Docly

Tính chất cơ bản của từ trường là gì? Giải thích chi tiết câu trả lời

Câu hỏi: Tính chất cơ bản của từ trường là gì?

A. gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó.

B. gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó.

C. gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó.

D. gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh.

Đáp án đúng là A.

Giải thích lý do vì sao chọn A là đúng

Từ trường được hiểu là môi trường vật chất đặc biệt. Nó được sinh ra xung quanh các điện tích đang chuyển động. Hoặc nó cũng có thể sinh ra do sự biến thiên liên tục của điện trường. Thậm chí, nó còn có nguồn gốc từ các momen lưỡng cực từ. 

Từ trường đã được ứng dụng vào cuộc sống từ thời cổ đại. Có rất nhiều thiết bị ngày nay chúng ta hoạt động dựa trên từ trường.

Từ trường còn được định nghĩa theo một vài cách tương đương khác. Họ dựa trên hiệu ứng tác động của nó lên môi trường để đưa ra kết luận. Một định nghĩa từ trường là gì thường thấy đó là “từ trường là lực tác dụng lên một hạt điện tích chuyển động”. 

Tính chất cơ bản của từ trường là gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó.

Từ trường đều được hiểu đơn giản như sau:

Nó mang đặc tính chung của từ trường. Nó có đường sức từ song song và cùng chiều với nhau. Khoảng cách giữa các đường sức từ cũng bằng nhau. Độ lớn của cảm ứng từ trong từ trường đều ở mọi thời điểm đều bằng nhau.

“Đều như nhau” ở mọi yếu tố là từ trường đều.

Một số kiến thức liên quan

Khái niệm từ trường

Từ trường là một dạng vật chất tồn tại trong không gian mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện của lực từ tác dụng lên một dòng điện hay nam châm đặt trong đó (Trích nguồn: Sgk Vật lý lớp 11)

Khái niệm đường sức từ

Đường sức từ là những đường vẽ ở trong không gian có từ trường sao cho tiếp tuyến tại mỗi điểm có phương trùng với phương của từ trường tại điểm đó (Trích nguồn: Sgk Vật lý lớp 11)

Quy tắc bàn tay phải

Để bàn tay phải sao cho ngón cái nằm dọc theo dây dẫn và chỉ theo chiều dòng điện, khi đó các ngón kia khum lại cho ta chiều của các đường sức từ (Trích nguồn: Sgk Vật lý lớp 11)

Một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan khác

Câu 1. Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian và:

A. Tác dụng lực từ lên nam châm và dòng điện.

B. Tác dụng lực đẩy lên các vật đặt trong nó.

C. Tác dụng lực điện lên điện tích.

D. Tác dụng lực hút lên các vật.

Đáp án A

Câu 2. Từ trường của một nam châm giống từ trường được tạo bởi

A. Một dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua.

B. Một ống dây có dòng điện chạy qua.

C. Một nam châm hình móng ngựa.

D. Một vòng dây tròn có dòng điện chạy qua.

Đáp án B

Câu 3. Từ cực Bắc của Trái Đất

A. Trùng với cực Nam địa lí của Trái Đất.

B. Trùng với cực Bắc địa lí của Trái Đất.

C. Gần với cực Nam địa lí của Trái Đất.

D. Gần với cực Bắc địa lí của Trái Đất.

Đáp án C

Một số đề thi Vật lý 11 chuẩn các em học sinh có thể tham khảo: