Docly

Cách Chúng Minh Tứ Giác Nội Tiếp Năm 2023 Có Lời Giải

>>> Mọi người cũng quan tâm:

Trắc Nghiệm GDCD 9 Bài 7: Kế Thừa Và Phát Huy Truyền Thống Tốt Đẹp
Đề Thi Tiếng Anh Vào 10 Chuyên Đề 15 Common Structures Có Đáp Án
Trắc Nghiệm GDCD Bài 6 Lớp 9: Hợp Tác Cùng Phát Triển Có Đáp Án
Tổng Hợp Đề Cương Anh 9 HK1 Năm 2022-2023 Có Đáp Án
Trắc Nghiệm GDCD 9 Bài 5: Tình Hữu Nghị Giữa Các Dân Tộc Trên Thế Giới

Cách Chúng Minh Tứ Giác Nội Tiếp Năm 2023 Có Lời Giải – Toán 9 là tài liệu học tập được Trang Tài Liệu biên soạn và sưu tầm từ những nguồn dữ liệu mới nhất hiện nay. Tài liệu này sẽ giúp các em luyện tập, củng cố kiến thức từ đó nâng cao điểm số cho môn học. Ngoài ra, cũng giúp các thầy cô giáo có nguồn tài nguyên phong phú để giảng dạy.

Dưới đây là bản đọc trực tuyến giúp thầy cô và các em học sinh có thể nghiên cứu Online hoặc bạn có thể tải miễn phí với phiên bản word để dễ dàng in ấn cũng như học tập Offline.

Bài 7. TỨ GIÁC NỘI TIẾP

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1 . Định nghĩa

  • Tứ giác nội tiếp là tứ giác có bốn đỉnh nằm trên đường tròn đó. Trong hình 1, tứ giác nội tiếp đường tròn và đường tròn gọi là ngoại tiếp tứ giác.

2. Định lí: Tứ giác nội tiếp đường tròn khi và chỉ khi tổng số đo của hai góc đối bằng .

Một số dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp.

  • Tổng của hai góc đối bằng .

  • Tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong của đỉnh không kề với nó.

  • Tứ giác có bốn đỉnh cách đều một điểm cố định.

  • Tứ giác có hai đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh nối hai đỉnh còn lại với góc bằng nhau.

Chú ý Trong các hình tứ giác đã học thì hình vuông, hình chữ nhật, hình thang cân là các tứ giác nội tiếp được trong đường tròn.

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Dạng 1: Tính số đo các góc và chứng minh tứ giác nội tiếp

  • Sử dụng định lý về điều kiện của tứ giác nội tiếp.

V í dụ 1. Cho tứ giác nội tiếp đường tròn tâm . Biết , . Tính số đo các góc , .

Lời giải

Ta có .

Do tam giác cân tại nên .

Do tứ giác nội tiếp nên .

Ví dụ 2. Cho tứ giác nội tiếp đường tròn tâm , cắt nhau tại , cắt nhau tại . Cho biết . Tính số đo các góc của tứ giác.

L ời giải

Ta có , .

Suy ra .

Hay .

Mà tứ giác nội tiếp nên . Do đó .

Tương tự như trên ta suy ra .

Ví dụ 3. Trên đường tròn có một cung , là điểm chính giữa của cung đó. Trên dây lấy hai điểm . Các đường thẳng cắt đường tròn theo thứ tự tại . Chứng minh rằng:

a) . b) Tứ giác nội tiếp.

L ời giải

a) Ta có

do . Do đó .

Theo câu trên ta có nên . Suy ra tứ giác nội tiếp.

V í dụ 4. Cho tam giác nội tiếp đường tròn . Gọi là điểm chính giữa cung nhỏ là một điểm thuộc cung nhỏ . , cắt lần lượt tại . Chứng minh rằng tứ giác nội tiếp.

Lời giải

Ta có

do . Do đó , suy ra tứ giác nội tiếp.

