm

A. B. C. D.

Câu 4. Cho hai đường thẳng Cho biết vị trí tương đối của hai đường thẳng

A. Hai đường thẳng song song B. Hai đường thẳng vuông góc

C. Hai đường trùng nhau D. Hai đường thẳng cắt nhau

Câu 5. Điểm nào trong những điểm sau thuộc đường thẳng

A. (-1;4) B. (0;-3) C. (3;2) D. (4:-10)

Câu 6. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 12cm và AC = 16cm. Vẽ đường cao AH của tam giác ABC (H thuộc BC). Độ dài AH

A. 9,6cm B. 8,8cm C. 10,2cm D. 15cm

Câu 7. Đường thẳng y = -5x + 3 tạo với tia Ox một góc có dạng là góc

A. Góc nhọn B. Góc tù C. Góc vuông D. Góc bẹt

Câu 8. Giá trị của biểu thức

A. B. C. 4 D.

Câu 9. Cho hai điểm A(0; 5) và B( -1; 3). Phương trình đường thẳng qua hai điểm A và B là

A. y = 3x +5 B. y = - x +5 C. y = 2x -1 D. y = 2x +5

Câu 10. Cho là một góc nhọn và thì giá trị

A. 0,4 B. 0,5 C. 0,6 D. 0,7

Câu 11. Rút gọn biểu thức

A. 2 B. C. D.

Câu 12. Giữa đường thẳng và đường tròn có một điểm chung. Cho biết vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn

A. Đường thẳng cắt đường tròn B. Đường thẳng tiếp xúc đường tròn

C. Đường thẳng không cắt đường tròn D. Cả ba đáp án đều đúng

Câu 13. Cho đường tròn tâm O và một điểm S nằm bên ngoài đường tròn. Từ S dựng hai tiếp tuyến SA và SB đến đường tròn ( A và B là hai tiếp điểm). Ta có

A. SA < SB B. SA > SB C. SA = SB D. Không có đáp án

Câu 14. Với giá trị nào của m thì hàm số đồng biến

A. m =2 B. m< -2 C. m > 2 D. m <2

Câu 15. Kết quả phép tính

A. B. C. D.

Câu 16. Cho hình vẽ biết AB = 8cm Độ dài DC =

( Kết quả lấy một chữ số thập phân)

A. 7,8cm B. 4,8cm C. 6,5cm D. 3,2cm

Câu 17. Tập nghiệm của phương trình

A. B. C. D.

Câu 18. Cho hai đường tròn (O;10cm) và (O’;6cm) và d là khoảng cách của hai tâm. Biết độ dài d = 4cm. Cho biết vị trí tương đối của hai đường tròn

A. Hai đường tròn tiếp xúc ngoài B. Hai đường tròn tiếp xúc trong

C. Hai đường tròn cắt nhau D. Hai đường tròn ngoài nhau

Câu 19. Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng

A. (3;2) B. (-4;1) C. (0;2) D. (1;6)

Câu 20. Phương trình có nghiệm

A. x = 27 B. x = 26 C. x = 25 D. x = 24

Câu 21. Cho đường tròn tâm O và một điểm A trên đường tròn. Gọi I là trung điểm của OA. Vẽ dây CD của đường tròn vuông góc với OA tại I. Tứ giác OCAD là hình gì

A. Hình bình hành B. Hình chữ nhật C. Hình thoi D. Hình vuông

Câu 22. Rút gọn biểu thức ta có kết quả là

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

Câu 23. Tìm giá trị lớn nhất của

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 24. Cho a và b là những số dương. Hãy chỉ ra mệnh đề sai trong những mệnh đề sau

A. B. C. D.

Câu 25. Ông Hà trồng hai cây trụ dài 1m và 2,5m vuông góc với mặt đất ( xem hình vẽ). Biết khoảng cách hai đầu trụ AB = 3,9cm. Hỏi hai trụ cách nhau bao nhiêu

A. 4,8m B. 2,6m C. 5,0m D. 3,6m

Câu 26. Điền phép tính ở vế trái với kết quả ở vế phải

Vế trái

Vế phải

A. B.

C. D.

Câu 27. Cho So sánh hai số m và n

A. m > n B. m = n C. m < n D. m = 2

Câu 28. Cho hai đường thẳng

Xác định giá trị của m và n để hai đường thẳng song song

A. m = - 4 và n = -4 B. m = 4 và n = 1

C. m = - 4 và n # - 4 D. m # - 4 và n # - 4

Câu 29. Kết quả biểu thức

với

A. B. C. D. 1

Câu 30. Chọn câu thích hợp điền vào chổ trống để được một mệnh đề đúng

Trong một tam giác vuông tan của một góc nhọn bằng…………….

