Docly

1/3 phút bằng bao nhiêu giây?

1/3 phút bằng bao nhiêu giây là bài toán lớp 5 mà gần như bạn nào cũng gặp phải trong chương trình học của mình. Hãy cùng Trang Tài Liệu theo dõi nội dung bài viết dưới đây.

1/3 phút bằng bao nhiêu giây

Ta có 1 phút = 60 giây.

Như vậy 1/3 phút = 1/3 x 60 = 20 giây. Đáp số: (20 giây)

1-3-phut-bang-bao-nhieu-giay

Như vậy chỉ với 1 phép toán chúng ta đã tìm ra đáp án cho câu hỏi 1/3 phút bằng bao nhiêu giây phải không nào.

1,3 phút bằng bao nhiêu giây

Tương tự ta có 1 phút = 60 giây. Như vậy 1,3 phút = 1,3 x 60 = 78 giây. Đáp số 78 (giây)

Cách tính thứ 2:

1,3 phút = 1 phút +0,3 phút

Ta có:

 1 phút = 60 giây

0,3 phút = 0,3 x 60 =18 giây

Như vậy 1,3 giây = 60 +18 = 78 giây. Đáp số: 78 (giây)

Dựa trên 2 bài toán trên thì các bạn đã tìm ra được phương pháp quy đổi từ phút ra giây rồi đúng không nào? Hãy tiếp tục giải nhanh với các bài toán sau nhé:

Ví dụ 1:

2,8 giờ bằng bao nhiêu giây

 1. 168 giây
 2. 10080 giây
 3. 15 giây
 4. 120 giây

Đáp án: 2,8 giờ = 10080 giây (Đáp án B)

Ví dụ 2:

2/3 giờ bằng bao nhiêu phút

 1. 40 phút
 2. 138 phút
 3. 20 phút
 4. 80 phút

Đáp án: 2/3 giờ = 40 phút (Đáp án A)

Ví dụ 3:

84 phút bằng bao nhiêu giờ?

 1. 1,2 giờ
 2. 1,3 giờ
 3. 1,4 giờ
 4. 2 giờ

Đáp án: 84 phút = 1,4 giờ (Đáp án C)

Ví dụ 4:

210 phút bằng bao nhiêu giờ?

 1. 1,2 giờ
 2. 1,5 giờ
 3. 2,1 giờ
 4. 2,5 giờ

Đáp án: 210 phút = 1,5 giờ (Đáp án B)

Ví dụ 5:

45 giây bằng bao nhiêu phút?

 1. 0,15 phút
 2. 0,30 phút
 3. 0,75 phút
 4. 1,45 phút

Đáp số: 45 giây = 0,75 phút (Đáp án C)

Lý thuyết cần nhớ về giây, thế kỉ

Giây và thế kỉ là đại lượng đo thời gian.

1. Giây

[CHUẨN NHẤT] 1 phần 3 phút bằng bao nhiêu giây?

+ Giây là đơn vị cơ bản đo thời gian, tức là một phần 60 của một phút.

+ Đổi đơn vị:

1 giờ = 60 phút1 phút = 60 giây

2. Thế kỉ

+ Đổi đơn vị: 1 thế kỉ = 100 năm

+ Từ năm 1 đến năm 100 là thế kỉ một (thế kỉ I)

+ Từ năm 101 đến năm 200 là thế kỉ hai (thế kỉ II)

….

+ Từ năm 2001 đến năm 2100 là thế kỉ hai mươi mốt (thế kỉ XXI)

1 năm có bao nhiêu ngày, tuần, quý?

– 1 năm có bao nhiêu ngày? 

Hiện nay có 2 loại năm, năm nhuận và không nhuận. Năm không nhuận sẽ có 365 ngày, còn năm nhuận sẽ có nhiều hơn năm không nhuận 1 ngày, là 366 ngày. 

– Một năm có bao nhiêu tuần?  

Tuần là một đơn vị tính thời gian.Hiện nay, người ta quy định 1 tuần có 7 ngày, được gọi là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và Chủ nhật. 

Nếu là năm không nhuận thì một năm có 365 ngày, theo quy ước 1 tuần là 7 ngày, thì sẽ có 52 tuần và dư 1 ngày. Còn nếu là năm nhuận có 366 ngày, sẽ có 52 tuần và dư 2 ngày.

– Một năm có bao nhiêu quý?

Cũng như tuần, quý là một đơn vị tính thời gian, thông thường một quý sẽ gồm 3 tháng. Do đó, năm năm 12 tháng sẽ có 4 quý tương ứng. Hết quý thứ tư sẽ là thời gian kết thúc năm và bắt đầu một năm mới. 

Một năm có 4 quý 

– Quý 1: từ tháng 1 tới cuối tháng 3

– Quý 2: từ tháng 4 đến tháng 6

– Quý 3: từ tháng 7 đến cuối tháng 9

– Quý 4: từ tháng 10 đến hết tháng 12

Một số câu hỏi về giờ, phút, giây, tích tắc

1 giây bằng bao nhiêu tích tắc?

Ngày xưa người ta thường sử dụng đồng hồ quả lắc, mỗi một giây trôi qua thì sẽ có một tiếng “tích tắc” “tích tắc” vang lên. Do đặc điểm đó, người ta dùng luôn từ tích tắc để chỉ một khoảng thời gian rất ngắn. Ví dụ như, chỉ trong tích tắc mà…

Do vậy, 1 giây = 1 tích tắc. 

1 giây bằng bao nhiêu mili giây, micro giây, nano giây

Giây, mili giây, micro giây hay nano giây là những đơn vị tính thời gian nhỏ nhất. Các xác định 1 giây bằng bao nhiêu mili giây, micro giây, nano giây như sau:

1 giây = 1000 mili giây = 1000.000 micro giây = 1000.000.000 nano giây

1 ngày có bao nhiêu giờ, tiếng?

1 ngày có 24 tiếng hoặc 1 ngày có 24 giờ. 

1 ngày có bao nhiêu phút?

1 ngày sẽ có 24 giờ và mỗi 1 giờ có 60 phút, do vậy 1 ngày sẽ có 24 x 60 = 1.440 phút.

Do đó, 1 ngày có 1.440 phút. 

1 ngày có bao nhiêu giây?

Như bên trên, 1 ngày có 24 giờ và 1440 phút. Mỗi phút có 60 giây nên 1 ngày sẽ có 1440 x 60 = 24 x 60 x 60 = 86.400 giây. 

Như vậy, 1 ngày có 86.400 giây. 

1 giờ có bao nhiêu phút?

1 giờ = 60 phút.

1 giờ có bao nhiêu giây?

1 giờ bằng 60 phút, vậy 1 giờ bằng bao nhiêu giây? 1 giờ = 60 * 60 = 3600 giây.

Hy vọng bài viết của chúng tôi đã giúp bạn giải đáp chính xác 1/3 phút bằng bao nhiêu giây. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin, khái niệm và kiến thức hữu ích khác.