Docly

Giải bài tập toán lớp 5 trang 137

Làm giải Toán lớp 5 trang 137, Luyện tập bài 1, 2, 3, 4 giúp các em củng cố kiến thức về số đo thời gian. Tài liệu học tập giải Toán dưới đây chia sẻ các phương pháp giải các bài trong SGK Toán 5 trang 137, các em chú ý tham khảo để làm bài cho đúng.

Giải Toán lớp 5 trang 137 Bài 1

Tính

a) 3 giờ 14 phút x 3

b) 36 phút 12 giây : 3

c) 7 phút 26 giây x 2

d) 14 giờ 28 phút : 7

Phương pháp giải

– Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép nhân, phép chia các số tự nhiên.

– Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

Đáp án

a) 3 giờ 14 phút x 3 = 9 giờ 42 phút

b) 36 phút 12 giây : 3 = 12 phút 4 giây

c) 7 phút 26 giây x 2 = 14 phút 52 giây

d) 14 giờ 28 phút : 7 = 2 giờ 4 phút

Ta đặt tính như sau:

Luyện tập Toán 5 trang 137

Giải Toán lớp 5 trang 137 Bài 2

Tính

a) (3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút) x 3

b) 3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút x 3

c) (5 phút 35 giây + 6 phút 21 giây) : 4

d) 12 phút 3 giây x 2 + 4 phút 12 giây : 4

Phương pháp giải

– Ta thực hiện tính giá trị biểu thức như đối với các số tự nhiên: biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau; biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta tính lần lượt phép nhân, chia trước, phép cộng, trừ sau sau.

– Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng

– Nếu số phút lớn hơn hoặc bằng 60 thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn của phút là giờ; số giây lớn hơn hoặc bằng 60 thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn của giây là phút.

Đáp án

a) (3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút) × 3

= 5 giờ 65 phút × 3 (65 phút = 1 giờ 5 phút)

= 6 giờ 5 phút × 3

= 18 giờ 15 phút.

b) 3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút × 3

= 3 giờ 40 phút + 6 giờ 75 phút (75 phút = 1 giờ 15 phút)

= 3 giờ 40 phút + 7 giờ 15 phút

= 10 giờ 55 phút.

c) (5 phút 35 giây + 6 phút 21 giây) : 4

= 11 phút 56 giây : 4

= 2 phút 59 giây.

d) 12 phút 3 giây × 2 + 4 phút 12 giây : 4

= 24 phút 6 giây + 1 phút 3 giây

= 25 phút 9 giây.

Giải Toán lớp 5 trang 137 Bài 3

Trung bình một người thợ làm xong 1 sản phẩm hết 1 giờ 8 phút. Lần thứ nhất người đó làm được 7 sản phẩm. Lần thứ hai người đó làm được 8 sản phẩm. Hỏi cả hai lần người đó phải làm trong bao nhiêu thời gian?

Phương pháp giải

Cách 1:

– Thời gian làm 7 sản phẩm = Thời gian làm 1 sản phẩm × 7.

– Thời gian làm 8 sản phẩm = Thời gian làm 1 sản phẩm × 8.

– Thời gian làm cả 2 lần = thời gian làm 7 sản phẩm + thời gian làm 8 sản phẩm .

Cách 2:

– Tìm tổng số sản phẩm làm trong 2 lần: 7 + 8 = 15 sản phẩm.

– Thời gian làm cả 2 lần = Thời gian làm 1 sản phẩm × 15.

Đáp án

Cách 1:

Lần thứ nhất làm 7 sản phẩm mất số thời gian là:

1 giờ 8 phút x 7 = 7 giờ 56 phút

Lần thứ hai làm 8 sản phẩm mất số thời gian là:

1 giờ 8 phút x 8 = 9 giờ 4 phút

Cả 2 lần người đó mất số thời gian là:

7 giờ 56 phút + 9 giờ 4 phút = 17 giờ

Cách 2:

Số sản phẩm người đó làm cả 2 lần là:

(7 + 8) = 15 (sản phẩm)

Thời gian làm 15 sản phẩm là:

1 giờ 8 phút x 15 = 17 giờ

Đáp số: 17 giờ

Giải Toán lớp 5 trang 137 Bài 4

Điền dấu ‘>’,'<‘ hoặc ‘=’

4,5 giờ … 4 giờ 5 phút

8 giờ 16 phút – 1 giờ 25 phút … 2 giờ 17 phút x 3

26 giờ 25 phút : 5 … 2 giờ 40 phút + 2 giờ 45 phút

Đáp án

+) 4,5 giờ > 4 giờ 5 phút

Ta có: 4, 5 giờ = 4 giờ 30 phút > 4 giờ 5 phút

+) 8 giờ 16 phút – 1 giờ 25 phút = 2 giờ 17 phút x 3

Ta có:

8 giờ 16 phút – 1 giờ 25 phút = 6 giờ 51 phút

2 giờ 17 phút x 3 = 6 giờ 51 phút

Vậy 8 giờ 16 phút – 1 giờ 25 phút = 2 giờ 17 phút x 3

+) 26 giờ 25 phút : 5 < 2 giờ 40 phút + 2 giờ 45 phút

Ta có:

26 giờ 25 phút : 5 = 5 giờ 17 phút

2 giờ 40 phút + 2 giờ 45 phút = 5 giờ 25 phút.

Vậy 26 giờ 25 phút : 5 < 2 giờ 40 phút + 2 giờ 45 phút

Trên đây là gợi ý Giải Toán lớp 5 trang 137, Luyện tập đầy đủ chi tiết. Trang Tài Liệu gợi ý các em nên chuẩn bị trước nội dung bài Luyện tập chung trang 137, 138 SGK Toán 5 qua phần Giải Toán lớp 5 trang 137, 138, Luyện tập chung và bài Vận tốc qua phần Giải Toán lớp 5 trang 139 để học tốt Toán 5 hơn.