Docly

Write a paragraph about your family – Top 9 bài văn điểm 10

Write a paragraph about your family nằm trong bộ đề luyện viết Tiếng Anh theo chủ đề cho trước, tài liệu hướng dẫn viết đoạn văn bằng tiếng Anh giới thiệu về gia đình dưới đây do Trang Tài Liệu sưu tầm và đăng tải. 9 Đoạn văn mẫu tiếng Anh nói về gia đình giúp các em học sinh hình dung ra cách viết, từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Family hiệu quả.

Write a paragraph about your family – Bài viết 1

    Hello. My name is Lien. I’m 12 years old. I’m a student at Cau Giay secondary school. Today, I want to tell you about my family. There are four people in my family: my father, my mother, my younger brother and me. My father is thirty-eight years old. He is a doctor. My mother is thirty-six years old. She is a teacher. My younger brother is 7 years old. He is a student. My family always shares many things together. I love my family so much.

Bản dịch

Xin chào. Tôi tên là Liên. Tôi 12 tuổi. Em là học sinh trường THCS Cầu Giấy. Hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe về gia đình tôi. Có bốn người trong gia đình tôi: cha tôi, mẹ tôi, em trai tôi và tôi. Cha tôi ba mươi tám tuổi. Ông là một bác sĩ. Mẹ tôi ba mươi sáu tuổi. Cô ấy là giáo viên. Em trai tôi 7 tuổi. Anh là một sinh viên. Gia đình tôi luôn chia sẻ nhiều điều với nhau. Tôi yêu gia đình của tôi rất nhiều.

Write a paragraph about your family – Bài viết 2

   There are four people in my family: my parents, my brother and I. My father is forty-four years old. He is a worker in META.vn company. He has a good sense of humor and he always tells many funny stories to make us smile. My father likes gardening very much as well as watching TV programs. Unlike most men, my father likes cooking and he cooks very well. My mother is at the same age as my father. My mothers is also a worker. She likes cooking and traveling too, so whenever my parents have free time, we go to some interesting place to relax. It’s a great time. My brother is eight years old. He studies in primary school. He is interested in computer games and sports like football. I am now in my final year at secondary school and in my attempt to win a place at high school. I am under a lot of study pressure. However, being the eldest child in my family I try to help with the household chores such as washing the dishes, mopping the floor and so on. Members of our family have very close relationships with each other. We often share our feelings, and whenever problems come up, we discuss them frankly and find solutions quickly. In sum, My family is important to me. I love my family very much.

Bản dịch

Có bốn người trong gia đình tôi: bố mẹ tôi, anh trai tôi và tôi. Bố tôi 44 tuổi. Anh là công nhân công ty META.vn. Anh ấy có khiếu hài hước và anh ấy luôn kể nhiều câu chuyện hài hước để khiến chúng tôi mỉm cười. Bố tôi rất thích làm vườn cũng như xem các chương trình truyền hình. Không giống như hầu hết đàn ông, bố tôi thích nấu ăn và ông ấy nấu ăn rất ngon. Mẹ tôi bằng tuổi bố tôi. Mẹ tôi cũng là công nhân. Cô ấy cũng thích nấu ăn và đi du lịch, vì vậy bất cứ khi nào bố mẹ tôi có thời gian rảnh, chúng tôi sẽ đến một nơi thú vị nào đó để thư giãn. Đó là một thời gian tuyệt vời. Anh trai tôi tám tuổi. Anh ấy học ở trường tiểu học. Anh ấy quan tâm đến các trò chơi máy tính và các môn thể thao như bóng đá. Bây giờ tôi đang học năm cuối cấp hai và đang cố gắng giành được một suất vào cấp ba. Tôi đang chịu rất nhiều áp lực học tập. Tuy nhiên, là con cả trong gia đình, tôi cố gắng giúp đỡ các công việc gia đình như rửa bát, lau sàn nhà, v.v. Các thành viên trong gia đình chúng tôi có mối quan hệ rất thân thiết với nhau. Chúng tôi thường chia sẻ cảm xúc của mình và mỗi khi có vấn đề gì xảy ra, chúng tôi đều thẳng thắn trao đổi và nhanh chóng tìm ra giải pháp. Tóm lại, gia đình tôi rất quan trọng đối với tôi. Tôi rât yêu gia đinh của tôi.

Write a paragraph about your family – Bài viết 3

There are 5 people in my family, I live with my mom, my dad, and two young sisters. We live in Thai Nguyen. My mom’s name is Hang. She is 40, and she is a kind and great woman. She’s tall, beautiful and healthy. My mom ‘s got long, black hair and brown eyes, and white skin. She is a housewife, she spends most of her time taking care of my family. I love and respect her. My dad’s name is Tu, he is a little fat and short, but he is very strong. He’s self-employed, and he is 53 years old. My dad is a kind, generous, friendly person. He always teaches me how to become a good man, and a person Who is useful for society. My sister is 10, she is a student, she ‘s very intelligent, and she likes listening to music, traveling. We all love, respect one another and get along well. I love my family.

Bản dịch

Có 5 người trong gia đình tôi, tôi sống với mẹ tôi, bố tôi và hai em gái. Chúng tôi sống ở Thái Nguyên. Mẹ tôi tên là Hằng. Cô ấy 40 tuổi, và cô ấy là một người phụ nữ tốt bụng và tuyệt vời. Cô ấy cao, xinh đẹp và khỏe mạnh. Mẹ tôi có mái tóc đen dài, đôi mắt nâu và làn da trắng. Cô ấy là một bà nội trợ, cô ấy dành phần lớn thời gian để chăm sóc gia đình tôi. Tôi yêu và tôn trọng cô ấy. Bố tôi tên là Tú, ông ấy hơi béo và lùn, nhưng ông ấy rất khỏe. Anh ấy tự làm chủ, và anh ấy 53 tuổi. Bố tôi là một người tốt bụng, hào phóng và thân thiện. Thầy luôn dạy tôi trở thành người tốt, người có ích cho xã hội. Em gái tôi 10 tuổi, cô ấy là học sinh, cô ấy rất thông minh và cô ấy thích nghe nhạc, đi du lịch. Tất cả chúng tôi đều yêu thương, tôn trọng lẫn nhau và hòa thuận với nhau. Tôi yêu gia đình của tôi.

Writing about your family – Bài viết 4

My name is Quang Anh. I’m in grade 6B at Dich Vong Hau secondary school. I live with my parents in Ha Noi city. I’m an only child so I don’t have any siblings. So, a lot of times when I’m home alone, I’m pretty sad. My father is an engineer. He is very hard-working and intelligent. After finishing his work, he always helps my mom do the cooking and other household chores. My mother is an English teacher. She is gentle and kind. She cooks very well. I love all the dishes which my mom cooks. In the afternoon, my family always stays together and talks about the day. I am very happy to share with my parents. I love my family very much. 

Bản dịch

Tôi tên là Quang Anh. Em học lớp 6B trường THCS Dịch Vọng Hậu. Tôi sống với bố mẹ tôi ở thành phố Hà Nội. Tôi là con một nên không có anh chị em. Vì vậy, nhiều khi ở nhà một mình, tôi khá buồn. Cha tôi là một kỹ sư. Bố tôi rất chăm chỉ và thông minh. Sau khi hoàn thành công việc của mình, bố tôi luôn giúp mẹ tôi nấu ăn và các công việc gia đình khác. Mẹ tôi là một giáo viên tiếng Anh. Mẹ tôi dịu dàng và tốt bụng. Mẹ tôi nấu ăn rất ngon. Tôi yêu tất cả các món ăn mà mẹ tôi nấu. Vào buổi chiều, gia đình tôi luôn ở bên nhau và nói chuyện trong ngày. Tôi rất vui được chia sẻ cùng bố mẹ. Tôi rât yêu gia đinh của tôi.

VWrite a paragraph about your family – Bài viết 5

Hello. My name is Thuy Linh. Let me introduce myself and my family. I’m 18 years old this year, a student of HaNoi University of Industry. Taking a walk and hanging out with friends are my hobbies. I am now living and studying in Hanoi, but I was born and raised in Thai Binh Province. My family has 4 people: my father, mother, older sister and me. My father name’s Tuan, he is 50 years old and he is an engineer. My mother’s name’s Thuy, she’s 48 years old, and working as a nurse in a local hospital. My older sister’s name is Hoa, she is 23 years old and she is a teacher. She feels happy when teaching children. When we are free, my family often goes camping outdoors, it’s very meaningful and funny. I feel very happy to be with my family.
I love my family so much. I will try to learn and work well to take care of my family. I hope that my family is always happy and has the best things. Thank you for listening to my thoughts.

Bài dịch

Xin chào. Tôi tên là Thùy Linh. Hãy để tôi giới thiệu về bản thân mình và gia đình của tôi. Tôi năm nay 18 tuổi, sinh viên trường Đại học công nghiệp Hà Nội. Đi dạo và đi chơi với bạn bè là sở thích của tôi. Tôi hiện đang sinh sống và học tập tại Hà Nội, nhưng tôi sinh ra và lớn lên ở tỉnh Thái Bình. Gia đình tôi có 4 người: bố, mẹ, chị gái và tôi. Bố tôi tên Tuấn, năm nay 50 tuổi và là kỹ sư. Mẹ tôi tên Thủy, 48 tuổi, đang là y tá của một bệnh viện địa phương. Chị gái tôi tên Hoa, năm nay 23 tuổi, là giáo viên, chị cảm thấy rất vui khi dạy các em nhỏ. Khi rảnh rỗi, gia đình tôi thường đi cắm trại ngoài trời, rất ý nghĩa và vui nhộn. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên gia đình của mình.

Tôi yêu gia đình của tôi rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng học và làm việc thật tốt để lo cho gia đình. Mong rằng gia đình mình luôn hạnh phúc và gặp những điều tốt đẹp nhất. Cảm ơn bạn đã lắng nghe những suy nghĩ của tôi.

Write a paragraph about your family – Bài viết 6

As a traditional family in Vietnam, I have a big one. My family has 6 members, including Grandma, Grandpa, Mom, Dad, brother and me. My mom’s name is Hue. She has long black hair with brown eyes. She is a teacher in a secondary school near my house. My Dad’s name is Kien, he’s tall and very strong and he is a worker in a factory. For me, mom is the most beautiful woman and my dad is the most wonderful man. My grandma’s name is Hong. My grandpa’s name is Hung. They are all 68 years old and in the next 2 years, we will organize the 70th longevity wishing ceremony and I look forward to taking part in this ceremony. My brother’s name is Nam. He is 22 years old and he is a student. Now, she is living in Ha Noi City because of her studies. I really love my family and hope that we are always happy.

Bản dịch

Là một gia đình truyền thống ở Việt Nam, tôi có chí lớn. Gia đình tôi có 6 thành viên, bao gồm Bà, Ông, Mẹ, Bố, anh trai và tôi. Mẹ tôi tên là Huế. Cô ấy có mái tóc đen dài với đôi mắt nâu. Cô ấy là giáo viên dạy cấp 2 gần nhà tôi. Bố tôi tên là Kiên, cao và rất khỏe và là công nhân trong một nhà máy. Đối với tôi, mẹ là người phụ nữ đẹp nhất và bố là người đàn ông tuyệt vời nhất. Bà tôi tên là Hồng. Ông tôi tên là Hùng. Họ đều đã 68 tuổi và 2 năm tới, chúng tôi sẽ tổ chức lễ chúc thọ lần thứ 70 và tôi rất mong được tham gia buổi lễ này. Anh trai tôi tên là Nam. Anh ấy 22 tuổi và đang là sinh viên. Hiện cô đang sinh sống tại thành phố Hà Nội vì công việc học tập của mình. Tôi thực sự yêu gia đình của mình và mong rằng chúng tôi luôn hạnh phúc.

Write a paragraph about your family – bài viết 7

My family is small. There are only four members in my family. They are my father, my mother, my sister and me. My father is a teacher. He is forty-five years old. My mother works at home. She is a few years younger than father. My sister goes to school. She is sixteen years old. I’m five years younger than my sister. Everyone in my family is good and happy . My father and my mother love my sister and me very much. They buy manything for us. Sometimes they take us to the cinema. They also tell us many interesting stories. Sometimes they help us in our studies.

Nội dung dịch

Gia đình của tôi nhỏ. Chỉ có bốn thành viên trong gia đình tôi. Đó là cha tôi, mẹ tôi, em gái tôi và tôi. Cha tôi là một giáo viên. Ông ấy bốn mươi lăm tuổi. Mẹ tôi làm việc tại nhà. Mẹ nhỏ hơn cha vài tuổi. Em gái tôi đi học. Em ấy mười sáu tuổi. Tôi hơn em gái tôi năm tuổi. Mọi người trong gia đình tôi đều tốt và hạnh phúc. Cha tôi và mẹ tôi rất yêu quý chị tôi và tôi rất nhiều. Họ mua nhiều thứ cho chúng tôi. Đôi khi họ đưa chúng tôi đến rạp chiếu phim. Họ cũng kể cho chúng ta nhiều câu chuyện thú vị. Đôi khi nó giúp chúng ta trong việc học tập.

Write a paragraph about your family – Mẫu 8

Family is the place where you learn your first lesson in life. I am attached to my family greatly and everybody in my family is educated enough and has a wonderful nature. I live in a nuclear family of five members. My father is a teacher. He is the man who heads and leads our family. My father is my hero as he predicts the need of the time and raises his family by bearing all the responsibilities and discharging all the duties for giving a required shape.

