Docly

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân và công ty cập nhật 2023

378 Lượt xem

Giấy uỷ quyền là một thứ không thể thiếu được khi muốn cho một người, nhóm người hoặc tổ chức thực hiện công việc dưới danh nghĩa của mình một cách hợp pháp. Có hai loại uỷ quyền chính là của cá nhân và công ty, ngoài ra thì nội dung của giấy uỷ quyền còn phụ thuộc vào nội dung công việc, vật phẩm. Tuy nhiên không phải việc hay vật nào cũng có thể được uỷ quyền, bạn có thể theo dõi trong bài viết dưới.

Để cho người hoặc tổ chức khác quyền hợp pháp trước pháp luật để làm một việc dưới danh nghĩa của mình, bạn cần có giấy uỷ quyền. Thế nhưng, nhiều người lại chưa biết rõ về văn bản pháp luật này, không biết mẫu nào là chuẩn nhất, nên viết gì hay phải viết thế nào. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin về giấy uỷ quyền và 15 mẫu toàn diện và thường gặp nhất, từ đó bạn có thể áp dụng vào trường hợp của mình.

Các mẫu giấy uỷ quyền

Giấy uỷ quyền cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
GIẤY ỦY QUYỀN

 • Căn cứ Bộ Luật Dân Sự nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
 • Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành
  ………………., Ngày ………….. Tháng ……….. Năm ……………., Chúng tôi gồm có:
  I. BÊN ỦY QUYỀN (Gọi tắt bên A)
  Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………………………………
  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………
  Số CMND:………………………………….; Ngày cấp: ………………………; Nơi cấp:…………………………….
  Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………………………………………
  II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Gọi tắt bên B)
  Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………………………………
  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………
  Số CMND:………………………………….; Ngày cấp: ………………………; Nơi cấp:…………………………….
  Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………………………………………
  III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN
 1. Phạm vi Ủy quyền
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. Thời hạn Ủy quyền
  Thời hạn ủy quyền là: ………………. ;Kể từ ngày: ……………………… cho đến ngày:………………………
  V. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN
 • Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về mọi thong tin ủy quyền ở trên.
 • Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.
  Giấy ủy quyền được lập thành……bản, Mỗi bên giữ…..bản.

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên được ủy quyền
Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

Giấy uỷ quyền công ty

Giấy ủy quyền sử dụng đất

Giấy ủy quyền xe máy

Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

Giấy ủy quyền nhận tiền

Giấy ủy quyền mua bán đất

Giấy ủy quyền tiếng anh

Giấy ủy quyền song ngữ Anh Việt

Giấy ủy quyền mẫu số 13-HSB

Giấy ủy quyền tham gia tố tụng

Giấy ủy quyền ký hợp đồng

Giấy ủy quyền quyết toán thuế

Giấy ủy quyền giám hộ

Giấy uỷ quyền xác nhận độc thân

Tìm hiểu về giấy uỷ quyền

Giấy uỷ quyền dùng để làm gì?

Giấy uỷ quyền không phải là giấy tờ bàn giao việc, mà là văn bản pháp luật thể hiện sự trao quyền một cách hợp pháp của cá nhân/tổ chức cho cá nhân/tổ chức khác, để họ đại diện mình quyết định, thực hiện một công việc hay hành động pháp lý nào đó. Người uỷ quyền vẫn phải chịu trách nhiệm đối với việc cho phép/uỷ quyền đó.

Nhìn chung, bạn có thể thấy rằng mọi mẫu đều có Quốc hiệu tiêu ngữ, tên gồm có “GIẤY UỶ QUYỀN” cùng với công việc mà bạn muốn uỷ quyền. Sau đó là các thông tin cá nhân của các bên như họ tên, số CMT hay CCCD, địa chỉ thường trú đối với cá nhân, hoặc là thông tin doanh nghiệp, công ty đối với tổ chức. Bạn sẽ phải ghi đầy đủ nội dung uỷ quyền, gồm việc gì, thời hạn, yêu cầu… cùng với đó là những cam kết riêng giữa hai bên theo quy định của Pháp luật, và ký ở cuối giấy uỷ quyền.

Trường hợp không được làm giấy uỷ quyền

Không phải việc gì hay hoạt động gì cũng có thể uỷ quyền người khác làm thay, có một số trường hợp không được phép làm giấy uỷ quyền bao gồm:

– Thực hiện đăng ký kết hôn hoặc ly hôn;

– Gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng, các tổ chức tín dụng;

– Lập di chúc;

– Xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2.

Trong cuộc sống hiện đại khi ai cũng bận rộn với gia đình và công việc, không phải lúc nào cũng có thể rảnh rỗi để thực hiện các công việc pháp lý thì uỷ quyền là không thể thiếu được. Nó đặc biệt thường xuất hiện trong hoạt động của công ty, khi những người lãnh đạo quá bận rộn không thể quán xuyến hết mọi mặt, phải trao quyền cho những người cấp dưới đáng tin cậy. Bài viết phía trên đã đưa ra một số thông tin cơ bản, cùng 15 mẫu giấy uỷ quyền của các trường hợp thường gặp cho bạn tham khảo.

Share this Doc
CONTENTS