Docly

Hướng dẫn viết bản kiểm điểm cá nhân học sinh chuẩn mẫu

437 Lượt xem

Bản kiểm điểm cá nhân học sinh là đơn do bản thân tự viết, không quy chuẩn theo khuôn mẫu nào. Bản kiểm điểm này dùng để đánh giá lại những hành vi của bản thân khi mắc khuyết điểm. Hay có thể dùng để đánh giá bản thân sau mỗi kỳ học, để có phương hướng phát triển cho các kỳ học sau.

Bản kiểm điểm cá nhân học sinh cũng có những nội dung cơ bản giống như các văn bản thông thường khác: quốc hiệu, tiêu ngữ, tên bản kiểm điểm, kính gửi, thông tin của người viết kiểm điểm, nội dung cụ thể và chữ ký của người viết kiểm điểm.

Bản kiểm điểm kết thúc học kỳ

Mẫu đơn này áp dụng cho việc đánh giá của cá nhân học sinh khi kết thúc học kỳ hoặc cuối năm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN HỌC SINH CUỐI NĂM

Năm học 20…… – 20……

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp ……………….

Em tên là: ………………………………………………………………………………………………………………. Học sinh lớp ……………. Trường THPT ……………………………………………………………………. Trong học kỳ…./ năm học 20…… – 20….. vừa qua, em đã có những ưu điểm và khuyết điểm sau:

– Về ưu điểm:

Hoạt động phong trào:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Học tập:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vấn đề khác:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Khuyết điểm: Trong học kỳ….. vừa qua em đã vi phạm một số lỗi sau

Lỗi vi phạmVắng có phépVắng không phépKhông chuẩn bị bàiKhông làm BTKhông học bàiĐiểm kém (<5)Không đồng phụcQuản sinh phê bìnhMất trật tựBị ghi SĐBĐánh nhauVô lễ với GV
Số lần

Vi phạm khác: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Tự xếp loại hạnh kiểm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  • Ý kiến cá nhân: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đây là bản tự kiểm cá nhân của em. Mong GVCN xem xét xếp loại hạnh kiểm cho em. Em xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu để thực hiện nội quy và học tập tốt hơn. Em xin cảm ơn!

…………………., ngày …… tháng …… năm 20……

Học sinh

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản kiểm điểm cá nhân học sinh thông dụng

Dưới đây là mẫu bản kiểm điểm cơ bản mà học sinh cấp 1, 2, 3 đều có thể áp dụng thực hiện.

Dưới đây là một số mẫu bản kiểm điểm áp dụng cho một số trường hợp cụ thể

Bản kiểm điểm không thuộc bài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM KHÔNG HỌC THUỘC BÀI

Kính gửi: Thầy (cô) chủ nhiệm của lớp…………………………………………………………………………….

Thầy (cô) bộ môn………………………………………………………………………………………………………………….

Tên em là …………………………………………. Học sinh lớp …………………………………………………………….

Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:

Do ………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………… nên em đã quên không học bài cũ.

Em tự nhận thấy lỗi lầm của mình là rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tới tới lớp và làm thầy (cô) phiền lòng.
Em xin hứa sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà trường và thầy (cô) đề ra.
Kính mong được thầy cô xem xét, tha thứ, giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập. Em xin trân trọng cám ơn!

…. ngày,…. tháng,…. năm…..

Chữ ký phụ huynh
(Ký, ghi rõ họ tên)
Chữ ký học sinh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bản kiểm điểm không làm bài tập về nhà

Bản kiểm điểm vi phạm quy chế thi

Bản kiểm điểm nghỉ học không phép

Bản kiểm điểm nói chuyện riêng trong giờ

Trên đây là những mẫu bản kiểm điểm cá nhân từ cơ bản đến áp dụng cho từng trường hợp cụ thể có thể giúp các em học sinh dễ dàng viết kiểm điểm gửi đến thầy cô.

 

Share this Doc
CONTENTS