Docly

Phương Pháp Giải Hình 9 Góc Có Đỉnh Ở Bên Trong Đường Tròn – Toán 9

>>> Mọi người cũng quan tâm:

Trắc Nghiệm GDCD 9 Bài 5: Tình Hữu Nghị Giữa Các Dân Tộc Trên Thế Giới
Phương Pháp Giải Hình 9 Diện Tích Hình Cầu Lớp 9 Có Đáp Án
Trắc Nghiệm Bài 4 GDCD 9: Bảo Vệ Hòa Bình Có Đáp Án
Phương Pháp Giải Hình 9 Diện Tích Xung Quanh Hình Nón Cụt Có Đáp Án
Trắc Nghiệm Bài 3 GDCD 9: Dân Chủ Và Kỷ Luật Có Đáp Án

Phương Pháp Giải Hình 9 Góc Có Đỉnh Ở Bên Trong Đường Tròn – Toán 9 là tài liệu học tập được Trang Tài Liệu biên soạn và sưu tầm từ những nguồn dữ liệu mới nhất hiện nay. Tài liệu này sẽ giúp các em luyện tập, củng cố kiến thức từ đó nâng cao điểm số cho môn học. Ngoài ra, cũng giúp các thầy cô giáo có nguồn tài nguyên phong phú để giảng dạy.

Dưới đây là bản đọc trực tuyến giúp thầy cô và các em học sinh có thể nghiên cứu Online hoặc bạn có thể tải miễn phí với phiên bản word để dễ dàng in ấn cũng như học tập Offline.

Bài 5. GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN TRONG.

BÊN NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1 . Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn

Là góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn, mỗi góc có đỉnh bên trong đường tròn, một cung nằm bên trong góc và cung kia nằm bên trong góc đối đỉnh của nó. Góc góc có đỉnh ở bên trong đường tròn chắn cung .

ĐỊNH LÍ. Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo hai cung bị chắn.

2. GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN

Là góc có đỉnh nằm bên ngoài đường tròn, các cạnh đều có điểm chung với đường tròn. Các góc có đỉnh trong hình vẽ là góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn.

ĐỊNH LÍ. Số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn.

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Dạng 1: Chứng minh hai góc hoặc hai đoạn thẳng bằng nhau

  • Sử dụng định lý về số đo góc có đỉnh ở bên trong đường tròn và góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn.

Ví dụ 1. Cho đường tròn hai dây , . Gọi , lần lượt là điểm chính giữa của cung , . Đường thẳng cắt dây tại và cắt dây tại . Chứng minh là tam giác cân.

L ời giải

Ta có

.

cân tại .

Ví dụ 2. Qua điểm nằm bên ngoài đường tròn vẽ tiếp tuyến và cát tuyến của đường tròn. Tia phân giác góc cắt dây tại . Chứng minh .

L ời giải

Ta có (góc ngoài của tam giác) (1)

(2)

(góc nội tiếp và góc tạo bởi tiếp tuyến) (3)

( là phân giác) (4)

Từ (1), (2), (3) và (4) ta có .

Suy ra cân tại .

Vậy .Dạng 2: Chứng minh hai đường thẳng song song hoặc vuông góc hoặc các đẳng thức cho trước

  • Sử dụng định lý về số đo góc có đỉnh ở bên trong đường tròn và góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn.

Ví dụ 3. Cho nội tiếp đường tròn. Gọi , , theo thứ tự là các điểm chính giữa của các cung bị chắn , , bởi các góc , , .

a) Chứng minh .

b) Gọi là giao điểm của , . Chứng minh cân.

L ời giải

a) Chứng minh .

Gọi là giao điểm của .

Ta có là góc có đỉnh bên trong .

Suy ra .

Vậy tại .

b) Chứng minh cân.

Ta có

.

cân tại .

