Docly

Bản kiểm điểm đảng viên chuẩn nhất 2023

Bản kiểm điểm Đảng viên là văn bản mà Đảng viên nào cũng phải viết vào cuối kỳ hoặc cuối năm, để nêu ra những thành tích mình đã đạt được hay sai phạm đã mắc phải. Bản kiểm điểm có mẫu chung dành cho mọi ngành nghề, dù là công an nhân dân, quân đội, giáo viên, kế toán, lái xe,… để tự soi tự sửa, hoặc nêu ra hành vi vi phạm kỷ luật. Dù là Đảng viên dự bị hay đã về hưu cũng phải viết bản kiểm điểm.

Một trong những nguyên tắc hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam đó là các thành viên phải thực hiện tự phê bình và phê bình hàng năm, từ đó để các cấp lãnh đạo có thể đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động, đưa ra kế hoạch trong tương lai. Chính vì vậy nên bản kiểm điểm đảng viên có mẫu cố định, mang số hiệu 02-HD KĐ.ĐG được ban hành năm 2019 cùng Hướng dẫn 21-HD/BTCTW. Ngoài ra còn có một số mẫu riêng dành cho các trường hợp đặc biệt, bạn hãy tham khảo các nội dung sau:

Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm

Dưới đây là ví dụ chi tiết về mẫu viết bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm bạn cùng tham khảo nhé

ĐẢNG BỘ …………ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ: ………………Hà Nội, ngày …. tháng… năm…..

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM ………..

Họ và tên: Nguyễn Văn A                    Ngày sinh: 01/08/1990

Chức vụ Đảng:  Đảng viên (Trong trường hợp là người có chức vụ, ghi rõ chức vụ)

Đơn vị công tác:  (Ví dụ: Trường Trung học phổ thông ABD)

Chi bộ: (Ví dụ: Trường Trung học phổ thông ABD)

1. Về tư tưởng chính trị:

– Có quan điểm chính trị kiên định, luôn trung thành với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành, tin tưởng vào chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Luôn chấp hành tốt các quan điểm, chủ chương đường lối và các Nghị quyết của Đảng, thực hiện đúng các quy định của pháp luật;

– Luôn có tinh thần tự giác cao trong việc học tập, công tác, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ, cũng như năng lực công tác.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

– Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; tuyên truyền pháp luật, thực hiện đúng các quy định của pháp luật; 

– Là Đảng viên, tôi luôn trung thực, hòa nhã với mọi người, thẳng thắn, có ý thức xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng;

– Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp, góp ý của nhân dân, có mối quan hệ gắn bó, thân thiết với nhân dân, luôn tôn trọng và phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân;

– Kiên quyết, tích cực đấu tranh với những biểu hiện sai trái, chia rẽ, làm mất đoàn kết, không nể nang hoặc có ý tư thù đối với người góp ý, luôn có thái độ tôn trọng và lắng nghe ý kiến, góp ý của mọi người để điều chỉnh lời nói, việc làm của bản thân; 

– Có lối sống trong sạch, gương mẫu, lành mạnh, không mê tín dị đoan; không rượu chè, cờ bạc, không có quan hệ nam nữ bất chính; kê khai trung thực, đúng số tài sản và thu nhập cá nhân hàng năm; không tham ô, không lãng phí, không có tiếp tay, bao che cho hành vi tham ô, lãng phí; không  nhận hối lộ, đưa hối lộ, không chạy/chấp nhận chạy chức, chạy quyền.


3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

– Có tinh thần trách nhiệm cao, đạt kết quả cao trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, cụ thể:

* Về công tác chuyên môn:…………………… 

* Về công tác Chi bộ:…………………………….. (nếu có thành tích cụ thể thì ghi rõ như: Được Huyện đoàn tặng bằng khen, được Tỉnh đoàn tặng bằng khen,…)

– Hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú; thực hiện tốt các công việc mà bên Chi bộ giao.
 

4. Về ý thức tổ chức kỷ luật:

– Thực hiện đúng các nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc tổ chức, hoạt động và sinh hoạt của Đảng, chấp hành đúng sự phân công, cũng như sự điều động của Chi bộ, đơn vị đang công tác;

– Luôn thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí theo quy định;

– Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Đảng, đợt sinh hoạt chính trị theo quy định của địa phương, Điều lệ Đảng;

– Chấp hành đúng các nội quy, quy định của địa phương, đơn vị công tác, chi bộ Đảng;

– Có thái độ cầu thị trong việc nhận sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.
 

5. Kết quả phát huy những ưu điểm trước đó, khắc phục và sửa chữa các khuyết điểm, yếu kém:

– Luôn luôn giữ vững, kiên định lập trường trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị. Tuyệt đối chấp hành các quy định, quy chế về Đảng viên, tích cực trau dồi kiến thức, học tập và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về Đảng viên theo quy định;

– Xây dựng Đảng ủy, Chi bộ đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đơn vị, cơ quan, tổ chức trong sạch, vững mạnh và ngày càng tiến bộ;

– Thực hiện tốt tất cả các nguyên tắc mà Đảng ủy, Chi bộ đề ra;

– Giải quyết các công việc một cách hiệu quả, đã biết linh hoạt, mềm dẻo trong giải quyết công việc.
 

6. Hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân:

– Các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế, chưa dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về các chủ trương, chính sách và các Nghị quyết, Quy định của Đảng; kiến thức pháp luật còn hạn chế;

– Chưa mạnh dạn đưa ra các đề xuất, tham mưu để có những giải pháp phù hợp nhằm phát huy tốt hơn nữa trong hoạt động của Chi bộ, Đảng ủy cũng như trong công tác chuyên môn của bản thân;

– Chưa mạnh dạn, tự tin đưa ra các đóng góp ý kiến, các đề xuất mới trong sinh hoạt chi bộ vì còn thiếu tự tin, lo lắng và có sự nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình.
 

7. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới:

– Trong thời gian tới sẽ cố gắng phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý phê bình và tự phê bình cho đồng nghiệp, mạnh dạn, tích cực tham gia đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ. Trong quá trình giải quyết công việc phải linh hoạt, chủ động nhưng thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết, cứng rắn trong đấu tranh hạn chế tối đa các hành vi tham ô, tham nhũng, sai trái của các đồng chí, đồng nghiệp từ đó góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh;

– Tự giác học tập, tích cực nghiên cứu cập nhật kiến thức, cập nhật các nội dung mới, văn bản pháp luật mới để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác, tạo cơ sở để tuyên truyền các kiến thức pháp luật, các chính sách của Đảng ủy và Nhà nước tới mọi công dân;

– Tự ý thức về việc rèn luyện bản chất vô tư, khách quan, trung thực, mạnh dạn và nói thẳng, nói thật, chân thành;

– Thường xuyên, tích cực tu dưỡng và rèn luyện đạo đức lối sống để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.
 

8. Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức:

+ Xếp loại đảng viên: Đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Xếp loại cán bộ, công chức: Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi họ tên)

ĐÁNG GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

1. Nhận xét, đánh giá của chi bộ:

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
 

Chi bộ phân loại chất lượng:…………………………………

Hà Nội, ngày ……tháng…..năm 20…

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

2. Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng:……………………………

Hà Nội, ngày ……tháng…..năm 20…

T/M ĐẢNG ỦY

Bản kiểm điểm đảng viên tập thể

Dành cho các đơn vị lớn, còn có báo cáo kiểm điểm Đảng viên tập thể theo mẫu 01-HD KĐ.ĐG 2019, khá tương tự với bản kiểm điểm đảng viên cá nhân 02.

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên dự bị

Đảng viên dự bị được hiểu là người có đầy đủ các điều kiện về độ tuổi, trình độ học vấn, lý lịch rõ ràng, trong sáng được người dân tín nhiệm, được 2 Đảng viên chính thức giới thiệu, sau khi đáp ứng được điều kiện trên, Đảng viên dự bị cần phải trải qua 12 tháng dự bị, thời gian dự bị này được gọi là Đảng viên dự bị.

Tại Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW cũng đã quy định rằng: người muốn được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Khi hết thời kỳ dự bị, người này sẽ được xét công nhận Đảng viên chính thức thông qua hình thức biểu quyết.

Khi hết thời kỳ dự bị, chi bộ xét công nhận Đảng viên chính thức từng người một và biểu quyết như khi xét kết nạp. Nếu đủ tư cách, được chi bộ biểu quyết công nhận thì trở thành Đảng viên chính thức. Nếu không thì sẽ bị đề nghị xóa tên khỏi danh sách Đảng viên dự bị.

Bản kiểm điểm đảng viên vi phạm kỷ luật

Bản kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3

Theo Điều 2 của Quy định 05-QĐ/TW được ban hành ngày 28/08/2018, chỉ có một số trường hợp sinh con từ thứ 3 trở lên mà không phải viết bản kiểm điểm đảng viên. Đầu tiên, nếu đó là cặp vợ chồng hoặc một trong hai thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người, thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm dân số theo công bố chính thức. Tiếp theo là nếu vợ chồng sinh ba (hoặc hơn) lần đầu, hoặc sinh đôi (hoặc hơn) lần hai; nếu cặp vợ chồng có con đẻ đã bị dị tật, mắc bệnh hiểm nghèo được xác nhận. Ngoài ra còn có trường hợp họ đã có con riêng của 1 trong hai người, và cuối cùng là vì sức khoẻ, nếu biện pháp kế hoạch hoá gia đình ảnh hưởng tới người mẹ.

Bản kiểm điểm đảng viên về hưu

Bất kể là ngành nghề nào thì bản chất vẫn là Đảng viên, nên không có mẫu bản kiểm điểm riêng dành cho công an, quân đội, giáo viên, lái xe, kế toán,… Bạn chỉ cần điền vị trí làm việc, chức vụ của mình vào những mục được yêu cầu trong bản kiểm điểm Đảng viên, còn các nội dung còn lại thì không khác nhau. Dưới đây là một ví dụ về Bản kiểm điểm đảng viên hưu trí 2023 mà bạn có thể tham khảo.

Bản kiểm điểm đảng viên là văn bản thường được Đảng viên viết ra để kiểm điểm lại bản thân mình vào dịp cuối năm, đánh giá lại các hoạt động, thành tích và vi phạm của mình. Đồng thời qua đó đánh giá thành tích, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng bộ tại chi bộ, cho cấp trên và lãnh đạo một cái nhìn tổng quan về những gì đã làm được trong 1 năm qua. Bản kiểm điểm đảng viên là một điều cần thiết để xây dựng, củng cố sự thống nhất của Đảng, từ đó tạo nên một hệ thống vững mạnh, đất nước phát triển.