Docly

Có mấy phương pháp chọn tạo giống cây trồng chi tiết nhất!

Có mấy phương pháp chọn tạo giống cây trồng? Phương pháp chọn lọc hỗn hợp bao gồm việc lựa chọn các cá thể có kiểu hình, thu hoạch và hạt hợp lý để gieo trồng và đánh giá ở vụ sau. Quá trình này được lặp lại nhiều lần cho đến khi đạt được kết quả chọn giống mong muốn.

co may phuong phap chon tao giong cay trong

Câu hỏi: có mấy phương pháp chọn tạo giống cây trồng

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

→ Đáp án đúng: C

Kiến thức mở rộng về chọn tạo giống cây trồng

Chọn tạo giống cây trồng là gì?

Chọn tạo giống cây trồng (hay còn gọi là chọn lọc giống cây trồng) là quá trình lựa chọn và tạo ra các cây trồng có các đặc tính mong muốn thông qua việc lai tạo và chọn lọc. Quá trình này nhằm cải thiện các thuộc tính của cây trồng như khả năng chống sâu bệnh, tăng năng suất, chịu hạn, tăng chất lượng trái hoặc lá, v.v. Chọn tạo giống cây trồng được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu và kỹ thuật viên trong lĩnh vực nông nghiệp và đóng vai trò quan trọng trong cung cấp các giống cây trồng tốt hơn để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và nâng cao năng suất và hiệu quả của ngành nông nghiệp.

Có mấy phương pháp chọn tạo giống cây trồng?

Có nhiều phương pháp chọn tạo giống cây trồng. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến:

 1. Lai tạo phân nhánh: Phương pháp này sử dụng các phương tiện như cành cây, thân cây hoặc rễ để tạo ra các cây con mới.
 2. Lai tạo mô phôi: Đây là phương pháp lai tạo bằng cách sử dụng các tế bào mô phôi để tạo ra các cây con mới.
 3. Lai tạo phôi hợp nhất: Phương pháp này sử dụng phôi hoặc tế bào sinh dục của hai giống cây trồng khác nhau để tạo ra một giống mới.
 4. Chọn lọc tự nhiên: Phương pháp này dựa trên việc chọn lọc các cây trồng có khả năng sống sót tốt và có thuộc tính mong muốn trong môi trường tự nhiên.
 5. Chọn lọc nhân tạo: Phương pháp này sử dụng kiến thức về di truyền để chọn lọc và tái tạo các giống cây trồng với những thuộc tính mong muốn.

Các phương pháp này có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp với nhau để tạo ra các giống cây trồng mới có các thuộc tính tốt hơn.

Ứng dụng thực tiễn của các phương pháp chọn tạo giống cây

Các phương pháp chọn tạo giống cây trồng đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Dưới đây là một số ứng dụng thực tiễn của các phương pháp này:

 1. Tăng năng suất và chất lượng cây trồng: Các phương pháp chọn tạo giống cây trồng có thể được sử dụng để tạo ra các giống cây trồng mới có năng suất và chất lượng tốt hơn.
 2. Chống sâu bệnh: Các phương pháp chọn tạo giống cây trồng có thể được sử dụng để tạo ra các giống cây trồng có khả năng chống lại sâu bệnh, giúp giảm sử dụng thuốc trừ sâu và bảo vệ môi trường.
 3. Chịu hạn: Các phương pháp chọn tạo giống cây trồng có thể được sử dụng để tạo ra các giống cây trồng có khả năng chịu hạn tốt hơn, giúp giảm thiểu tác động của khô hạn và sự biến đổi khí hậu.
 4. Đáp ứng nhu cầu của thị trường: Các phương pháp chọn tạo giống cây trồng có thể được sử dụng để tạo ra các giống cây trồng có tính thương mại cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường và tăng thu nhập cho người nông dân.
 5. Giảm chi phí sản xuất: Các phương pháp chọn tạo giống cây trồng có thể được sử dụng để tạo ra các giống cây trồng có khả năng sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu ít hơn, giảm chi phí sản xuất và bảo vệ môi trường.
 6. Bảo tồn và phát triển các giống cây trồng truyền thống: Các phương pháp chọn tạo giống cây trồng có thể được sử dụng để bảo tồn và phát triển các giống cây trồng truyền thống, giúp bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa của đất nước.

Chọn tạo giống cây trồng là quá trình chọn lọc và lai tạo để tạo ra các giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng, kháng bệnh và kháng hạn tốt hơn. Các phương pháp chọn tạo giống cây trồng đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của nông nghiệp, giúp tăng năng suất, giảm chi phí sản xuất và bảo vệ môi trường. Hy vọng những chia sẻ của Trangtailieu.com đã giúp các em hoàn thành tốt bài thi và có thêm nhiều kiến thức hữu ích.