My mother is a housewife as well as a beautician. She is a lovely woman. My mother is everything to me. She is the one who understands me best and most closely. My grandmother is the cutest person of all. In light of her, everybody has to get up early in the morning. My brother, who is older than me, is the tallest of all. He is a Youtuber and is fond of cooking.

My family is the best family for me. Whatever the circumstances are, we are always there for each other to support us. Good values and good morals are always taught in our family. As children, we are taught to respect our elders and love younger ones. I learn a lesson consistently from my grandma, about honesty, dependability, kindness and so on. I love my family because they are the jewels of my life. We play games every night and discuss various topics to spend some quality time together. I love my family more than any other person.

Bài dịch

Gia đình là nơi bạn học bài học đầu tiên trong đời. Tôi rất gắn bó với gia đình và mọi người trong gia đình tôi đều được giáo dục đầy đủ và có bản chất tuyệt vời. Tôi sống trong một gia đình hạt nhân gồm năm thành viên. Cha tôi là một giáo viên. Anh ấy là người đàn ông đứng đầu và dẫn dắt gia đình chúng tôi. Cha tôi là anh hùng của tôi khi ông dự đoán được nhu cầu của thời đại và nuôi dạy gia đình bằng cách gánh vác mọi trách nhiệm và hoàn thành mọi nghĩa vụ để đưa ra một hình dạng cần thiết.

Mẹ tôi là một bà nội trợ cũng như một người đẹp. Cô ấy là một người phụ nữ đáng yêu. Mẹ tôi là tất cả đối với tôi. Cô ấy là người hiểu tôi rõ nhất và sát sao nhất. Bà tôi là người dễ thương nhất trong tất cả. Vì ánh sáng của cô ấy, mọi người phải dậy sớm vào buổi sáng. Anh trai tôi, người lớn hơn tôi, là người cao nhất trong tất cả. Anh ấy là một Youtuber và thích nấu ăn.

Gia đình tôi là gia đình tốt nhất cho tôi. Dù trong hoàn cảnh nào, chúng tôi luôn ở bên nhau để hỗ trợ chúng tôi. Những giá trị tốt đẹp và đạo đức tốt luôn được truyền dạy trong gia đình chúng tôi. Khi còn nhỏ, chúng ta được dạy phải tôn trọng người lớn tuổi và yêu thương những người nhỏ tuổi hơn. Tôi luôn học được một bài học từ bà của mình, về sự trung thực, đáng tin cậy, lòng tốt, v.v. Tôi yêu gia đình của tôi bởi vì họ là những viên ngọc quý của cuộc đời tôi. Chúng tôi chơi trò chơi hàng đêm và thảo luận về nhiều chủ đề khác nhau để dành thời gian chất lượng bên nhau. Tôi yêu gia đình mình hơn bất kỳ người nào khác.

Write a paragraph about your family – Mẫu 9

My family consists of four people. There are my parents, my brother and me. My father is an engineer. My mother is a housewife. My brother is a student, and I am a police officer. We get up at 6 o’clock every morning. After breakfast, my father and I go to work, my mother does the housework and my brother goes to school. We have lunch at noon and dinner at 7 p.m. In the evening after dinner, we sit together in the living-room talking or watching television for about an hour. Then my brother and I go to our own rooms. My family is a very happy one. We love each other very much and expect to live together under the same roof forever.

Bài dịch

Gia đình tôi gồm bốn người. Có bố mẹ tôi, anh trai tôi và tôi. Cha tôi là một kỹ sư. Mẹ tôi là nội trợ. Anh trai tôi là kỹ sư, và tôi là cảnh sát. Chúng tôi thức dậy lúc 6 giờ đồng hồ mỗi sáng. Sau bữa sáng, tôi và bố tôi đi làm, mẹ tôi làm việc nhà và anh trai tôi đi học, chúng tôi ăn trưa vào buổi trưa và bữa tối lúc 7 giờ tối. Buổi tối sau khi ăn tối, chúng tôi ngồi cùng nhau trong phòng khách nói chuyện hoặc xem tivi khoảng một giờ. Sau đó anh trai tôi và tôi đi về phòng riêng của chúng tôi. Gia đình tôi là một gia đình rất hạnh phúc. Chúng tôi rất yêu nhau và mong muốn được sống cùng nhau dưới một mái nhà mãi mãi.

Trên đây là Những đoạn văn ngắn tiếng Anh về gia đình. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập kỹ năng Tiếng Anh khác tại trang tài liệu Học tập của chúng tôi