Docly

Đơn xin nghỉ phép & 7 mẫu thường gặp nhất

Đơn xin nghỉ phép được dùng nhiều trong công ty, vì lý do về quê, vợ sinh, ăn tết,… có thể chỉ 1 ngày, không lương, và hiện nay nhiều nơi cũng nhận qua email. Trường học cũng là nơi thường dùng đơn xin nghỉ phép, nhưng dù là giáo viên hay học sinh bạn thường sẽ phải viết tay và làm rõ các nội dung theo kiểu khác với đi làm.

Không có một mẫu đơn xin nghỉ phép cố định, quan trọng là trong văn bản này phải thể hiện được sự có trách nhiệm và chân thực của người viết. Cấp trên hay nhà trường biết được lý do bạn nghỉ, đồng thời đảm bảo các quyền lợi của bạn không bị mất trong thời gian bạn không có mặt. Nếu bạn vẫn không rõ nên viết đơn xin nghỉ phép thế nào, bạn có thể tham khảo một số mẫu trong các trường hợp thường gặp dưới đây.

Đơn xin nghỉ phép cơ bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         ***         

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:    – Ban giám đốc – Công ty………………………………………………………………………..

– Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị

– Trưởng ………………………………………………………………………………………………

Tên tôi là:…………………………………………………………………..Điện thoại: ………………………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác:…………………………………………… Chức vụ:…………………………………………..

Nay tôi làm đơn này xin đề nghị Ban lãnh đạo Công ty cho tôi được nghỉ phép:

+ Từ: …………. giờ ………. phút, ngày: ……….tháng ……….năm ……….

+ Đến: …………giờ ………. phút, ngày: ……….tháng ……….năm ……….

Lý do: ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho ông (bà): …………………………..

……………………………….. là đồng nghiệp của tôi. Ông(bà):…………………………………………….

sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Kính mong công ty xem xét chấp thuận. Trân trọng.

………, ngày …… tháng …… năm ………

Ban Giám Đốc (Duyệt)Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị (Xác nhận)Ý kiến của Trưởng đơn vị (Nêu ý kiến cụ thể, ký và ghi rõ họ tên)Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh

Đơn xin nghỉ phép trong tiếng Anh được dùng là “leave of absence letter”, ngoài việc là tiếng Anh ra thì nội dung khá tương tự bản tiếng Việt. Tuỳ vào lý do mà bạn có thể điền phần thông tin khác nhau, bạn có thể tham khảo mẫu dưới đây.

Mẫu đơn xin nghỉ phép trong một số trường hợp

Đơn xin nghỉ phép không lương

Đơn xin nghỉ phép 1 ngày

Đơn xin nghỉ phép qua email

Đơn xin nghỉ phép qua email thường sẽ không cần phải đầy đủ và nghiêm túc như mẫu trên giấy, nhưng bạn cũng nên viết đủ các phần. Trong tiêu đề thư bạn nên ghi rõ [ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP], cùng các mục gồm họ và tên, có thể là cả chức vụ, phòng ban làm việc của bạn, nhưng nhớ là viết ngắn gọn đúng trọng tâm. Bạn có thể tham khảo mẫu email xin nghỉ phép dưới đây để áp dụng vào trường hợp của mình.

Đơn xin nghỉ phép về quê

Đơn xin nghỉ phép vợ sinh

Mẫu đơn xin nghỉ phép giáo viên

Cách viết đơn xin nghỉ phép ở trường cho học sinh

Đơn xin nghỉ phép thông thường sẽ được viết và gửi đi trước khi bạn có ý định nghỉ, càng sớm càng tốt để các bộ phận khác có thể sắp xếp được kế hoạch. Nếu có nhu cầu nghỉ ngay lập tức mà chưa gửi được đơn, bạn cũng cần lưu ý nhắn tin hoặc gọi điện cho người quản lý trực tiếp của mình để thông báo. Làm đúng mẫu đơn xin nghỉ phép sẽ đảm bảo cho bạn được các quyền lợi về lương, thưởng và giúp công việc thuận lợi.