Docly

Sự khác biệt giữa đất trồng và đá? – Công nghệ 7

395 Lượt xem

Câu hỏi: Sự khác biệt giữa đất trồng và đá?

A. Nước

B. Độ phì nhiêu

C. Ánh sáng

D. Độ ẩm

Đáp án đúng: B. Đất trồng khác với đá là ở độ phì nhiêu

Sự khác biệt giữa đất trồng và đá?

Lý giải câu trả lời

Lớp đất:

– Là lớp vật chất tơi xốp ở bề mặt lục địa, được đặc trưng bởi độ phì

– Gồm 3 tầng: tầng chứa mùn, tầng tích tụ, tầng đá mẹ

Lớp đá:

– Là các sản phẩm được phá hủy từ đá gốc (nham thạch).

– Là nguồn cung cấp vật chất vô cơ cho đất, quyết định thành phần khoáng vật và thành phần cơ giới của đất

– Là một trong 3 tầng của đất

Share this Doc
CONTENTS