Docly

Bộ Đề Thi Toán Lớp 1 Học Kỳ 2 Chân Trời Sáng Tạo – Toán 1 Chân Trời Sáng Tạo

Bộ Đề Thi Toán Lớp 1 Học Kỳ 2 Chân Trời Sáng Tạo – Toán 1 Chân Trời Sáng Tạo được Trang Tài Liệu sưu tầm với các thông tin mới nhất hiện nay. Đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài. Cũng như hỗ trợ thầy cô trong quá trình giảng dạy. Hy vọng những tài liệu này sẽ giúp các em trong quá trình ôn luyện và đạt kết quả cao trong bài thi sắp tới.

Bộ Đề Thi Toán Lớp 1 Học Kỳ 2 Chân Trời Sáng Tạo – Toán 1 Chân Trời Sáng Tạo, như một ánh sáng pha lê rực rỡ, mở ra trước mắt các em học sinh lớp 1 cánh cửa của sự sáng tạo và khám phá trong môn học Toán. Bộ đề này không chỉ là một bộ tài liệu ôn tập thông thường, mà còn là một nguồn cảm hứng để các em phát triển tư duy logic, khám phá khả năng và tiếp cận Toán một cách sáng tạo.

Trên con đường học Toán, “Bộ Đề Thi Toán Lớp 1 Học Kỳ 2 Chân Trời Sáng Tạo – Toán 1 Chân Trời Sáng Tạo” là người bạn đồng hành đáng tin cậy của các em. Những câu hỏi và bài tập được thiết kế tỉ mỉ, tạo điều kiện cho các em làm quen với các khái niệm, cấu trúc và phương pháp giải quyết các bài toán toán học cơ bản. Bộ đề này không chỉ giúp các em nắm vững kiến thức mà còn khuyến khích sự sáng tạo và khám phá trong quá trình giải quyết bài toán.

Qua việc sử dụng “Bộ Đề Thi Toán Lớp 1 Học Kỳ 2 Chân Trời Sáng Tạo – Toán 1 Chân Trời Sáng Tạo”, các em được khuyến khích suy nghĩ logic, áp dụng kiến thức vào thực tế và tư duy sáng tạo để tìm ra những cách giải độc đáo. Bộ đề này không chỉ rèn luyện kỹ năng toán học mà còn giúp các em phát triển khả năng tư duy, giải quyết vấn đề và sự tự tin trong việc sử dụng Toán.

Chúng tôi tin rằng “Bộ Đề Thi Toán Lớp 1 Học Kỳ 2 Chân Trời Sáng Tạo – Toán 1 Chân Trời Sáng Tạo” sẽ trở thành nguồn cảm hứng và động lực cho các em học sinh lớp 1 trong hành trình khám phá và trưởng thành trong môn học Toán.

Đề thi tham khảo

Bộ Đề Ôn Tập Hè Lớp 1 Lên 2 Toán Tiếng Việt
Bộ Đề Thi Tiếng Việt Lớp 1 Học Kì 2 Năm Học 2021-2022
Bộ Đề Thi Tiếng Việt Lớp 1 Học Kì 2 Chân Trời Sáng Tạo
Bộ Đề Thi Toán Lớp 1 Học Kỳ 2 Chân Trời Sáng Tạo
Bộ Đề Thi Tiếng Việt Lớp 1 Học Kì 2 Kết Nối Tri Thức

Dưới đây là bản đọc trực tuyến giúp thầy cô và các em học sinh có thể nghiên cứu Online hoặc bạn có thể tải miễn phí với phiên bản word để dễ dàng in ấn cũng như học tập Offline

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số gồm 5 chục và 2 đơn vị được viết là:

A. 20 B. 50 C. 25 D. 52

Câu 2: Các số 73, 19, 42, 67 được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 73, 19, 42, 67 B. 19, 42, 67, 73

C. 73, 67, 42, 19 D. 19, 67, 42, 73

Câu 3: Số liền trước của số 63 là số:

A. 62 B. 61 C. 60 D. 59

Câu 4: Nhìn vào tờ lịch, hôm nay là ngày:A. Thứ bảy, ngày 12


B. Thứ hai, ngày 15

C. Thứ bảy, ngày 16


D. Thứ bảy, ngày 15

Câu 5: Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác?

A. 5 hình B. 6 hình

Câu 6: Đồng hồ dưới đây chỉ:

C. 3 hình

D. 4 hình

A. 5 giờ B. 7 giờ C. 6 giờ D. 12 giờ

II. Phần tự luận

Bài 1:

a) Đặt tính rồi tính:

24 + 13 57 – 43

b) Tính nhẩm:

10 + 10 – 10 = 80 – 40 – 20 =

c) Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:

37 …. 53 45 …. 22 70 – 20 … 50

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Bài 3:

a) H ình bên có:

…..hình tròn

…..hình tam giác

b) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Bút chì có độ dài bằng ….cm.

Bài 4: Viết phép tính rồi nói câu trả lời:

Lớp 1A có 22 bạn học sinh nam và 20 bạn học sinh nữ. Hỏi lớp 1A có bao nhiêu học sinh?

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Chân trời sáng tạo Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số “bốn mươi ba” được viết là:

A. 43 B. 40 C. 3

Câu 2: Trong các số 52, 34, 17, 2 số lớn nhất là số:

D. 34

A. 2 B. 52 C. 34

Câu 3: Số liền sau của số 29 là số:

D. 17

A. 33 B. 32 C. 31

D. 30

Câu 4: Nhìn vào tờ lịch, hôm nay là ngày:

A. Thứ tư, ngày 12 B. Thứ hai, ngày 12 C. Thứ bảy, ngày 15 D. Thứ hai, ngày 15

Câu 5: Hình dưới đây có bao nhiêu hình tròn?

A. 7 hình B. 8 hình

Câu 6: Đồng hồ dưới đây chỉ:

C. 9 hình

D. 10 hình

A. 5 giờ B. 11 giờ C. 4 giờ D. 12 giờ

II. Phần tự luận:

Bài 1:

a) Đặt tính rồi tính:

62 + 14 39 – 27

b) Tính nhẩm:

20 + 20 + 10 = 70 – 30 + 40 =

c) Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:

23 …. 16 42 … 58 34 + 15 … 49

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Mẫu:

Bài 3:

a) Hình bên có:

..hình tròn

…..hình tam giác

…..hình vuông

b) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Bút dạ có độ dài bằng ….cm.

Bài 4: Viết phép tính rồi nói câu trả lời:

Bạn Hoa có 10 quả táo. Bạn Hà có 15 quả táo. Hai bạn có tất cả bao nhiêu quả táo?

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Chân trời sáng tạo Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số gồm 2 chục và 5 đơn vị được viết là:

A. 25 B. 52 C. 2 D. 5

Câu 2: Trong các số 15, 63, 54, 22 số bé nhất là:

A. 63 B. 54 C. 22 D. 15

Câu 3: Số lớn nhất có hai chữ số là số:

A. 99 B. 98 C. 97 D. 96

Câu 4: Nhìn vào tờ lịch, hôm nay là ngày:

A . Thứ hai, ngày 24 B. Thứ bảy, ngày 24

C. Thứ bảy, ngày 15 D. Thứ ba, ngày 26

Câu 5: Hình dưới đây có bao nhiêu hình chữ nhật?

A. 9 hình B. 8 hình

Câu 6: Đồng hồ dưới đây chỉ:

C. 7 hình

D. 6 hình

A. 2 giờ B. 3 giờ C. 4 giờ D. 5 giờ

II. Phần tự luận

Bài 1:

a) Đặt tính rồi tính:

44 + 11 55 – 24

b) Tính nhẩm:

90 – 80 + 10 = 20 + 30 – 40 =

c) Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:

44 … 25 33 … 33 67 – 28 … 40

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Mẫu:

Bài 3:

a) H ình bên có:

…..hình lập phương

b) Khoanh vào vật bé hơn trong các hình dưới đây:

Bài 4: Viết phép tính rồi nói câu trả lời:

Bạn Lan có 11 viên kẹo. Bạn Hùng có 14 viên kẹo. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu viên kẹo?

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Chân trời sáng tạo Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Số 83 được đọc là:

A. Tám ba B. Tám mươi ba

C. Tám và ba D. Tám mươi ba đơn vị

Câu 2: Sắp xếp các số 74, 27, 84, 11 theo thứ tự từ bé đến lớn được:

A. 84, 74, 27, 11 B. 11, 27, 74, 84

C. 11, 27, 84, 74 D. 27, 11, 74, 84

Câu 3: Số liền sau của số 63 là số:

A. 68 B. 66

Câu 4: Nhìn vào tờ lịch, hôm nay là ngày:

C. 64

D. 62

A. 18 B. 19 C. 20 D. 21

Câu 5: Hình dưới đây có bao nhiêu hình lập phương?

A. 10 hình B. 9 hình

Câu 6: Đồng hồ dưới đây chỉ:

C. 8 hình

D. 7 hình

A. 8 giờ B. 9 giờ C. 10 giờ D. 12 giờ

II. Phần tự luận:

Bài 1:

a) Đặt tính rồi tính:

23 + 15 78 – 25

b) Tính nhẩm:

1 + 1 + 1 + 7 = 10 – 2 – 5 – 3 =

c) Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:

46 … 47 34 … 24 20 + 10 … 60 – 30

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

+ Số 33 gồm … chục và ….đơn vị.

+ Số ….gồm 7 chục và 2 đơn vị.

+ Số 65 là số liền sau của số ….

+ Số …là số liền trước của số 21.

B ài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Hình bên có:

…..hình tròn

Bài 4: Viết phép tính rồi nói câu trả lời:

Mẹ có 48 quả táo. Mẹ cho Lan 15 quả táo. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả táo?

Ngoài Bộ Đề Thi Toán Lớp 1 Học Kỳ 2 Chân Trời Sáng Tạo – Toán 1 Chân Trời Sáng Tạo thì các đề thi trong chương trình lớp 1 sẽ được cập nhật liên tục và nhanh nhất có thể sau khi kỳ thi diễn ra trên Danh mục Kho Đề Thi nhằm giúp các bạn đọc thuận tiện trong việc tra cứu và đối chiếu đáp án. Quý thầy cô và các bạn đọc có thể chia sẻ thêm những tài liệu học tập hữu ích đến địa chỉ email của chúng tôi, nhằm xây dựng nên kho đề thi phong phú, đa dạng cho các em học sinh tham khảo và rèn luyện.

Bộ Đề Thi Toán Lớp 1 Học Kỳ 2 Chân Trời Sáng Tạo – Toán 1 Chân Trời Sáng Tạo” đã đồng hành cùng các em trên hành trình khám phá sự thú vị và sáng tạo của môn học Toán. Từ những bài tập đơn giản đến những bài toán thách thức, bộ đề này đã mang đến cho các em những trải nghiệm bổ ích và phấn khởi trong việc tìm hiểu và ứng dụng các khái niệm toán học cơ bản.

Qua việc sử dụng “Bộ Đề Thi Toán Lớp 1 Học Kỳ 2 Chân Trời Sáng Tạo – Toán 1 Chân Trời Sáng Tạo”, các em đã không chỉ rèn luyện kỹ năng tính toán mà còn khám phá khả năng tư duy, logic và sự sáng tạo của mình. Bộ đề này đã khuyến khích các em suy nghĩ linh hoạt, áp dụng kiến thức vào thực tế và tìm ra những cách giải độc đáo cho các bài toán. Điều này không chỉ giúp các em nắm vững kiến thức mà còn phát triển tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề.

“Bộ Đề Thi Toán Lớp 1 Học Kỳ 2 Chân Trời Sáng Tạo – Toán 1 Chân Trời Sáng Tạo” không chỉ là một bộ tài liệu ôn tập mà còn là nguồn cảm hứng để các em tiếp tục khám phá và truyền cảm hứng cho những bước tiến tiếp theo trong hành trình học tập và phát triển cá nhân. Qua việc vượt qua những thách thức toán học, các em đã chứng tỏ sự kiên nhẫn, quyết tâm và lòng yêu thích với môn học này.

Chúng tôi tự hào về sự phấn khởi và sự tiến bộ mà các em đã đạt được thông qua việc sử dụng “Bộ Đề Thi Toán Lớp 1 Học Kỳ 2 Chân Trời Sáng Tạo – Toán 1 Chân Trời Sáng Tạo”. Hãy tiếp tục vươn tới chân trời sáng tạo trong môn Toán và không ngừng khám phá những bí ẩn và thú vị mà nó mang lại.

Xem thêm

Đề Thi Tiếng Việt Lớp 1 Học Kì 1 Cánh Diều 2021-2022 Có Đáp Án Và Ma Trận
Đề Thi Toán Học Kì 1 Lớp 1 Cánh Diều 2021-2022 Có Đáp Án Và Ma Trận
Đề Thi Toán Lớp 1 Học Kì 2 Cánh Diều 2021-2022 Có Đáp Án
Bộ Đề Thi Tiếng Việt Lớp 1 Học Kì 2 Cánh Diều 2021-2022 Có Đáp Án
Bộ Đề Thi Toán Lớp 1 Học Kì 2 Cánh Diều Năm 2021-2022
Bộ Đề Thi Tiếng Việt Lớp 1 Học Kì 2 Cánh Diều Năm 2021-2022
Bộ Đề Thi Toán Lớp 1 Học Kì 1 Kết Nối Tri Thức 2021-2022 Có Đáp Án
Bộ Đề Thi HK1 Toán 1 Cánh Diều 2022-2023 Có Đáp Án