Docly

Đường tiệm cận ngang là gì? Cách xác định tiệm cận ngang của đồ thị hàm số?

565 Lượt xem

Đường tiệm cận ngang là gì? 

Khái niệm đường tiệm cận ngang

Đồ thị biểu thị đường tiệm cận ngang

Cách xác định tiệm cận ngang của đồ thị hàm số?

Để tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = f(x), ta làm theo các bước sau:

  • Bước 1. Ta sẽ đi tìm tập xác định của hàm số.
  • Bước 2. Tiếp theo tính giới hạn của hàm số đó tại vô cực. Từ đó chúng ta xác định được đường tιệm cận ngang.

Đồ thị hàm số y = f(x) có tập xác định là D.

CTA10

CTA3Cách xác định đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

CTA3Vecto là gì? Điều kiện để hai vecto bằng nhau

CTA3Cách xác định tâm đường tròn nội tiếp tam giác 

CTA3Trọng tâm là gì? Cách xác định trọng tâm tam giác

CTA3Trực tâm là gì? Cách xác định trực tâm trong tam giác

CTA3Định nghĩa hình lăng trụ đứng và hình lăng trụ đều

CTA3Tứ diện đều là gì? Nêu tính chất của khối tứ diện đều?

CTA3Công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần hình lập phương

Share this Doc
CONTENTS