Docly

Thành phần của dịch mạch gỗ gồm chủ yếu …

Câu hỏi: Thành phần của dịch mạch gỗ gồm chủ yếu

A. Nước và chất hữu cơ được tổng hợp từ lá.

B. Nước, ion khoáng và chất hữu cơ tổng hợp từ lá.

C. Nước, ion khoáng và chất hữu cơ dự trữ ở quả, củ.

D. Nước, ion khoáng và chất hữu cơ tổng hợp từ rễ.

Đáp án đúng D.

Giải thích câu trả lời

Thành phần chủ yếu của dịch mạch gỗ là nước, ion khoáng và chất hữu cơ tổng hợp từ rễ, mạch gỗ là dòng vận chuyển các chất từ rễ lên thân, cành, lá, vì vậy thành phần chủ yếu là nước và ion khoáng, ngoài ra có một số chất hữu cơ được tổng hợp từ rễ.

Giải thích lý do chọn đáp án D:

– Dòng mạch gỗ (còn gọi là dòng đi lên) vận chuyển nước và các ion khoáng từ đất vào đến mạch gỗ của rễ rồi tiếp tục dâng lên theo mạch gỗ trong thân để lan tỏa đến là và những phần khác của cây.

– Cấu tạo của mạch gỗ: Trong thân thực vật có mạch gỗ, gồm các tế bào chết. Mạch gỗ có 2 loại là quản bào và mạch ống.

thành phần của dịch mạch gỗ gồm chủ yếu

– Hình thái cấu tạo

+ Quản bào là các tế bào hình dài, xếp thành hàng thẳng đứng và gối đầu lên nhau

+ Mạch ống là các tế bào ngắn, có vách hai đầu đục lỗ.

– Đặc điểm cấu tạo

+ Vách sơ cấp mỏng và thủng lỗ giúp dòng chất được vận chuyển qua các tế bào

+ Vách thứ cấp được linhin hóa tạo cho mạch gỗ có độ bền chắc và chịu nước.

– Cách sắp xếp của quản bào và mạch ống

+ Các tế bào cùng loại nối với nhau theo cách: đầu của tế bào này gắn với đầu của tế bào kia tạo thành những ống dài từ rễ lên lá.

+ Các tế bào khác loại nối với nhau theo cách: lỗ bên của tế bào này sít khớp với lỗ bên của tế bào khác tạo lối đi cho dòng vận chuyển ngang.

– Thành phần của dịch mạch gỗ

Dịch mạch gỗ chủ yếu gồm: nước, các ion khoáng, chất hữu cơ (được tổng hợp ở rễ). ngoài ra còn có các chất hữu cơ (axit amin, amit, vitamin, hoocmon như xitôkinin, ancaloit…)

– Động lực đẩy dòng mạch gỗ

thành phần của dịch mạch gỗ gồm chủ yếu

+ Lực đẩy (áp suất rễ): Sự trao đổi chất của rễ đã tạo ra các chất làm tăng nồng độ trong tế bào do đó tăng sự hút nước.Hiện tượng ứ giọt và rỉ nhựa đều do áp suất rễ gây nên.

+ Lực hút do thoát hơi nước ở lá: Quá trình thoát hơi nước ở lá làm cho nước ở lá luôn bị mất gây ra tình trạng thiếu nước thường xuyên trong tế bào, do đó làm động lực cho sự hút nước liên tục từ đất vào rễ. Thoát hơi nước là động lực chủ yếu của sự hút nước vào rễ.

+ Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ: Nhờ có lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ tạo thành cột nước đảm bảo dòng mạch gỗ liên tục trong cây

Đọc thêm các các bộ Đề thi khác mà Trang Tài Liệu cung cấp ở dưới đây