Dạng 2: Khai thác tính chất của tứ giác nội tiếp

  • Sử dụng các tính chất về tổng hai góc đối trong tứ giác nội tiếp hay các góc chắn một cung…

Ví dụ 5. Cho đường tròn tâm đường kính và điểm thuộc đường tròn đó ( khác ). Lấy điểm thuộc dây ( khác ). Tia cắt cung nhỏ tại điểm , tia cắt tại . Chứng minh

a) nội tiếp. b) . c) .

L ời giải

a) Ta có suy ra tứ giác nội tiếp.

Do tứ giác nội tiếp nên . Mà , do đó .

Ta có (cùng chắn cung ).

Suy ra, hai tam giác đồng dạng (g-g), nên

.

Ví dụ 6. Cho tam giác nhọn nội tiếp đường tròn . Các đường cao cắt nhau tại . Chứng minh

a) Các tứ giác nội tiếp.

b) . c) .

L ời giải

a) Ta có hay . Suy ra tứ giác nội tiếp.

có hai góc kề nhìn cạnh còn lại góc bằng nhau nên nội tiếp.

Xét hai tam giác vuông là góc chung, do đó chúng đồng dạng. Suy ra .

Vẽ tiếp tuyến với đường tròn khi đó ta có . Suy ra , mà hay .

Ví dụ 7. Cho tam giác nhọn nội tiếp đường tròn . Các đường cao cắt nhau tại và cắt đường tròn lần lượt tại . Chứng minh rằng

a) Tứ giác nội tiếp.

b ) Bốn điểm cùng thuộc một đường tròn.

c) .

d) đối xứng nhau qua .

Lời giải

a) Ta có suy ra tứ giác có tổng hai góc đối bằng nên nội tiếp.

Ta có suy ra tứ giác nội tiếp.

Do hai tam giác vuông đồng dạng (g-g) nên .

Ta có .

Ta có nên tứ giác nội tiếp.Do đó (cùng chắn cung ) nên . Suy ra tam giác cân tại hay đối xứng nhau qua .

Ví dụ 8. Cho tam giác cân tại các đường cao cắt nhau tại . Gọi là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác . Chứng minh rằng

a) Tứ giác nội tiếp.

b) Bốn điểm cùng thuộc một đường tròn.

c) .

d) là tiếp tuyến của đường tròn .

L ời giải

a) Ta có suy ra tứ giác nên nội tiếp.

Ta có suy ra tứ giác nội tiếp.

Ta có tam giác vuông tại là trung điểm suy ra .

Ta có . Do tứ giác nội tiếp suy ra . Mà . Suy ra hay là tiếp tuyến của đường tròn .

C. BÀI TẬP VẬN DỤNG

B ài 1. Cho tam giác nhọn các đường cao cắt nhau tại . Chứng minh rằng là các tứ giác nội tiếp.

Lời giải

Ta có suy ra hay tứ giác nội tiếp.

nên nội tiếp.

Bài 2. Cho đường tròn và điểm nằm ngoài đường tròn. Từ vẽ hai tiếp tuyến và cát tuyến với đường tròn ( ). Gọi là giao điểm thứ hai của đường thẳng với đường tròn ( là trung điểm của ). Chứng minh

a) Bốn điểm cùng thuộc một đường tròn.

b) .

c) song song với .

L ời giải

a) Ta có là trung điểm của đoạn nên , là tiếp tuyến của nên . Do đó hay tứ giác nội tiếp.

là các tiếp tuyến của nên hay .

Do tứ giác nội tiếp nên , mà theo câu trên lại có suy ra . Do đó song song với .

Bài 3. Cho đường tròn và điểm nằm ngoài đường tròn. Từ vẽ hai tiếp tuyến và cát tuyến với đường tròn. Gọi là trung điểm , kẻ . Gọi là giao điểm của , là giao điểm của . Chứng minh

a) Bốn điểm cùng thuộc một đường tròn.

b) Năm điểm cùng thuộc một đường tròn.

c) .

d) là hình thoi.

e ) thẳng hàng.

Lời giải

a) Ta có là các tiếp tuyến của nên , . Suy ra hay nội tiếp.

Ta có các điểm cùng nhìn một góc vuông nên năm điểm cùng thuộc một đường tròn.

