Docly

Cách viết bản cam kết cho học sinh và một số lĩnh vực khác

384 Lượt xem

Bản cam kết của học sinh thường được sử dụng trong các trường học với mục đích đặt mục tiêu rèn luyện, học tập, hoặc không tái phạm vi phạm trong nhà trường. Dưới đây là các mẫu bản cam kết của học sinh và hướng dẫn cách viết.

Cách viết bản cam kết của học sinh

Dù là học sinh THCS hay THPT thì đều có thể sẽ phải viết bản cam kết, thường là vào đầu năm hoặc cuối năm để đặt mục tiêu cho quá trình hoạt động trong trường của mình. Đó là sự cam kết với bố mẹ, thầy cô và nhà trường, hứa thực hiện tốt các nội quy nhà trường, thi đua, học tập, đảm bảo làm bài tập và học bài cũ đầy đủ. Ngoài ra, bản cam kết còn được viết khi học sinh vi phạm nội quy, và hứa sẽ không tái phạm các vấn đề như không đánh nhau, không đi xe máy, sử dụng điện thoại,…

Cách viết bản cam kết không tái phạm

Trong quá trình học tập, học sinh sẽ có lúc vi phạm hoặc không chấp hành nội quy, quy chế của trường học. Lúc đó, họ sẽ phải làm bản cam kết để không tái phạm lại những hành vi đó, xin thầy cô, nhà trường và cha mẹ tha thứ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

CAM KẾT CỦA PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH KHÔNG VI PHẠM NỘI QUY TRƯỜNG, LỚP

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp ……………. Trường:…………….

Em tên là: ……………. Học sinh lớp ……….. Trường…………….

Lý do em viết bản cam kết này xin trình bày như sau:

Trong quá trình học tập từ đầu học kỳ …. của năm học ……………… đến nay bản thân em đã không chấp hành nội quy quy chế của lớp cũng như của trường, cụ thể:

Vì vậy, trước GVCN lớp cùng Thầy (cô) bộ môn em và gia đình em xin hứa sẽ không vi phạm nội quy và tái diễn vi phạm, em mong Thầy (cô) giáo tha thứ cho em. Nếu từ nay em vẫn tiếp tục vi phạm……………. ………………………………………………………………………………………………….thì em và gia đình xin chịu mọi hình thức kỷ luật của tập thể lớp cùng GVCN và tập thể lớp, GVCN có quyền đề nghị kỷ luật hoặc đuổi học gửi lên BGH nhà trường.

Em và gia đình xin chân thành cảm ơn!

…….., ngày ….. tháng ….. năm …..

Phụ huynh học sinh(ký, ghi rõ họ tên)Người viết bản cam kết(ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Giáo viên chủ nhiệm lớp

Cách viết bản cam kết về học tập

Bản cam kết học tập của học sinh thường được viết vào đầu năm học hoặc đầu học kỳ để học sinh đặt ra mục tiêu phấn đấu cho mình và đạt được kết quả mong muốn. Cam kết học tập của học sinh cũng có thể bao gồm cam kết của phụ huynh đối với quá trình học tập của con họ, thực hiện giáo dục, quản lý, phối hợp với nhà trường. Nếu đặt mục tiêu trong bản cam kết, học sinh sẽ càng có động lực học tập chăm chỉ, tu dưỡng để trở thành con ngoan, trò giỏi. Khi một bản cam kết và gửi lại cho giáo viên, giáo viên yêu cầu nhà trường lưu trữ và dựa vào đó để theo dõi sự cố gắng của học sinh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

BẢN CAM KẾT HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 

Kính gửi:

– Ban giám hiệu trường ……… (1)

– Thầy cô giáo chủ nhiệm cùng các thầy cô giáo bộ môn

Tên em là: ……. (2)

Là học sinh lớp: …….. (3) năm học …… (4)

Để đạt được kết quả cao trong năm học này em xin hứa thực hiện tốt các điều sau:

1. Chăm chỉ, tự giác trong học tập, trung thực trong kiểm tra và thi cử.

2. Tích cực tham gia lao động công ích, giúp đỡ gia đình, sẵn sàng tham gia lao động khi nhà trường và xã hội yêu cầu.

3. Giữ gìn và bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, tài sản chung của nhà trường.

4. Giữ vệ sinh cá nhân và vệ chung thật tốt, không uống rượu, hút thuốc lá, không mắc các tệ nạn xã hội, không hút thuốc lá, uống rượu, gây gổ đánh nhau trong nhà trường và ngoài xã hội.

5. Đoàn kết, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của nhà trường, của tập thể lớp, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

6. Kính trọng, biết ơn cha, mẹ, thầy, cô giáo và yêu quý mọi người. Tuyệt đối không xúc phạm đến thầy, cô giáo và các cán bộ công tác trong nhà trường.

7. Tôn trọng kỷ luật của nhà trường, bảo vệ danh dự của nhà trường, tập thể lớp và của thầy cô giáo.

8. Chấp hành tốt luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông, không đi xe mô tô, xe gắn máy đến trường.

Em xin cam kết thực hiện tốt các điều trên, nếu vi phạm em xin chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường.