A. Tổng của hai cạnh góc vuông

B. Tỉ số giữa cạnh góc vuông và cạnh huyền

C. Tỉ số của hai cạnh góc vuông

D. Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề

Câu 31. Cho đường tròn tâm O và một điểm S nằm bên ngoài đường tròn. Từ S dựng hai tiếp tuyến SA và SB với đường tròn tâm O ( A và B là hai tiếp điểm). Biết . Số đo góc ASO bằng

A. B. C. D.

Câu 32. Tìm giá trị của x thỏa mản biểu thức

A. B. C. D.

Câu 33. Trong các công thức lượng giác sau công thức nào viết sai

A. B. C. D. sin600 = cos300

Câu 34. Trong đồ thị biểu diễn sau biểu diễn cho hàm số nào


A. y = -x +3 B. y = x +3 C. y = x- 3 D. y = - x -3

Câu 35. Kết quả phép tính

A. B. C. D.

Câu 36. Trong bốn đường thẳng sau hãy chỉ ra cặp đường thẳng song song

A. B.

C. D. Không có đường thẳng song song

Câu 37. Kết quả phép tính

A. B. C. D.

Câu 38. Đồ thị y = 3 là

A. 1 đường cong

B. 1 đường thẳng qua gốc tọa độ

C. 1 đường thẳng song song với trục hoành

D. 1 đường thẳng song song với trục tung

Câu 39. Cho đường tròn (O;6cm) và một điểm A sao cho OA = 4cm. Cho biết vị trí của điểm A với đường tròn tâm O

A. Điểm A nằm bên trong đường tròn B. Điểm A nằm trên đường tròn

C. Điểm A nằm bên ngoài đường trỏn D. Điểm A trùng với điểm O

Câu 40. Muốn chứng minh một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn ta cần chứng minh

A. Đường thẳng qua tâm O

B. Đường thẳng vuông góc với bán kính

C. Đường thẳng vuông góc với bán kính tại tâm O

D. Đường thẳng vuông góc với bán kính tại đầu múc của bán kính

ĐÁP ÁN

1-B

2-A

3-C

4-D

5-D

6-A

7-B

8-C

9-D

10-B

11-A

12-B

13-C

14-C

15-C

16-A

17-B

18-B

19-D

20-D

21-C

22-A

23-B

24-C

25-D

26-B

27-A

28-C

29-B

30-D

31-B

32-D

33-A

34-B

35-B

36-B

37-D

38-C

39-A

40-DNgoài Đề Cương Trắc Nghiệm Toán 9 Học Kì 1 Năm 2023 Có Đáp Án – Toán 9 thì các tài liệu học tập trong chương trình 9 sẽ được cập nhật liên tục và nhanh nhất có thể sau khi kỳ thi diễn ra trên Danh mục Tài Liệu Học Tập nhằm giúp các bạn đọc thuận tiện trong việc nghiên cứu tài liệu. Quý thày cô và các bạn đọc có thể chia sẻ thêm những tài liệu học tập hữu ích đến địa chỉ email của chúng tôi, nhằm xây dựng nên kho đề thi phong phú, đa dạng cho các em học sinh tham khảo và rèn luyện.

Đề Cương Trắc Nghiệm Toán 9 Học Kì 1 Năm 2023 Có Đáp Án là một bộ tài liệu học tập chất lượng dành cho học sinh lớp 9, nhằm giúp họ nắm vững kiến thức và kỹ năng trong môn Toán. Bộ tài liệu này được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm và chuyên môn cao, đảm bảo tính đầy đủ và phù hợp với chương trình học.

Bộ đề cương bao gồm những nội dung chính sau:

  1. Tổng quan về kiến thức lớp 9: Đánh giá lại kiến thức đã học ở lớp 8 và nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết để tiếp tục học môn Toán lớp 9.
  2. Các chủ đề chính trong môn Toán lớp 9: Bộ tài liệu chia theo các chủ đề, bao gồm đại số, hình học và xác suất – thống kê, giúp học sinh dễ dàng tiếp cận và làm quen với từng loại bài tập.
  3. Bài tập trắc nghiệm đa dạng: Bộ đề cương cung cấp nhiều bài tập trắc nghiệm với độ khó từ dễ đến khó, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng làm bài và nâng cao hiệu suất trong việc giải các bài toán.
  4. Đáp án chi tiết: Mỗi bài tập đều có đáp án chi tiết và giải thích rõ ràng, giúp học sinh tự kiểm tra và nắm vững từng bước giải.

Bộ Đề Cương Trắc Nghiệm Toán 9 Học Kì 1 Năm 2023 Có Đáp Án là công cụ hữu ích giúp học sinh đạt thành tích tốt trong môn Toán, nâng cao khả năng học tập và phát triển bản thân.

>>> Bài viết có liên quan:

Đề Cương Ôn Tập Địa Lí 9 Học Kì 1 Trắc Nghiệm 2021-2022 Có Đáp Án
Đề Tuyển Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Trường Chuyên Sở GD Quảng Nam 2020-2021
Trắc Nghiệm Bài Tập Vật Lý 9 Bài 6: Bài Tập Vận Dụng Định Luật Ôm
Đề Cương Ôn Tập Địa Lí 9 Học Kì 1 Năm 2021-2022 Có Đáp Án
Đề Thi Toán 9 Học Kì 1 Năm Học 2022-2023 Có Đáp Án
Trắc Nghiệm Lý 9 Bài 5: Đoạn Mạch Song Song Có Đáp Án
Đề Thi Giữa Kì 2 Toán 9 Có Đáp Án Năm 2022-2023 Siêu Hay
Đề Cương Ôn Tập Địa Lí 9 Học Kì 1 Năm Học 2023 Có Đáp Án
Bài Tập Vật Lý 9 Đoạn Mạch Nối Tiếp Kèm Hướng Dẫn Giải
Top 16 Kế Hoạch Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Có Đáp Án