×

Docly

Đề Thi HSG Tin 12 Sở Giáo Dục Quảng Nam 2021 Có Đáp Án

Đề Thi HSG Tin 12 Sở Giáo Dục Quảng Nam 2021 Có Đáp Án được Trang Tài Liệu sưu tầm với các thông tin mới nhất hiện nay. Đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài. Cũng như hỗ trợ thầy cô trong quá trình giảng dạy. Hy vọng những tài liệu này sẽ giúp các em trong quá trình ôn luyện và đạt kết quả cao trong bài thi sắp tới.

Chào mừng các bạn đến với “Đề Thi HSG Tin 12 Sở Giáo Dục Quảng Nam 2021 Có Đáp Án” – một tài liệu quan trọng để chuẩn bị cho kỳ thi Học sinh giỏi môn Tin học lớp 12 tại Quảng Nam. Môn Tin học không chỉ là một môn học quan trọng, mà còn là lĩnh vực cực kỳ phát triển trong cuộc sống hiện đại, đóng vai trò quan trọng trong công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo.

“Đề Thi HSG Tin 12 Sở Giáo Dục Quảng Nam 2021 Có Đáp Án” là bộ tài liệu được biên soạn bởi các chuyên gia, giáo viên có kinh nghiệm trong giảng dạy môn Tin học lớp 12. Bộ đề này bao gồm các câu hỏi đa dạng, từ cơ bản đến nâng cao, nhằm đánh giá và đo lường sự hiểu biết, khả năng vận dụng và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực Tin học.

“Đề Thi HSG Tin 12 Sở Giáo Dục Quảng Nam 2021 Có Đáp Án” cung cấp đáp án chi tiết cho từng câu hỏi, giúp các bạn học sinh hiểu rõ từng bước giải quyết và cách áp dụng kiến thức Tin học vào việc giải quyết các bài toán và vấn đề thực tế. Điều này không chỉ giúp nắm vững kiến thức mà còn phát triển khả năng tư duy logic, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.

Tham gia làm các đề thi trong “Đề Thi HSG Tin 12 Sở Giáo Dục Quảng Nam 2021 Có Đáp Án”, các bạn sẽ có cơ hội rèn luyện khả năng làm việc dưới áp lực thời gian, khả năng tư duy thuật toán và khả năng lập trình. Bộ tài liệu này cũng giúp các bạn tự đánh giá năng lực của mình, nhận biết điểm mạnh và điểm yếu, từ đó nâng cao hiệu suất học tập và chuẩn bị tốt cho kỳ thi Học sinh giỏi môn Tin học.

Đề thi tham khảo

Đề Thi Giữa Học Kỳ 1 GDQP 12 Năm 2022-2023 Có Đáp Án-Đề 1
Đề Thi Thử Địa THPT 2021 Có Lời Giải Chi Tiết Và Đáp Án (Đề 1) – Đề Thi Minh Hoạ
10 Đề Thi Học Kì 1 Môn Sinh 12 Có Đáp Án
Đề Thi Học Kỳ 1 Toán 12 Tỉnh Quảng Nam Năm Có Đáp Án – Đề 1
Bộ Đề Thi Học Kỳ 2 Toán 12 Năm 2022-2023 Có Đáp Án – Toán 12

Dưới đây là bản đọc trực tuyến giúp thầy cô và các em học sinh có thể nghiên cứu Online hoặc bạn có thể tải miễn phí với phiên bản word để dễ dàng in ấn cũng như học tập Offline

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẢNG NAM


ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 03 trang)

KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT CẤP TỈNH NĂM HỌC 2020 - 2021

Môn thi : Tin học

Thời gian : 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi : 12/03/2021TỔNG QUAN ĐỀ THI TỔNG QUAN ĐỀ BÀI

Bài

Tên bài

File chương trình

File dữ liệu vào

File kết quả

Thời gian

1

Tổng chữ số

SUMN.*

SUMN.INP

SUMN.OUT

1 s

2

Số lượng bội

MULT.*

MULT.INP

MULT.OUT

1 s

3

Tổng bằng 0

ZERO.*

ZERO.INP

ZERO.OUT

1 s

4

Xâu con

SUBSTR.*

SUBSTR.INP

SUBSTR.OUT

1 s


Dấu * được thay thế bởi PAS hoặc CPP của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Pascal hoặc C++.

