Docly

Toán lớp 5 trang 163 | Ôn luyện phép chia

Các em học sinh lớp 5 có thể tìm thấy bài ôn tập phép chia trên trang 163 và 164 của sách Toán. Dưới đây là hướng dẫn giải toán lớp 5 tráng 163 164 chi tiết. Bài tập này bao gồm các phép tính chia phân số và số thập phân, cách tính nhanh, tính nhẩm. Các em có thể tìm thấy đáp án cũng như hướng dẫn giải chi tiết trong sách giáo khoa, giúp các em ôn tập lại kỹ năng tính toán. Chúc các em thành công trong việc học tập và rèn luyện kỹ năng toán của mình!

Hy vọng những kiến thức mà trangtailieu.com cung cấp đã giúp em nắm chắc được kiến thức về phép chia và ứng dụng vào giải học tập toán một cách nhuần nhuyễn nhất.

toán lớp 5 trang 163

Toán lớp 5 phép chia trang 163 Câu 1

Câu 1: Tính rồi thử lại (theo mẫu):

toán lớp 5 trang 163 câu 1

a) 8192 : 32

15335 : 42

b) 75,95 : 3,5

97,65 : 21,7 (thương là số thập phân)

Chú ý: Phép chia hết: a: b = c, ta có a = c x b (b khác 0)

Phép chia có dư: a : b = c (dư r), ta có a = c x b + r (0 < r < b).

Hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học về chia cho số tự nhiên, chia số thập phân cho số thập phân.

Đáp án

toán lớp 5 trang 163 câu 1
toán lớp 5 trang 163 câu 1

Toán lớp 5 trang 163 phép chia câu 2

Câu 2: Tính

a,\ \frac{3}{10}\div\frac{2}{5}
toán lớp 5 trang 163 câu 2

Hướng dẫn giải
Để chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược:

\dfrac{a}{b} :\dfrac{c}{d} = \dfrac{a}{b} \times \dfrac{d}{c}

Đáp án

a,\frac{3}{10}\div\frac{2}{5}=\frac{3}{10}\times\frac{5}{2}=\frac{15}{20}=\frac{3}{4};
toán lớp 5 trang 163 câu 2

Toán lớp 5 phép chia trang 164 Câu 3

Đáp án

25 : 0,1 = 250

48 : 0,01 = 4800

95 : 0,1 = 950

25 x 10 = 250

48 x 100 = 4800

72 : 0,01 = 7200

b) 11 : 0,25 = 11 x 4 = 44

32 : 0,5 = 32 x 2 = 64

75 : 0,5 = 75 x 2 = 150

11 x 4 = 44

32 x 2 = 64

125 : 0,25 = 125 x 4 = 500

Toán lớp 5 phép chia trang 164 Câu 4

Tính bằng hai cách

toán lớp 5 trang 163 câu 4

b) (6,24 + 1,26) : 0.75

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức: (a+b) : c = a : c + b : c

Đáp án

toán lớp 5 trang 163 câu 4

Cách 1:

toán lớp 5 trang 163 câu 4

Cách 2:

toán lớp 5 trang 163 câu 4

b, (6,24 + 1,26) : 0.75

Cách 1: (6,24 + 1,26) : 0,75 = 7,5 : 0,75 = 10

Cách 2: (6,24 + 1,26) : 0,75 = 6,24 : 0,75 + 1,26 : 0,75 = 8,32 + 1,68 = 10

Lý thuyết Ôn tập về phép chia

a) Trong phép chia hết

toán lớp 5 trang 163 ôn luyện

Chú ý: Không có phép chia cho số 0.

(a:1 = a)

a : a = 1 (a khác 0)

0: b = 0 (b khác 0)

b) Trong phép chia có dư

toán lớp 5 trang 163 ôn luyện

Chú ý: Số dư phải bé hơn số chia.

Bài tập Toán lớp 5 Phép chia số thập phân

Câu 1:

Tính:

toán lớp 5 trang 163 luyện tập

Câu 2:

Đặt tính rồi tính:

a) 173,44 : 32

112,56 : 28

155,9 : 45.

b) 85 : 14

72 : 34

962 : 58.

c) 95, 58 : 2 7

191,52: 3,6

13,04 : 2, 05

Câu 3:

Viết số thích hợp vào ô trống:

toán lớp 5 trang 163 luyện tập
toán lớp 5 trang 163 luyện tập

Câu 4:

Tìm X :

a) X x 2,1 = 9,03

b) 3,45 x X = 9,66

c) x : 9,4 = 23,5

d) 2,21 : x = 0,85.

Câu 5:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2,5 x 0,4 = 25 x 4 : …

b) 2,5 x 0,4 = 25 x 4 x …

c) 0,8 x 0,06 = 8 x 6 : …

d) 0,8 x 0,06 = 8 x 6 x …

Câu 6:

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Trong phép chia dưới đây phép chia nào có thương lớn nhất?

A. 4,26 : 40

B. 42,6 : 0,4

C. 426 : 0,4

D. 426 : 0,04

Câu 7. Tính:

a) (256,8- 146,4) : 4,8 – 20,06 ;

b) 17,28 : (2,92 + 6,68) + 12,64.

Câu 8:

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

Chia 3,7 cho 2,4 (phần thập phân của thương chỉ lấy đến hai chữ số)

Phép chia này có số dư là :

A. 4

B. 0,4

C. 0,04

D. 0,004

Câu 9.

Biết 10,4 l dầu cân nặng 7,904kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu lượng dầu đó cân nặng 10,64kg?

Câu 10

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 12,5và có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 20m.

Vậy chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó là ….. m

Hy vọng những kiến thức ôn luyện toán lớp 5 trang 163 164 mà Trang Tài Liệu cung cấp đã giúp các em nắm chắc kiến thức. Trangtailieu.com là nơi cung cấp các tài liệu, tài nguyên hữu ích và thông tin hữu ích để giúp người dùng tìm kiếm và nghiên cứu các chủ đề khác nhau. Các tài liệu trên trang thường được chia sẻ công khai và có thể truy cập miễn phí.