Docly

Tìm hiểu chung các phép liên kết câu, liên kết đoạn – Ngữ văn 9

564 Lượt xem

Phép liên kết là gì?

Khái niệm phép liên kết là gì? là đoạn văn, văn bản không phải là sự ghép nối, không phải là một phép cộng đơn giản của các câu rời rạc, lẻ tẻ mà là một thể thống nhất hữu cơ. Ở đó mỗi câu là một phần tử gắn bó chặt chẽ với những câu khác để cùng thực hiện những nhiệm vụ chung là cấu tạo nên một văn bản thống nhất, phục vụ cho nhiệm vụ chung trong tư duy và giao tiếp. Muốn được như vậy, các câu trong văn bản phải luôn luôn có mối quan hệ khăng khít với nhau, được gọi là sự liên kết của các câu trong văn bản.

Các loại phép liên kết

Liên kết nội dung

– Các đoạn văn phải phục vụ chủ đề chung của văn bản, các câu phải phục vụ chủ đề của đoạn văn (liên kết chủ đề).

– Các đoạn văn và các câu phải được sắp xếp theo một trình tự hợp lí (liên kết lôgic).

 Liên kết hình thức

Các câu và các đoạn văn có thể được liên kết với nhau bằng một số biện pháp chính như sau:

– Lặp lại ở câu đứng sau từ ngữ đã có ở câu trước (phép lặp từ ngữ);

– Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ đồng nghĩa, trái nghĩa hoặc cùng trường liên tưởng với từ ngữ đã có ở câu trước (phép đồng nghĩa, trái nghĩa và liên tưởng);

– Sử dụng ở các câu đứng sau các từ ngữ có tác dụng thay thế từ ngữ đã có ở câu trước (phép thế);

– Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ biểu thị quan hệ với câu trước (phép nối).

Trên đây là câu trả lời chi tiết nhất của Trangtailieu về khái niệm phép liên kết và các loại phép liên kết trong chương trình ngữ văn 9.

-Nguồn: Vungoi.vn-

CTA1

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo một số câu hỏi liên quan khác được Trang tài liệu tổng hợp tại:

CTA3Phương thức biểu đạt là gì?
CTA3Phương châm hội thoại là gì?
CTA3Phụ âm là gì?
CTA3Phép liên kết là gì?
CTA3Hoán dụ là gì?
CTA3Hoán dụ là gì?
CTA3Hành động nói là gì?
CTA3Các thể thơ sử dụng phổ biến trong văn học Việt Nam
Share this Doc
CONTENTS