Docly

Chất rắn có đặc điểm gì? – Ôn tập kiến thức Vật lý nhanh nhất!

53 Lượt xem

Chất rắn là vật chất tồn tại ở trạng thái rắn và hình dạng nhất định. Các chất tồn tại ở trạng thái rắn chính là chất rắn nó có thể là kim loại, gỗ, đá quý,…

Chất rắn có đặc điểm gì?

  1. Không có hình dạng nhất định.
  2. Có hình dạng nhất định.
  3. Có hình dạng của vật chứa nó.

Đáp án đúng B.

Chất rắn có đặc điểm là có hình dạng nhất định, trạng thái rắn là một trong ba trạng thái thường gặp của các chất, có đặc điểm bởi tính chất phản kháng lại sự thay đổi hình dạng, các chất ở trạng thái rắn được gọi là chất rắn.

Chất rắn có đặc điểm gì?
Chất rắn có đặc điểm gì?
Share this Doc
CONTENTS