Ví dụ 4. Cho tam giác nội tiếp đường tròn . Các tia phân giác của góc và góc cắt nhau ở và cắt đường tròn theo thứ tự ở .

a) Chứng minh cân.

b) Chứng minh là đường trung trực của .

c) Gọi là giao điểm của . Chứng minh .

L ời giải

a) Chứng minh cân.

Ta có

.

cân tại .

b) Chứng minh là đường trung trực của .

Ta có .

Suy ra cân tại .

Mặt khác là phân giác (vì ) nên là đường trung trực của .

c) Chứng minh .

là phân giác.

là phân giác.

Suy ra .

Mặt khác ( thuộc trung trực của ) nên .

Suy ra .

C. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1. Trên một đường tròn lấy ba cung liên tiếp , , sao cho số đo các cung , , bằng . Hai đường thẳng cắt nhau tại . Hai tiếp tuyến của đường tròn tại cắt nhau tại . Chứng minh

a) ; b) là tia phân giác của .

L ời giải

a) .

Ta có

.

là tia phân giác của .

Ta có

.

là tia phân giác của .

Bài 2. Cho vuông ở . Đường tròn đường kính cắt tại . Tiếp tuyến ở cắt . Chứng minh .

L ời giải

nội tiếp đường tròn đường kính .

Suy ra vuông tại D.

Ta có (hai tiếp tuyến cắt nhau)

cân tại .

(1)

Ta có . (2)

Ta có (3)

Từ (1), (2) và (3) ta có .

Suy ra cân tại . Vậy .

Bài 3. Cho đường tròn và điểm nằm bên ngoài đường tròn. Từ kẻ tiếp tuyến , và cát tuyến tới đường tròn ( ).

a) Phân giác cắt dây cung . Chứng minh .

b) cắt tại , cắt tại , cắt tại . Chứng minh .

Lời giải

a) Chứng minh .

Ta có (góc ngoài của tam giác); (1)

Ta có ; (2)

Ta có (góc nội tiếp và góc tạo bởi tiếp tuyến); (3)

Ta có ( là phân giác); (4)

T ừ (1), (2), (3) và (4) ta có .

Suy ra cân tại .

Vậy .

b) Chứng minh .

Gọi là giao điểm của .

Suy ra tại .

Ta có là trung trực của .

Ta có

.

Bài 4. Từ điểm nằm bên ngoài đường tròn , vẽ tiếp tuyến với đường tròn. Qua trung điểm của đoạn vẽ cát tuyến với đường tròn ( ). Các đường thẳng lần lượt cắt đường tròn tại . Chứng minh

a) ; b) .

Lời giải

a) .

Ta có (góc ngoài của tam giác).

(hai góc nội tiếp cùng chắn một cung) nên .

.

(g-g).

.

(c-g-c).

.

.

D. BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 5. Cho đường tròn hai dây bằng nhau. Trên cung nhỏ lấy một điểm . Gọi là giao điểm của . Chứng minh .

L ời giải

Ta có

.

Mặt khác nên .

Bài 6. Cho là hai đường kính vuông góc của . Trên cung nhỏ lấy điểm . Tiếp tuyến tại cắt , đoạn thẳng cắt . Chứng minh .

Lời giải

T a có

.

cân tại .

.

Bài 7. Cho , , là ba điểm thuộc đường tròn sao cho tiếp tuyến tại cắt tia tại . Tia phân giác của góc cắt đường tròn ở , tia phân giác của góc cắt . Chứng minh vuông góc .

L ời giải

Ta có (góc tạo bởi tiếp tuyến, dây cung) (1)

Ta có (2)

Ta có ( là phân giác) (3)

Từ (1), (2) và (3) ta có .

Suy ra cân tại .

là phân giác nên là đường cao.

Vậy tại .

Bài 8. Cho đường tròn và điểm nằm ngoài đường tròn đó. Từ kẻ tiếp tuyến và cát tuyến với đường tròn ( ). Phân giác góc cắt tại , cắt đường tròn ở . Chứng minh

a) ; b) .