Hãy lập trình giải các bài toán sau:

Bài 1. Tổng chữ số (5 điểm)

Cho một số tự nhiên N (N<1064).

Yêu cầu: Hãy viết chương trình tính tổng các chữ số của số tự nhiên đã cho.

Ví dụ: N=1234. Tổng các chữ số của nó là 10.

Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản SUMN.INP gồm một số N.

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản SUMN.OUT gồm một số duy nhất tìm được.

Ví dụ:

SUMN.INP

SUMN.OUT

1234

10


Ràng buộc:

 • Có 60% test ứng 60% số điểm của bài với N 106;

 • Có 20% test ứng 20% số điểm của bài với N 1018;

 • Có 20% test khác ứng với 20% số điểm còn lại của bài với N < 1064.

Bài 2. Số lượng bội (5 điểm)

Cho hai số nguyên dương NX (N, X ≤ 1018).

Yêu cầu: Hãy viết chương trình tìm số lượng bội của N sao cho bội của N không vượt quá giá trị của X.

Ví dụ: N=2, X=7. Số lượng bội của N là 3 (vì có 2, 4 và 6 là bội của N).

Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản MULT.INP có cấu trúc:

 • Dòng đầu ghi số nguyên dương K(K 100) là số lượng bộ dữ liệu;

 • Tiếp theo là K dòng, mỗi dòng tương ứng với bộ dữ liệu chứa hai số NX.

Kết quả : Ghi ra tệp văn bản MULT.OUT gồm K dòng, mỗi dòng tương ứng với bộ dữ liệu vào là số lượng bội của N tìm được.

Ví dụ:

MULT.INP

MULT.OUT

1

2 7

3

MULT.INP

MULT.OUT

2

2 7

5 10

3

2

Ràng buộc:

 • Có 60% test ứng 60% số điểm của bài với N, X 105 và K=1;

 • Có 20% test ứng 20% số điểm của bài với N, X 105;

 • Có 20% test khác ứng với 20% số điểm còn lại của bài với N, X ≤ 1018.

Bài 3. Tổng bằng 0 (5 điểm)

Cho dãy số nguyên gồm N phần tử a1, a2, …, aN. Gọi Q là số lượng phần tử của dãy con liên tiếp dài nhất có tổng bằng 0.

Yêu cầu: Hãy viết chương trình tìm Q.

Ví dụ: N=5 với dãy: 2, 1, -2, 3, -2 thì dãy con dài nhất có tổng bằng 0 là: 1,-2, 3, -2 và Q=4.

Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản ZERO.INP có cấu trúc:

 • Dòng đầu tiên chứa số tự nhiên N(1 ≤ N ≤ 106);

 • Dòng tiếp theo chứa dãy số nguyên gồm N phần tử a1, a2, …, aN. (|ai| ≤ 109), các số cách nhau một dấu cách.

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản ZERO.OUT gồm một số Q duy nhất.

Ví dụ:

ZERO.INP

ZERO.OUT

5

2 1 -2 3 -2

4

Ràng buộc

 • Có 80% test ứng 80% số điểm của bài với N ≤ 3*103;

 • Có 20% khác ứng với 20% số điểm còn lại của bài với N ≤ 106.

Bài 4. Xâu con (5 điểm)

Một xâu gọi là xâu nhị phân nếu chỉ chứa hai ký tự “0” hoặc “1”. Xâu v gọi là xâu con của w nếu xâu v có độ dài khác 0 và gồm các ký tự liên tiếp trong xâu w. Ví dụ: xâu “010” có các xâu con là “0”, “1”, “0”, “01”, “10”, “010”.

Yêu cầu: Cho trước một giá trị K, hãy đếm xem có bao nhiêu xâu con chứa đúng K ký tự “1”.

Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản SUBSTR.INP có cấu trúc:

 • Dòng 1 chứa một số nguyên K (0 K 106);

 • Dòng 2 chứa một xâu nhị phân có độ dài không quá 106.

