Docly

Cách cân bằng phương trình Al+NaOH+H2O đúng và nhanh nhất

426 Lượt xem

Phương trình phản ứng Al(OH)3 tác dụng với NaOH

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

Điều kiện phản ứng Al(OH)3 ra NaAlO2

Nhiệt độ: 1000°C.

Cách tiến hành phản ứng Al(OH)3 tác dụng với NaOH

Cho dung dịch Al(OH)3 từ từ và ống nghiệm chứa sẵn dung dịch NaOH.

Hiện tượng phản ứng Al(OH)3 tác dụng với NaOH

Sản phẩm thu được chất rắn màu trắng.

Mở rộng kiến thức về Nhôm hidroxit

Về tính chất vật lý

Al(OH)3 là một loại hợp chất hóa học dạng rắn, không tan được trong nước (ở bất cứ điều kiện nhiệt độ nào)

Tính chất hóa học của Al(OH)3

Kém bền với nhiệt: Khi đun nóng Al(OH)3 phân hủy thành Al2O3.

2Al(OH)3 Al2O3 + 3H2O

  • Là hiđroxit lưỡng tính

Tác dụng với axit mạnh:

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

Tác dụng với dung dịch kiềm mạnh:

Al(OH)3 + KOH → KAlO2 + 2H2O

Al(OH)3 + KOH → K[Al(OH)4]

Cách điều chế nhôm hydroxit

Kết tủa ion Al3+

Phương trình hóa học: Al3+ + 3OH (vừa đủ) → Al(OH)3

Phương trình hóa học: Al3+ + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4+

Phương trình hóa học: 3NaOH + AlCl3 → 3NaCl + Al(OH)3

Kết tủa AlO2:

Phương trình hóa học: AlO2 + CO2+ 2H2O → Al(OH)3 + HCO3

Phương trình hóa học: AlO2– + H+ (vừa đủ) + H2O → Al(OH)3

Một số dạng bài tập liên quan đến Al + NaOH

Al + NaOH Al + NaOH Al + NaOH Al + NaOH Al + NaOH Al + NaOH Al + NaOH

Hy vọng những thông tin giải đáp về phản ứng hóa học Al+NaOH mà Trang Tài Liệu vừa cung cấp đã giúp các em hoàn thành tốt những bài tập trong môn Hóa học lớp 12. Đừng quên theo dõi website trangtailieu.com chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin học tập hữu ích khác.

Share this Doc
CONTENTS