Tam giác vuông tại là đường cao nên .

Ta có vì cùng vuông góc với . Tương tự nên tứ giác là hình bình hành. Hơn nữa, nên là hình thoi.

Ta có do là hình thoi và nên thẳng hàng.

Bài 4. Cho đường tròn và điểm nằm ngoài đường tròn. Từ vẽ hai tiếp tuyến . Một đường thẳng đi qua cắt tại hai điểm ( , không đi qua ). Chứng minh

a) nội tiếp đường tròn.

b) Chứng minh . Tính độ dài khi cm, cm.

c) Gọi là trung điểm . Đường thẳng cắt đường tròn tại điểm thứ hai . Chứng minh .

Lời giải

a ) Ta có là các tiếp tuyến của nên , . Do đó hay tứ giác nội tiếp đường tròn.

Xét hai tam giác là góc chung, (do cùng chắn cung ). Do đó hai tam giác đồng dạng nhau. Suy ra .

Do suy ra . Do đó

Ta có các điểm cùng nhìn một góc nên năm điểm cùng nằm trên một đường tròn suy ra . Lại có hay suy ra .

--- HẾT ---

Ngoài Cách Chúng Minh Tứ Giác Nội Tiếp Năm 2023 Có Lời Giải – Toán 9 thì các tài liệu học tập trong chương trình 9 sẽ được cập nhật liên tục và nhanh nhất có thể sau khi kỳ thi diễn ra trên Danh mục Tài Liệu Học Tập nhằm giúp các bạn đọc thuận tiện trong việc nghiên cứu tài liệu. Quý thày cô và các bạn đọc có thể chia sẻ thêm những tài liệu học tập hữu ích đến địa chỉ email của chúng tôi, nhằm xây dựng nên kho đề thi phong phú, đa dạng cho các em học sinh tham khảo và rèn luyện.

Công nghệ trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) là một trong những xu hướng công nghệ đang định hình tương lai của thế giới. AI đã và đang tiếp tục thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và tương tác với nhau. Được phát triển với mục tiêu giúp máy móc có khả năng suy luận, học tập và thực hiện các nhiệm vụ thông minh mà trước đây chỉ có con người mới làm được, công nghệ trí tuệ nhân tạo đã mang đến những ứng dụng đáng kinh ngạc trong nhiều lĩnh vực cuộc sống.

Trong đoạn giới thiệu trên, chúng ta đã đề cập đến chủ đề là công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), cung cấp một cái nhìn tổng quan về ý nghĩa và tầm quan trọng của AI trong thế giới hiện đại. Đoạn giới thiệu này có thể tiếp tục mở rộng để giới thiệu thêm các ứng dụng và tiềm năng của AI trong các lĩnh vực như y tế, giao thông, kỹ thuật, hay giáo dục.

>>> Bài viết có liên quan:

Phương Pháp Giải Hình 9 Diện Tích Hình Cầu Lớp 9 Có Đáp Án
Trắc Nghiệm Bài 4 GDCD 9: Bảo Vệ Hòa Bình Có Đáp Án
Phương Pháp Giải Hình 9 Diện Tích Xung Quanh Hình Nón Cụt Có Đáp Án
Trắc Nghiệm Bài 3 GDCD 9: Dân Chủ Và Kỷ Luật Có Đáp Án
Phương Pháp Giải Hình 9 Hình Trụ-Diện Tích Xung Quanh Và Thể Tích Hình Trụ
Bài Tập Trắc Nghiệm GDCD 9 Bài 2: Tự Chủ Có Đáp Án
Phương Pháp Giải Toán 9 Diện Tích Hình Tròn Hình Quạt Tròn Có Đáp Án
Trắc Nghiệm GDCD 9 Bài 1: Chí Công Vô Tư Có Đáp Án
Toán 9 Bài 9 Độ Dài Đường Tròn Cung Tròn Kèm Hướng Dẫn Giải
95 Câu Trắc Nghiệm GDCD 9 Cả Năm 2022 – 2023 Có Đáp Án