Docly

Khách quan, chủ quan là gì? Ưu và nhược điểm của tính khách quan và chủ quan

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường nghe nhắc đến hai khái niệm quan trọng và trở thành cơ sở của việc hiểu và đánh giá thế giới xung quanh chúng ta. Đó là “Khách quan” và “Chủ quan.” Những từ này xuất hiện không chỉ trong lĩnh vực tri thức và triết học, mà còn trong nhiều ngữ cảnh khác. Vậy “Khách quan” và “Chủ quan” là gì? Chúng mang ý nghĩa ra sao và tại sao chúng lại quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta? Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá và tìm hiểu ý nghĩa của hai khái niệm này, từ đó giúp chúng ta có cái nhìn rõ ràng hơn về cách tiếp cận và đánh giá thế giới một cách toàn diện. Hãy cùng nhau khám phá sự khác biệt giữa “Khách quan” và “Chủ quan,” và tầm quan trọng của chúng trong việc hiểu sự thật và xác định quan điểm cá nhân.

Khách quan là gì?

 • Khách quan (Objective) ám chỉ sự tiếp cận và nhận thức vấn đề, sự kiện, hay hiện tượng một cách khách quan, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, ý kiến cá nhân hay quan điểm riêng. Đối với khách quan, sự thật tồn tại độc lập với suy nghĩ và cảm xúc của mỗi người, và có thể được đánh giá, xác định dựa trên các dữ kiện, bằng chứng khách quan, có thể kiểm chứng được.
 • Một người tiếp cận vấn đề một cách khách quan sẽ tập trung vào việc thu thập thông tin, dữ liệu, và các bằng chứng để đưa ra quyết định hay đánh giá. Họ cố gắng tránh những ảnh hưởng của cảm xúc và ý kiến cá nhân để đảm bảo tính khách quan trong quá trình phân tích.

Chủ quan là gì?

 • Chủ quan (Subjective) là sự tiếp cận và đánh giá một vấn đề, sự kiện, hay hiện tượng dựa trên quan điểm cá nhân, cảm xúc, ý kiến riêng của người đó. Chủ quan dựa vào suy tưởng, suy nghĩ, và cảm nhận của mỗi người để hình thành quan điểm và nhận thức.
 • Một quan điểm chủ quan có thể không dựa trên bằng chứng rõ ràng và có thể không được chấp nhận bởi những người khác. Quan điểm này thường có tính cá nhân và không thể kiểm chứng được một cách toàn diện.

Tóm lại, khách quan là sự tiếp cận vấn đề một cách khách quan, dựa trên dữ liệu và bằng chứng, trong khi chủ quan là sự tiếp cận và đánh giá dựa trên quan điểm cá nhân và cảm xúc của người đó. Hai khái niệm này thường được sử dụng để phân biệt giữa các phương pháp tiếp cận và quan điểm khác nhau trong nghiên cứu và đánh giá tri thức.

Ưu và nhược điểm của tính khách quan và chủ quan

Tính khách quan và chủ quan đều có những ưu nhược điểm riêng, và chúng cần được xem xét một cách cân nhắc để áp dụng phù hợp tùy vào ngữ cảnh và mục tiêu của việc nghiên cứu, đánh giá, hay đưa ra quyết định. Dưới đây là một số ưu nhược điểm của cả hai tính chất này:

Ưu điểm của tính khách quan:

 1. Tính chính xác: Khách quan dựa vào dữ liệu, bằng chứng và sự thật khách quan, giúp đưa ra những đánh giá, kết luận mang tính chính xác và khả kiểm chứng.
 2. Đáng tin cậy: Bằng việc tránh ảnh hưởng của cảm xúc và ý kiến cá nhân, tính khách quan tạo nên sự đáng tin cậy và uy tín trong việc nghiên cứu, đánh giá khoa học.
 3. Tính khách quan mang tính bao quát: Nó giúp nhìn nhận một vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau và tránh thiên vị hay hẹp hòi trong quan điểm.

Nhược điểm của tính khách quan:

 1. Thiếu cảm xúc và linh hoạt: Việc tập trung hoàn toàn vào dữ liệu và bằng chứng khách quan có thể làm mất đi sự cảm xúc và linh hoạt trong quá trình đánh giá và quyết định.
 2. Hạn chế trong việc đánh giá các yếu tố không đo lường được: Một số khía cạnh của cuộc sống và nhân văn không thể đo lường một cách khách quan, dẫn đến hạn chế của tính khách quan trong việc đánh giá các yếu tố không định lượng được.

Ưu điểm của tính chủ quan:

 1. Tính cá nhân và linh hoạt: Chủ quan giúp chúng ta thể hiện cảm xúc, suy nghĩ và ý kiến cá nhân, tạo nên sự đa dạng và linh hoạt trong quan điểm.
 2. Đánh giá các yếu tố không đo lường được: Tính chủ quan cho phép chúng ta đánh giá các khía cạnh nhân văn, tâm lý, và các giá trị không thể đo lường một cách khách quan.
 3. Tạo cảm giác tự do trong sáng tạo và tư duy: Tính chủ quan khuyến khích sự tự do trong việc tư duy, đóng góp vào sự sáng tạo và phát triển cá nhân.

Nhược điểm của tính chủ quan:

 1. Thiếu tính khách quan và đáng tin cậy: Chủ quan có thể dựa vào cảm xúc và ý kiến cá nhân, làm mất đi tính khách quan và đáng tin cậy trong quá trình nghiên cứu và đánh giá.
 2. Thiên vị và hẹp hòi: Tính chủ quan có thể làm giảm sự bao quát và khách quan trong việc đánh giá một vấn đề.
 3. Khó đạt đến sự đồng thuận: Quan điểm chủ quan có thể không được chấp nhận hoặc đồng thuận với người khác, gây ra tranh cãi và mâu thuẫn.

Tóm lại, tính khách quan và tính chủ quan đều có ưu nhược điểm riêng, và việc áp dụng đúng tính chất tùy vào mục tiêu và ngữ cảnh sẽ giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện và chính xác về thế giới và cuộc sống.