Lời giải

a) .

Ta có (góc tạo bởi tiếp tuyến, dây cung) (1)

Ta có (2)

T a có ( là phân giác) (3)

Từ (1), (2) và (3) ta có .

Suy ra cân tại .

Vậy .

.

(g-g).

.

--- HẾT ---

Ngoài Phương Pháp Giải Hình 9 Góc Có Đỉnh Ở Bên Trong Đường Tròn – Toán 9 thì các tài liệu học tập trong chương trình 9 sẽ được cập nhật liên tục và nhanh nhất có thể sau khi kỳ thi diễn ra trên Danh mục Tài Liệu Học Tập nhằm giúp các bạn đọc thuận tiện trong việc nghiên cứu tài liệu. Quý thày cô và các bạn đọc có thể chia sẻ thêm những tài liệu học tập hữu ích đến địa chỉ email của chúng tôi, nhằm xây dựng nên kho đề thi phong phú, đa dạng cho các em học sinh tham khảo và rèn luyện.

Hình 9 góc có đỉnh ở bên trong đường tròn là một chủ đề quan trọng trong hình học, liên quan đến các góc trong đường tròn và đa giác. Để giải các bài toán về hình 9 góc có đỉnh ở bên trong đường tròn, chúng ta sẽ sử dụng các kiến thức về tính chất của các góc đối diện và cạnh đối diện trong đa giác và các đường tròn.

Phương pháp giải hình 9 góc có đỉnh ở bên trong đường tròn:

  1. Bước 1: Xác định các thông tin có sẵn trong bài toán và vẽ hình 9 góc có đỉnh ở bên trong đường tròn.
  2. Bước 2: Tìm hiểu các tính chất của góc đối diện và góc cạnh đối diện trong đa giác nội tiếp.
  3. Bước 3: Áp dụng các tính chất trên vào việc giải quyết bài toán. Điều này bao gồm việc tìm các góc bằng nhau, tìm giá trị của các góc trong hình 9 góc và các tính chất đa giác nội tiếp trong đường tròn.
  4. Bước 4: Kiểm tra kết quả và đảm bảo rằng các bước giải quyết bài toán đã được thực hiện chính xác.

Lời giải:

Trong bài học này, chúng tôi cung cấp các ví dụ và bài tập minh họa, giúp bạn hiểu rõ hơn về cách giải các bài toán liên quan đến hình 9 góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Lời giải sẽ đi kèm với từng bước giải thích cụ thể, giúp bạn áp dụng phương pháp này một cách hiệu quả và tự tin trong việc giải các bài toán toán học trong môn Toán lớp 9.

>>> Bài viết có liên quan:

Phương Pháp Giải Hình 9 Hình Trụ-Diện Tích Xung Quanh Và Thể Tích Hình Trụ
Bài Tập Trắc Nghiệm GDCD 9 Bài 2: Tự Chủ Có Đáp Án
Phương Pháp Giải Toán 9 Diện Tích Hình Tròn Hình Quạt Tròn Có Đáp Án
Trắc Nghiệm GDCD 9 Bài 1: Chí Công Vô Tư Có Đáp Án
Toán 9 Bài 9 Độ Dài Đường Tròn Cung Tròn Kèm Hướng Dẫn Giải
95 Câu Trắc Nghiệm GDCD 9 Cả Năm 2022 – 2023 Có Đáp Án
Cách Chúng Minh Tứ Giác Nội Tiếp Năm 2023 Có Lời Giải
Giáo Án GDCD Lớp 9 Cả Năm PP Mới 5 Bước Hoạt Động – Công Dân Lớp 9
Phương Pháp Giải Hình 9 Cung Chứa Góc Có Lời Giải – Toán 9
120 Đề Đọc Hiểu Ngữ Văn 9 Ngoài Chương Trình Ôn Thi Vào 10 Có Đáp Án