Docly

Một hệ cơ sở dữ liệu gồm mấy phần & kiến thức mở rộng

Để giải quyết các vấn đề như tốc độ truy xuất dữ liệu chậm, khó bảo quản, v.v. thì người ta đã phát triển cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Vì vậy, trong bài viết này, Trang Tài Liệu sẽ làm rõ về các vấn đề như “Cơ sở dữ liệu là gì?” “Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì?” và giải đáp những thắc mắc liên quan.

Một hệ cơ sở dữ liệu gồm những gì?

Câu hỏi: Một Hệ CSDL gồm:

A. CSDL và các thiết bị vật lý.

B. Các phần mềm ứng dụng và CSDL.

C. Hệ QTCSDL và các thiết bị vật lý.

D. CSDL và hệ QTCSDL quản trị và khai thác CSDL đó

→ Đáp án đúng: D

Một hệ cơ sở dữ liệu (CSDL) bao gồm cả cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cũng như việc khai thác CSDL đó. Bên cạnh đó, còn có các phần mềm ứng dụng được phát triển dựa trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu để tối ưu hóa việc khai thác CSDL, đáp ứng nhiều yêu cầu khác nhau từ người dùng.

Kiến thức mở rộng về một hệ cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu (CSDL) là gì?

Cơ sở dữ liệu là một tập hợp các dữ liệu rời rạc được tổ chức thành một hệ thống dữ liệu có thứ tự và có khả năng liên kết các dữ liệu với nhau. Mục đích sử dụng cơ sở dữ liệu là để quản lý và tìm kiếm thông tin một cách dễ dàng, lưu trữ thông tin hệ thống và có thể truy xuất một cách nhanh chóng khi cần thiết. Ví dụ, trong một công ty, cơ sở dữ liệu có thể bao gồm các bảng dữ liệu về sản phẩm, nhân viên và tài chính, mỗi bảng sẽ có các trường khác nhau để liên kết các thông tin được lưu trữ trong bảng đó.

Các bước xây dựng một cơ sở dữ liệu gồm?

Có 3 bước để triển khai một hệ cơ sở dữ liệu gồm:

Bước 1: Khảo sát

Tìm hiểu yêu cầu của công tác quản lý

Phân tích dữ liệu cần lưu trữ và mối quan hệ giữa các dữ liệu

Xác định các chức năng cần có để đáp ứng các yêu cầu

Đánh giá khả năng sử dụng phần cứng và phần mềm

Bước 2: Thiết kế

Thiết kế cơ sở dữ liệu

Lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu để triển khai

Xây dựng hệ thống chương trình ứng dụng

Bước 3: Kiểm thử

Nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu

Thực hiện kiểm thử, nếu hệ thống đáp ứng được các yêu cầu đề ra thì đưa hệ thống vào sử dụng

Nếu hệ thống còn lỗi thì cần rà soát lại các bước đã thực hiện trước đó, tìm hiểu lỗi xuất hiện ở đâu để khắc phục.

Chức năng của một hệ cơ sở dữ liệu gồm?

Các chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Hệ QTCSDL) bao gồm:

a) Cung cấp môi trường tạo lập cơ sở dữ liệu

Hệ QTCSDL cung cấp môi trường cho người dùng tạo lập cơ sở dữ liệu dễ dàng với các kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và ràng buộc dữ liệu được thể hiện đầy đủ. Mỗi Hệ QTCSDL cung cấp cho người dùng một ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu để người dùng có thể tạo lập CSDL.

b) Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu

Hệ QTCSDL cung cấp cho người dùng ngôn ngữ thao tác dữ liệu để diễn tả các yêu cầu cập nhật và khai thác thông tin, bao gồm cập nhật (nhập, sửa, xóa dữ liệu) và khai thác (sắp xếp, tìm kiếm, kết xuất báo cáo,…). Ngôn ngữ phổ biến nhất trong CSDL là SQL (Structured Query Language).

c) Cung cấp công cụ kiểm soát và điều khiển truy cập vào cơ sở dữ liệu

Hệ QTCSDL phải có các bộ chương trình để phát hiện và ngăn chặn truy cập không được phép, đáp ứng yêu cầu an toàn và bảo mật thông tin, duy trì tính nhất quán dữ liệu, tổ chức và điều khiển các truy cập đồng thời, khôi phục CSDL khi có sự cố phần cứng hoặc phần mềm và quản lý các mô tả dữ liệu.

Hy vọng rằng những thông tin mà Trangtailieu.com cung cấp đã giúp bạn hiểu thêm về hệ cơ sở dữ liệu và giải đáp được thắc mắc của bạn về chủ đề này. Đừng quên dành thời gian để tham khảo thêm nhiều tài liệu, kiến thức lớp 12 hữu ích khác tại website của chúng tôi. Chúc bạn có một quá trình học tập thành công!