Kết quả : Ghi ra tệp văn bản SUBSTR.OUT gồm một số nguyên duy nhất là kết quả tìm được.

Ví dụ:

SUBSTR.INP

SUBSTR.OUT

Giải thích

2

01010

4

Có 4 xâu chứa 2 ký tự “1” là: “101”, “0101”, “1010”, “01010”.

SUBSTR.INP

SUBSTR.OUT


2

1111

3


Ràng buộc:

 • Có 60% test ứng 60% số điểm của bài với K 100 độ dài của xâu không quá 100;

 • Có 20% test ứng 20% số điểm của bài với K 254 độ dài của xâu không quá 254;

 • Có 20% test khác ứng với 20% số điểm còn lại của bài với K ≤ 106độ dài của xâu không quá 106.

---------------Hết---------------

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Họ và tên thí sinh: .............................................................. Số báo danh: ...............................

ĐÁP ÁN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẢNG NAM

(ĐA. gồm có 01 trang)

KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT CẤP TỈNH NĂM HỌC 2020 - 2021

Môn thi : Tin học

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

Chấm bài bằng chương trình chấm Themis mới nhất (có kèm theo) cài đặt trên hệ điều hành Windows 10 (64bit) trở lên, các tests đã cài đặt sẵn cấu hình chấm bài.

Bài 1: (5 điểm) Có 20 tests, mỗi TEST đúng được 0.25 điểm. Thời gian chạy 1s/ 1test. Bộ nhớ 1024M.

TEST

SUMN.INP

SUMN.OUT

1

1111

4

...

...

...

20Bài 2: (5 điểm) Có 25 tests, mỗi TEST đúng được 0.2 điểm. Thời gian chạy 1s/ 1test. Bộ nhớ 1024M.

TEST

MULT.INP

MULT.OUT

1

1

2 7

3

...

...

...

25Bài 3: (5 điểm) Có 30 tests, 29 TEST đúng được 0.167 điểm và TEST 30 đúng được 0.157. Thời gian chạy 1s/ 1test. Bộ nhớ 1024M.

TEST

ZERO.INP

ZERO.OUT

1

5

2 1 -2 3 -2

4

...

...

...

30Bài 4: (5 điểm) Có 25 tests, mỗi TEST đúng được 0.2 điểm. Thời gian chạy 1s/ 1test. Bộ nhớ 1024M.

TEST

SUBSTR.INP

SUBSTR.OUT

1

100

01010

0

...

...

...

25
------------------------------------HẾT----------------------------------


Ngoài Đề Thi HSG Tin 12 Sở Giáo Dục Quảng Nam 2021 Có Đáp Án thì các đề thi trong chương trình lớp 12 sẽ được cập nhật liên tục và nhanh nhất có thể sau khi kỳ thi diễn ra trên Danh mục Kho Đề Thi nhằm giúp các bạn đọc thuận tiện trong việc tra cứu và đối chiếu đáp án. Quý thầy cô và các bạn đọc có thể chia sẻ thêm những tài liệu học tập hữu ích đến địa chỉ email của chúng tôi, nhằm xây dựng nên kho đề thi phong phú, đa dạng cho các em học sinh tham khảo và rèn luyện.

Xem thêm

Đề Minh Họa Địa 2021 Có Đáp Án – Đề Thi Thử Tốt Nghiệp THPT 2023
44 Câu hỏi trắc nghiệm tiếp tuyến của đồ thị luyện thi THPT Quốc gia
Đề Thi GDQP Lớp 12 Học Kì 1 Năm 2021-2022 Có Đáp Án Và Ma Trận
Đề Thi Thử Địa THPT 2021 Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết
Đề Thi Thử THPT Quốc Gia 2021 Môn Địa Trường Nguyễn Trung Thiên Lần 1
Đề Thi THPT Quốc Gia 2021 Môn Sinh Trường THPT Hàn Thuyên Lần 1
Đề Thi Thử Sinh 2021 THPT Quốc Gia Trường THPT Tiên Du Lần 1
Đề Thi HSG Toán 12 Tỉnh Quảng Nam Năm Có Đáp Án – Đề 1