Docly

Nhóm phân nào sau đây dùng để bón lót – Trangtailieu.com

Câu hỏi: Nhóm phân nào sau đây dùng để bón lót

A. Phân hữu cơ, phân xanh, phân đạm.

B. Phân xanh. phân kali, phân NPK.

C. Phân rác, phân xanh, phân chuồng.

D. Phân DAP, phân lân. phân xanh, phân vi sinh.

Đáp án đúng là đáp án C

Nhóm phân dùng để bón lót gồm nhóm phân rác, phân xanh, phân chuồng.

Giải thích

Kiến thức về bón lót

Bón lót là quá trình cung cấp thức ăn cho cây trước khi thực hiện giai đoạn gieo trồng. Phương pháp này giúp cho những hợp chất khó phân hủy có được đủ thời gian để tan rã, tạo điều kiện tốt nhất cho rễ cây trong quá trình sinh trưởng giúp cây có khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng một cách tốt nhất khi bắt đầu quá trình gieo trồng

Các loại phân được sử dụng khi bón lót

các loại phân bón

Phân bón có hàm lượng hữu cơ cao: đây là các loại phân chủ yếu là phân gia súc (phân chuồng) đã qua ủ hoai mục và các loại phân hữu cơ chế biến.

Vôi hoặc các chất cải tạo có tác dụng điều hòa độ pH đất: Đây là những chất, hợp chất tốt nhất dành cho các loại cây phải gieo trồng trên các loại đất chua

Các loại phân bón được khuyên dùng trong quá trình bón lót bao gồm có: phân xanh, phân chuồng, phân rác, phân lân. Bên cạnh đó cũng cần sử dụng thêm một số loại phân có tính dễ tan như phân đạm, phân kali.

Xem thêm các kiến thức hữu ích khác mà trong Kho Đề thiTrang Tài Liệu cung cấp dưới đây nhé