Docly

Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở f1 vì sao?

Lai F1 là kết quả của việc lai giữa hai giống thuần chủng khác nhau. Con lai F1 có sự kết hợp của các tính trạng di truyền từ cả hai phụ huynh, mang lại nhiều ưu điểm hơn so với các giống thuần chủng ban đầu. Việc tạo ra lai F1 thường được áp dụng trong sản xuất cây trồng, động vật nuôi, và trong nghiên cứu di truyền học.

Trắc nghiệm: ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở f1 vì

ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở f1 vì

Câu 1: Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở f1 vì

A. Kết hợp các đặc điểm di truyền của bố mẹ

B. Các cơ thể lai luôn ở trạng thái dị hợp(Đ)

C. Biểu hiện các tính trạng tốt của bố

D. Biểu hiện các tính trạng tốt của mẹ

Giải thích:

Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở con lai F1 vì tỉ lệ thể dị hợp tử ở F1 cao nhất, Vì theo giả thuyết siêu trội, ở trạng thái dị hợp về nhiều cặp gen khác nhau, con lai có kiểu hình vượt trội so với các dạng bố mẹ thuần chủng.

Câu hỏi liên quan khác về lai tạo giống

Câu 2: Kết quả nào sau đây không phải do hiện tượng tự thụ phấn và giao phối cận huyết?

A. Hiện tượng thoái hóa giống

B. Tạo ra dòng thuần

C. Tạo ra ưu thế lai(Đ)

D. Tỉ lệ đồng hợp tăng tỉ lệ dị hợp giảm

Câu 3: Nguồn nguyên liệu làm cơ sở vật chất để tạo giống mới là

A. Các biến dị tổ hợp

B. Các biến dị đột biến

C. Các ADN tái tổ hợp

D. Các biến dị di truyền (Đ)

Câu 4: Cho biết các công đoạn được tiến hành trong chọn giống như sau:

1. Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn;

2. Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau;

3. Lai các dòng thuần chủng với nhau.

Quy trình tạo giống lai có ưu thế lai cao được thực hiện theo trình tự:

A. 1, 2, 3

B. 3, 1, 2

C. 2, 3, 1 (Đ)

D. 2, 1, 3

Câu 5: Phép lai giữa hai cá thể A và B, trong đó A làm bố thì B làm mẹ và ngược lại được gọi là 

A. lai luân phiên

B. lai thuận nghịch (Đ)

C. lai khác dòng kép 

D. lai phân tích

Câu 6: Hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội bố mẹ gọi là:

A. thoái hóa giống

B. ưu thế lai (Đ)

C. bất thụ 

D. siêu trội

Kiến thức mở rộng về ưu thế lai

Hiện tượng ưu thế lai

Hiện tượng ưu thế lai (F1) là hiện tượng sinh sản giữa hai loài thuần chủng khác giống nhau về gen và các tính trạng đặc trưng. Con lai F1 sẽ thừa hưởng các đặc tính tốt của cả hai cha mẹ thuần chủng, giúp cải thiện tính trạng của giống thực vật hoặc động vật. Hiện tượng này được ứng dụng trong sản xuất giống mới và nâng cao năng suất, chất lượng của cây trồng, gia súc, gia cầm, thủy sản và các loài động vật nuôi khác.

Ứng dụng ưu thế lai vào thực tiễn

Ứng dụng ưu thế lai vào thực tiễn là rất đa dạng và phong phú. Dưới đây là một số ví dụ về ứng dụng của kỹ thuật ưu thế lai:

  1. Nông nghiệp: Kỹ thuật ưu thế lai đã được áp dụng rộng rãi trong nông nghiệp để tạo ra những giống cây trồng mới có những đặc tính tốt hơn như kháng bệnh, kháng sâu, chịu hạn tốt, sản xuất năng suất cao hơn.
  2. Y học: Kỹ thuật ưu thế lai cũng được sử dụng trong lĩnh vực y học để tạo ra những phương pháp điều trị mới, ví dụ như việc kết hợp gen của hai loài để tạo ra những loại thuốc mới, giúp điều trị các bệnh một cách hiệu quả hơn.
  3. Công nghệ: Kỹ thuật ưu thế lai cũng được áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực công nghệ, ví dụ như việc tạo ra những sản phẩm điện tử mới, những thiết bị đo lường, máy móc sản xuất, v.v. nhờ vào việc kết hợp những đặc tính tốt của các loài khác nhau.
  4. Môi trường: Kỹ thuật ưu thế lai cũng có thể được sử dụng để tạo ra các loại vi sinh vật mới có khả năng phân hủy các chất độc hại trong môi trường, giúp làm sạch môi trường và bảo vệ sức khỏe con người.

Tóm lại, kỹ thuật ưu thế lai đã đóng góp rất nhiều vào sự phát triển của con người trong nhiều lĩnh vực khác nhau và vẫn tiếp tục được nghiên cứu và ứng dụng trong thực tiễn. Hy vọng những kiến thức liên quan đến ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở f1 vì… mà Trangtailieu.com cung cấp sẽ giúp các em học sinh nắm chắc kiến thức và hoàn thành tốt nhất bài kiểm tra của mình. Tham khảo thêm nhiều câu hỏi hấp dẫn khác trong bộ đề thi công nghệ lớp 9 của chúng tôi