Docly

Công thức tính diện tích hình chữ nhật lớp 3 và các dạng bài tập ứng dụng

Tính diện tích hình chữ nhật lớp 3 là một phần kiến thức quan trọng ở trong hình học. Tuy nhiên đối với các bé học lớp 1 thì còn khá nhiều bỡ ngỡ khi mới được tiếp cận. Trong bài viết này hãy cùng với Clevai tìm hiểu về kiến thức học tập trọng tâm này nhé.

Công thức tính diện tích Hình chữ nhật

Công thức để tính diện tích của hình chữ nhật trong toán tiểu học

Trong đó:

S chính là diện tích của hình chữ nhật

a sẽ là chiều dài của hình chữ nhật

b sẽ là chiều rộng của hình chữ nhật

Ví dụ: Cho hình chữ nhật ABCD, biết chiều dài là 5cm và chiều rộng 3cm. Hãy sử dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật để tính diện tích hình ABCD.

Áp dụng công thức ta có diện tích hình chữ nhật ABCD sẽ là:

5 x 3 = 15 cm2

Đáp số: 15 cm2

Các dạng bài tập liên quan đến diện tích hình chữ nhật

Dạng 1: Tính dện tích hình chữ nhật khi biết độ dài hai cạnh

Ví dụ 1: Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài bằng 5cm và chiều rộng bằng 3cm.

Bài làm

Diện tích hình chữ nhật là:

5 x 3 = 15 (cm2)

Đáp số: 15cm2

Ví dụ 2: Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài bằng 2dm, chiều rộng bằng 14cm. Tính diện tích của miếng bìa đó.

Bài làm

Đổi 2dm = 20cm

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là:

20 x 14 = 280 (cm2)

Đáp số: 280cm2

Dạng 2: Tính diện tích hình chữ nhật khi chưa biết rõ độ chiều dài và chiều rộng

Ví dụ 1: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 7cm, chiều dài gấp ba lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài làm

Chiều dài hình chữ nhật là:

7 x 3 = 21 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

7 x 21 = 147 (cm2)

Đáp số: 147cm2

Ví dụ 2: Hình chữ nhật có chu vi bằng 48cm, chiều rộng bằng 1/6 chu vi. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài làm

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

48 : 6 = 8 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

48 : 2 = 24 (cm)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

24 – 8 = 16 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

8 x 16 = 128 (cm2)

Đáp số: 128cm2

Ví dụ 3: Tính diện tích hình chữ nhật có tỉ số giữa hai cạnh của nó là 2/3 và chu vi bằng 40m.

Bài làm

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

40 : 2 = 20 (m)

Tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Giá trị của một phần là:

20 : 5 = 4 (m)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

4 x 3 = 12 (m)

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

20 – 12 = 8 (m)

Diện tích của hình chữ nhật là:

12 x 8 = 96 (m2)

Đáp số: 96m2.

Ví dụ 4: Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 6m. Nếu giữ nguyên chiều rộng và gấp chiều dài lên 4 lần thì được một hình chữ nhật mới có chiều dài hơn chiều rộng 51m. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó.

Bài làm

Sau khi tăng lên 4 lần, chiều dài mới hơn chiều dài ban đầu là:

51 – 6 = 45 (m)

Chiều dài mới hơn chiều dài ban đầu số phần là:

4 – 1 = 3 (phần)

Chiều dài ban đầu của hình chữ nhật là:

45 : 3 = 15 (m)

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

15 – 6 = 9 (m)

Chu vi hình chữ nhật là:

(15 + 9) x 2 = 48 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

15 x 9 = 135 (m2)

Đáp số: Chu vi: 48m

Diện tích: 135m2

Bài tập tính diện tích hình chữ nhật

Bài 1: Tính diện tích hình chữ nhật có:

a) Chiều dài bằng 2dm, chiều rộng bằng 5cm.

b) Chiều dài bằng 12cm, chiều rộng bằng 7cm.

c) Chiều dài bằng 52cm, chiều rộng bằng 4dm.

d) Chiều dài bằng 20cm, chiều rộng bằng 18cm.

e) Chiều dài bằng 15m, chiều rộng bằng 7m.

Bài 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 24m, chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Tính diện tích của mảnh đất hình chữ nhật đó.

Bài 3:

a) Một hình chữ nhật có chu vi 32cm, chiều dài 10cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

b) Một hình chữ nhật có chu vi 140cm, chiều dài 52 cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

c) Một hình chữ nhật có chu vi 324cm, chiều rộng 52cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

d) Một hình chữ nhật có chu vi 138cm, chiều rộng 26cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

e) Một hình chữ nhật có chu vi 200cm, chiều rộng 46cm. Tihh diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 4: Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 20m, chiều rộng 7m. Người ta dùng gỗ để lát sàn mỗi mét vuông hết 500 nghìn đồng. Hỏi để lát hết sàn của nền nhà đó thì hết bao nhiêu tiền gỗ?

Bài 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 30m, chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Tính diện tích mảnh vườn.

Bài 6: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng 60m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Người ta muốn làm hàng rào xung quanh khu vườn đó (có cửa ra vào, mỗi cửa rộng 5m).

a) Tính độ dài của hàng rào.

b) Tính diện tích của khu vườn hình chữ nhật đó.

Bài 7: Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài 25cm, chiều rộng 12cm. Người ta cắt miếng bìa (dọc theo chiều rộng để được hai phần, một phần hình vuông có độ dài cạnh bằng một nửa chiều rộng và phần còn lại là hình chữ nhật).

a) Tính chu vi và diện tích tấm bìa hình vuông.

b) Tính chu vi và diện tích tấm bìa hình chữ nhật.

Trên đây, Trang Tài Liệu đã chia sẻ xong bài Công thức tính diện tích hình chữ nhật. Hy vọng với tài liệu này sẽ là tài liệu hữu ích cho các em tham khảo, củng cố kiến thức Toán lớp 3 từ đó nắm được cách giải các dạng bài tập diện tích hình chữ nhật.