Phần cam kết của phụ huynh:

Tên tôi là: …… (5)

Thay mặt gia đình tôi xin cam kết với nhà trường:

1. Tạo điều kiện tốt nhất về thời gian và môi trường học tập cho con em mình.

2. Tích cực, chủ động phối, kết hợp với nhà trường và các tổ chức trong việc giáo dục và quản lý con em mình.

3. Tham gia đầy đủ các khoản đóng góp của nhà trường.

……, ngày…tháng….năm…. (6)

Phụ huynh học sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)

Học sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cách viết bản cam kết nội quy nhà trường

Giấy cam kết của sinh viên là văn bản cam kết sinh viên hứa sẽ không vi phạm và nghiêm chỉnh chấp hành nội quy của nhà trường. Bản cam kết của học sinh sẽ do học sinh tự lập, ghi nhận những cam kết của học sinh về học tập, thu thập, rèn luyện đạo đức, kiến ​​thức… trong suốt một năm học. Cam kết này sẽ giúp nhà trường có thể biết được sự quyết tâm và đánh giá sự thực hiện của học sinh vào dịp cuối năm.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Kính gửi:

 • Ban giám hiệu Trường ………….
 • Ban quản sinh truường………….
 • Thầy, cô giáo chủ nhiệm và các thầy cô giáo bộ môn
 • Tên em là:……………………………………………………………………………….

Là học sinh lớp:………………………….. năm học………..

Em xin hứa thực hiện tốt các điều sau:

 1. Chăm chỉ, tự giác trong học tập, trung thực trong kiểm tra và thi cử.
 2. Tích cực tham gia lao động công ích, giúp đỡ gia đình, sẵn sàng tham gia lao động khi nhà trường và xã hội yêu cầu.
 3. Giữ gìn và bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, tài sản chung của nhà trường.
 4. Giữ vệ sinh cá nhân và vệ sinh chung thật tốt, không uống rượu, hút thuốc lá, không mắc các tệ nạn xã hội, không hút thuốc lá, uống rượu, gây gổ đánh nhau trong nhà trường và ngoài xã hội.
 5. Đoàn kết, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của nhà trường, của tập thể lớp, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 6. Kính trọng, biêt ơn cha, mẹ, thầy, cô giáo và yêu quý mọi người. Tuyệt đối không xúc phạm đến thầy, cô giáo và các cán bộ công tác trong nhà trường.
 7. Tôn trọng kỷ luật của nhà trường, bảo vệ danh dự của nhà trường, tập thể lớp và của thầy cô giáo.
 8. Chấp hành tốt luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông, không đi xe mô tô, xe gắn máy đến trường.

Em xin cam kết thực hiện tốt các điều trên, nếu vi phạm em xin chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường.

Phần cam kết của phụ huynh:

Tên tôi là:………………………………………………………………………

Thay mặt gia đình tôi xin cam kết với nhà trường:

 1. Tạo điều kiện tốt nhất về thời gian và môi trường học tập cho con em mình.
 2. Tích cực, chủ động phối, kết hợp với nhà trường và các tổ chức trong việc giáo dục và quản lý con em mình.
 3. Có trách nhiệm quản lí, kiểm tra tư trang của con em trước khi tới trường (không mang theo mã tấu, kiếm, dao, đinh ba, các loại hung khí, vũ khí, pháo….)
 4. Tham gia đầy đủ các khoản đóng góp của nhà trường.

…….., ngày…. tháng…năm…..

Học sinh
(ký và ghi họ tên)
Phụ huynh học sinh
(ký và ghi họ tên)

Cách viết bản cam kết trong một số lĩnh vực khác

Cam kết thường được sử dụng khi hai bên có sự thỏa thuận, thống nhất về một vấn đề nào đó trong cuộc sống và công việc, trong rất nhiều lĩnh vực, ngành nghề như:

– Cam kết trong quân đội, người lao động, công chức, người học nghề…

– Cam kết về chịu trách nhiệm, an toàn giao thông, bảo lãnh dân sự, cách ly tại nhà,…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——-

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Công ty ……………………………….……………………………….

Tên tôi là:…………..…………..…………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh: ……………..………… Giới tính: ……………..

Quê quán: ………………………..……………………………………………….

Địa chỉ thường trú:………………….………………………………………….

Nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………..

Số CMTND:………………… Ngày cấp: …………………… Nơi cấp: ……………………

Nơi làm việc:…………………………Chức vụ: ……………………………….

Trình độ: …………………………… Chuyên ngành:……….…………………………….

Điện thoại liên hệ: …………………………………………..………….………………….

Tôi cam kết các nội dung sau đây:

Nếu vi phạm những điều cam kết trên, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty

.

…………., ngày …… tháng …… năm……….

Người cam kết

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bản cam kết sẽ giúp học sinh đặt ra các mục tiêu của riêng mình cho năm học và do đó phát triển một kế hoạch để đạt được các mục tiêu đó. Thông qua đó, giáo viên và nhà trường sẽ hiểu được mục tiêu, tinh thần học tập và ý thức rèn luyện của học sinh để theo dõi sự cố gắng của học sinh. Đồng thời, bản cam kết có nội dung sẽ không vi phạm nội quy nhà trường nữa, học sinh tự kiểm điểm những sai sót của mình qua giấy cam kết, kịp thời sửa chữa, phấn đấu trở thành học sinh ngoan, kiểu mẫu.

Share this Doc
CONTENTS