Docly

Nhận xét nào chưa đúng về khí hậu châu Á | Địa lý 8

Đặc điểm khí hậu Châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau. Châu Á có đầy đủ các đới khí hậu trên Trái Đất. Do lãnh thổ rộng và sự xuất hiện của các dãy núi và sơn nguyên cao khiến ảnh hưởng của biển vào nội địa thay đổi nên mỗi đới khí hậu Châu Á lại phân thành các kiểu khí hậu khác nhau và các kiểu khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa.

Trả lời: Nhận xét nào chưa đúng về khí hậu châu Á?

A. Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau.

B. Các đới khí hậu châu Á phân thành nhiêu kiểu khí hậu khác nhau.

C. Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa.

D. Khí hậu châu Á phổ biến là đới khí hậu cực và cận cực.

Đáp án đúng D.

Nhận xét chưa đúng về khí hậu châu Á là khí hậu châu Á phổ biến là đới khí hậu cực và cận cực, các khẳng định còn lại đều đúng khi nói về khí hậu châu Á: (1) Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau, (2) Các đới khí hậu châu Á phân thành nhiêu kiểu khí hậu khác nhau, (3) Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa.

Giải thích lý do chọn đáp án D

Đặc điểm khí hậu Châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau.

– Châu Á có đầy đủ các đới khí hậu trên Trái Đất: từ cực Bắc đến vùng Xích đạo là đới khí hậu cực và cận cực, ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới, xích đạo.

– Do lãnh thổ trải dài từ vùng cực đến xích đạo nên châu Á có nhiều đới khí hậu.

Do lãnh thổ rộng và sự xuất hiện của các dãy núi và sơn nguyên cao khiến ảnh hưởng của biển vào nội địa thay đổi nên mỗi đới khí hậu Châu Á lại phân thành các kiểu khí hậu khác nhau

Châu Á có nhiều đới khí hậu khác nhau, trong mỗi đới lại có sự phân thành các kiểu khí hậu. Nguyên nhân là: Do lãnh thổ trải dải từ vùng cực bắc đến vùng Xích đạo, lãnh thổ rất rộng. Do ảnh hưởng của các dãy núi.

Châu Á có các kiểu khí hậu gió mùa:

– Khí hậu gió mùa của châu Á gồm: Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa phân bố ở Nam Á và Đông Nam Á. Kiểu khí hậu cận nhiệt và ôn đới gió mùa phân bố ở Đông Á.

– Kiểu khí hậu gió mùa: một năm có hai mùa gió, mùa đông có gió từ nội địa thổi ra lạnh, khô và mưa không đáng kể; còn mùa hạ có gió từ đại dương thổi vào có tính chất nóng ẩm và mua nhiều.

Các kiểu khí hậu lục địa

Các kiểu khí hậu lục địa ở châu Á: ôn đới lục địa, cận nhiệt lục địa, nhiệt đới khô.

Phân bố: các vùng nội địa và khu vực Tây Nam Á.

Đặc điểm: mùa đông lạnh và khô, mùa hạ nóng khô; lượng mưa trung bình năm 200 – 500 mm; độ bốc hơi lớn, độ ẩm thấp; hoang mạc và bán hoang mạc phát triển. Phân bố: phổ biến ở các vùng nội địa Liên Bang Nga và khu vực tây Nam Á.

Như vậy, khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau, các đới khí hậu châu Á phân thành nhiêu kiểu khí hậu khác nhau và khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa.