Docly

Châu phi là châu lục lớn thứ … | Địa lý lớp 7

Câu hỏi: Châu phi là châu lục lớn thứ?

Châu phi là châu lục lớn thứ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án đúng C.

Châu phi là châu lục lớn thứ 3 về diện tích trên thế giới với diện tích khoảng hơn 30 triệu km2 , đại bộ phận diện tích nằm giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam trong đó diện tích của châu Phi sau diện tích của Châu Á – châu lục có diện tích lớn nhất trong các châu lục trên thế giới và châu Mĩ với diện tích đứng thứ hai trên thế giới.

Lý giải việc chọn đáp án C là đáp án đúng do:

Châu Phi hay Phi Châu (l’Afrique, Africa) là châu lục đứng thứ hai trên thế giới về dân số, thứ ba về diện tích với diện tích khoảng hơn 30 triệu km2 , diện tích của châu Phi sau diện tích của Châu Á – châu lục có diện tích lớn nhất trong các châu lục trên thế giới và châu Mĩ với diện tích đứng thứ hai trên thế giới.

Châu Phi có vị trí địa lý tiếp giáp và được bao bọc quanh châu Phi là các đại dương và biển như: Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Địa Trung Hải, Biển Đỏ. Cụ thể:

+ Phía Bắc giáp biển Địa Trung Hải.

+ Phía Đông Bắc giáp biển Đỏ và châu Á.

+ Phía Đông Nam giáp ấn Độ Dương.

+ Phía Tây giáp Đại Tây Dương

Toạ độ địa  lí châu Âu nằm trong khoảng từ 340B đến 340N nên có thể thấy đại bộ phận lãnh thổ nằm giữa 2 chí tuyến Bắc và Nam nên châu Phi có khí hậu nóng quanh năm.

Phía đông bắc, châu Phi nối liền với châu Á bởi eo đất Xuy-ê. Người ta đã đào kênh Xuy-ê cắt qua eo đất này, thông Địa Trung Hải với Biển Đỏ. Không chỉ vậy kênh đào Xuy- ê là con đường giao thông hàng hải quan trọng của thế giới.

Đường bờ biển châu Phi ít bị chia cắt, rất ít các vịnh biển, bán đảo và đảo ; lớn hơn cả là đảo Ma-đa-ga-xca và bán đảo Xô-ma-li.

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1: Châu Phi là châu lục có diện tích lớn thứ mấy trên thế giới:

A. 1   

B. 2

C. 3   

D. 4

Câu 2: Lục địa châu Phi có độ cao trung bình:

A. 600m

B. 650m

C. 700m

D. 750m

Câu 3: Châu Phi ngăn cách với Châu Á bởi Biển Đỏ và:

A. Địa Trung Hải                       

B. Biển Đen

C.Kênh đào Panama         

D. Kênh đào Xuyê.

Câu 4: Châu Phi có khí hậu nóng do:

A. Đại bộ phận lãnh thổ nằm ngoài hai đường chí tuyến.

B. Đại bộ phận lãnh thổ nằm giữa hai đường chí tuyến.

C. Có nhiều hoang mạc và bán hoang mạc.

D. Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các dòng biển nóng ven bờ.

Câu 5: Đặc điểm không phải của đường bờ biển châu Phi là:\

A. Ít bán đảo và đảo.

 B. Ít vịnh biển.

 C. Ít bị chia cắt.

 D. Có nhiều bán đảo lớn.

Câu 6: Dạng địa hình chủ yếu ở châu Phi là:

A. Bồn địa và sơn nguyên.

B. Sơn nguyên và núi cao.

C. Núi cao và đồng bằng.

D. Đồng bằng và bồn địa.

Câu 7: Hai bán đảo lớn nhất của châu Phi là:

A. Ma-đa-ga-xca và Xô-ma-li.

B. Ma-đa-ga-xca và Trung Ấn.

C. Xô-ma-li và Xca-đi-na-vi.

D. Xca-đi-na-vi và Ban-Căng.

Câu 8: Nguyên nhân làm cho hoang mạc Xahara lan ra sát biển là:

A. Nằm trên đường chí tuyến                 

B. Ít mưa

C. Có dòng biển lạnh đi qua.                              

D. Tất cả đều đúng

Câu 9:  Châu Phi có nguồn tài nguyên nào giàu có?

A. Nhiều đồng bằng       

B. Nhiều sông lớn       

C. Nhiều khoáng sản    

D. Nhiều tôm cá.

Câu 10: Châu Phi nối liền với châu Á bởi eo đất:

A. Pa-na-ma

B. Xuy-ê

C. Man-sơ

D. Xô-ma-li

Câu 11: Châu Phi có những loại khoáng sản chủ yếu

A. Vàng, kim cương, uranium, sắt, đồng và phốt phát.

B. Dầu mỏ, khí đốt, đồng, vàng, kim cương và manga.

C. Vàng, kim cương, chì, đồng, sắt, apatit và uranium.

D. Dầu mỏ, vàng, đồng, kim cương, apatit và sắt.

Câu 12: Sông dài nhất châu Phi là:

A. Nin.

B. Ni-giê.

C. Dăm-be-di.

D. Công-gô.

Câu 13: Kim cương tập trung chủ yếu ở:

A. Bắc Phi

B. Trung Phi

C. Nam Phi

D. Khắp châu Phi

Câu 14: Vàng tập trung chủ yếu ở:

A. Bắc Phi

B. Trung Phi

C. Nam Phi

D. Khắp châu Phi

Câu 15: Châu Phi là châu lục lớn thứ 3 trên thế giới, đứng sau châu lục nào?

A. Châu Á, châu Âu

B. Châu Mĩ, châu Đại Dương

C. Châu Á, châu Mĩ

D.Châu Âu, châu Mĩ

Câu 16: Châu Phi là châu lục có nhiều:

A. Núi cao và đồng bằng thấp

B. Rất ít núi cao và đồng bằng thấp

C. Núi trung bình và đồng bằng thấp

D. Cả A, B, C đều sai

Câu 17: Châu Phi có nhiều tài nguyên khoáng sản chủ yếu:

A. Kim cương, vàng

B. Dầu mỏ, khí đốt

C. Uranium

D. Tất cả đều đúng